نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

طرح تجزیه و دولت‌سازی یکی از مواردی است که دولت‌های استعماری نظیر بریتانیا برای استمرار حاکمیت و حفظ منافع خود در مناطق مختلف جهان به اجرا گذاشته‌اند. تأسیس رژیم اسرائیل در سال 1948 در همین راستا و با هدف دفاع از منافع غرب در برابر جهان اسلام، صورت پذیرفت. اما از آنجایی‌که هستة اصلی کسانی که خود را شهروند اسرائیل می‌دانند عموماً چندپاره است و خارج از مرزهای فلسطین اشغالی به این سرزمین مهاجرت کرده‌اند، این رژیم نتوانسته است پروژة ملت‌سازی را در سرزمین‌های اشغالی با موفقیت به پایان برساند و با آسیب‌های ساختاری متنوعی نظیر شکاف‌های قومی، نژادی و مذهبی، منازعه‌های هویتی میان دین‌داران و سکولارها، مسئلة اقلیت عرب فلسطینی مسلمان در درون اراضی اشغالی 1948، رشد مهاجرت معکوس و برهم خوردن توازن جمعیتی در سال‌های آتی و همچنین ظهور اندیشه‌های ساختارشکنانه نظیر پست‌صهیونیسم روبرو است. نویسندگان در این مقاله می‌کوشند چالش‌های مزبور را مورد بررسی و کندوکاو قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structural Pathology of Zionist Entity With an Emphasis on Social and Cultural Susceptibility

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

United Kingdom as one of the main colonial government has utilized the fragmentation as well as the state-building for pursuing their goals and their interests in different parts of the world.
The establishment of the Zionist regime of Israel in 1948 has been used for defending the west benefits in front of the Islam World. However most of the Israel citizens have come from different countries with different identities; they do not belong to the occupied Palestine, indeed most of them have immigrated to this land.  The Israeli government has not capable to carry out the project of the nation- building in this country. The government has faced different issues, including ethic and religious gap, identity conflicts between religious and secularist, the minority of Muslim Arabs lived in the occupied territories of Palestine before 1948 (as the main problem for Zionist regime), the growth of inverted immigration, disruption of the population balance, and the advent of new deconstruction thought such as post-Zionism. The writers of this article have tried to investigate these issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social and cultural susceptibility
  • Israeli
  • identity conflicts
  • inverted immigration