نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی‏ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله در گام نخست با استفاده از روش ‌کتابخانه‌ای و اسنادی و در نهایت با استفاده از روش پیمایش به بررسی تطبیقی علل گرایش و همچنین نحوۀ استفادۀ دانشجویان ایرانی و آمریکایی از شبکۀ اجتماعی «فیس‌بوک» می‏پردازد.
مقوله‌بندی پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‏دهد که معتبر‌ترین آنها درخصوص فیس‌بوک که جامعۀ آماری آنها دانشجویان آمریکایی بوده، حول سه محور اصلی؛ نحوۀ استفادۀ کاربران از فیس‌بوک، تأثیر استفاده از آن و سنجش نگرش دانشجویان دربارۀ فیس‌بوک صورت گرفته که در این میان، ایجاد روابط جدید، حفظ روابط قدیمی، جستجوی اخبار، اطلاعات و سرگرمی مهم‌ترین دلایل عضویت دانشجویان آمریکایی در فیس‌بوک شناخته شد. در مرحلۀ دوم بر مبنای مصاحبه با خبرگان، پژوهش‌های انجام‌شده و نظریۀ «استفاده و رضامندی»[1]، اقدام به نیازسنجی ارتباطی دانشجویان دانشگاه‌های تهران درخصوص شبکۀ فیس‌بوک می‌شود. مهم‌ترین نتایج قسمت دوم نشان می‌دهد که عواملی نظیر: اشتراک اطلاعات[2] و اخبار، آزادی در ارتباط، جریان آزاد اطلاعات در شبکه، توانایی کنترل مخاطب بر اطلاعات شخصی و برابری اصولی در شبکه، در پیوستن دانشجویان به این شبکه نقش اساسی داشته است.
[1]. Use and Gratification Theory
[2]. Knowledge sharing

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Associated with the Tendency of Students to the Social Network Facebook (Comparative Study of Iranian and American students)

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

The first step in this research we uses the library method, and finally, using surveys method for comparative study of trends and also how to use Facebook social networking among students of Iran and America. Researchers at the first step research most important databases in the world's and the collecting research, then began coding data collecting. Categorization research showed that most research on Facebook has a population of American students, around three main axes are: That usage of Facebook users, Facebook and measure the impact of student attitudes towards Facebook. Analysis showed that create new relationships, maintaining the old relationships, looking for news, information and entertainment as the main reasons were identified to Facebook. In the second phase of research was found that the tendency for students to factors such as Facebook share news and information, freedom of association, free flow of information in the network, the ability to control personal information and Principles of equality in the network, was identified as reasons the tendency of Iranian Students for using Facebook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Face book
  • social network site
  • uses and gratification theory