دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
رسانه‏ها، تصور قالبی و روابط بین گروه‏های هویتی (مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه تهران)

علی‏اشرف نظری

دوره 13، شماره 20 ، اسفند 1391، صفحه 7-33

چکیده
  در فضای کنونی متأثر از گسترش نقش فزایندة رسانه‏ها و ابزارهای ارتباطی، تصور قالبی به‌عنوان یک مسئله قدیمی ابعاد جدیدی یافته و چالش‏های جدیدی را در حوزه‏های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجب شده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تصور قالبی و نقش رسانه‏ها در روابط بین گروه‏های هویتی مورد بررسی و سنجش (رویکردی پیمایشی) قرار گیرد. جامعة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر بازنمایی ایدئولوژی و سبک زندگی در کتاب‌های آموزش زبان اینترچنج

حمید عبداللهیان؛ آیدا حسینی‌فر

دوره 13، شماره 20 ، اسفند 1391، صفحه 35-60

چکیده
  این مقاله به مطالعة روش‌های متنی شدة بازنمایی ایدئولوژی در کتاب‌های آموزشی زبان انگلیسی اینترچنج پرداخته و برای یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها که کتاب‌های زبان انگلیسی اینترچنج، به‌مثابه صور نمادین، به معنایی که تامپسون به‌کار می‌برد، چگونه معنای ایدئولوژیک خود را به نوآموزان زبان انگلیسی انتقال می‌دهند؟ و اینکه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه‌ای دربارة جوانان شهر تهران)

محمود شهابی؛ قدسی بیات

دوره 13، شماره 20 ، اسفند 1391، صفحه 61-86

چکیده
  مقالة حاضر علل حضور کاربران جوان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه مبتنی بر چارچوب نظری استفاده و رضامندی و با انجام مصاحبه‌های عمقی بدون ساختار، انگیزه‌ها و اهداف عضویت جوانان در این شبکه‌ها را با وجود ممنوعیت قانونی دسترسی به برخی از آنها شناسایی نموده است. یافته‌ها حاکی از آن است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب‌شناسی ساختاری رژیم صهیونیستی با تأکید بر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی

جلال درخشه؛ کسری صادقی‌زاده

دوره 13، شماره 20 ، اسفند 1391، صفحه 87-116

چکیده
  طرح تجزیه و دولت‌سازی یکی از مواردی است که دولت‌های استعماری نظیر بریتانیا برای استمرار حاکمیت و حفظ منافع خود در مناطق مختلف جهان به اجرا گذاشته‌اند. تأسیس رژیم اسرائیل در سال 1948 در همین راستا و با هدف دفاع از منافع غرب در برابر جهان اسلام، صورت پذیرفت. اما از آنجایی‌که هستة اصلی کسانی که خود را شهروند اسرائیل می‌دانند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سواد رسانه‌ای مخاطبان رسانه‌های نوشتاری در شهر تهران

مجتبی عباسی‌قادی؛ زینب میرعلی سیدخوندی

دوره 13، شماره 20 ، اسفند 1391، صفحه 117-141

چکیده
  مقالة حاضر درصدد توصیف و تبیین سواد رسانه‌ای مخاطبان رسانه‌های نوشتاری در شهر تهران است. از این منظر، از نظریة جیمز پاتر به‌منظور توصیف و از نظریه‌های استفاده و خشنودی و نیز کاشت برای تبیین موضوع استفاده شده است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه بر روی600 نفر از مخاطبان در شهر تهران که از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هم‌گرایی رسانه‌ای (رابطة تولید محتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوة تماشای تلویزیون

طاهر روشندل‌اربطانی؛ احمد کوهی

دوره 13، شماره 20 ، اسفند 1391، صفحه 143-168

چکیده
  ورود رسانه‌های جدید رقم‌زنندة عصر جدید هم‌گرایی رسانه‌ها می‌باشد. بر اساس نظریة فرهنگ هم‌گرایی، رسانه‌های جدید رسانه‌های مشارکتی هستند و مخاطبان، تولیدگران و مشارکت‌جویان در چرخة محتوا می‌باشند. این تحول به‌نظر می‌رسد موجب تغییر فرهنگ مصرف رسانه‌ای شده ‌است. نحوة جدید استفاده از تلویزیون در فرهنگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گونا‌گونی فرهنگی و ضرورت پاسداری از آن

طاهر روشندل‌اربطانی؛ احمد کوهی

دوره 13، شماره 20 ، اسفند 1391، صفحه 169-191

چکیده
  گوناگونی فرهنگی روندی گریزناپذیر در جهان کنونی است که به‌واسطة جهانی‌شدن و فراگیر شدن ارتباطات شتابی دوچندان گرفته است. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اگر در جهان امروز در هیچ جامعه‌ای و از جمله در ایران امکان تحقق یگانگی فرهنگی یا ایجاد نوعی فرهنگ یکدست و یکپارچه وجود ندارد، چگونه می‌توان سیاستی فرهنگی ...  بیشتر