نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقالة حاضر علل حضور کاربران جوان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه مبتنی بر چارچوب نظری استفاده و رضامندی و با انجام مصاحبه‌های عمقی بدون ساختار، انگیزه‌ها و اهداف عضویت جوانان در این شبکه‌ها را با وجود ممنوعیت قانونی دسترسی به برخی از آنها شناسایی نموده است. یافته‌ها حاکی از آن است که اکثر کاربران به‌منظور تسهیل روابط فعلی، احیای ارتباطات قدیمی، ایجاد و حفظ ارتباطات دوستانه بدان روی‌ آورده‌اند و فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی را سیاسی نمی‌دانند. هرچند در کنار دیگر عوامل، برخی پیامدها و دلالت‌های سیاسی در فرایند کنشگری شبکه‌ای آنان قابل درک است که مقاله در بخش نهایی به تبیین و تشریح آنها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Purposes and Motivations of Social Networks’ Members (A Study on Youth from Tehran)

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

This paper is an attempt to understand the causes of youth social networking in Tehran. Based on Uses and Gratification Approach, this study applies qualitative method in order to identify the purposes and motivations of social networks’ young members in spite of filtering. Findings through in- depth interviews with 20 professional users indicate that facilitating and reinforcing current relations, renewing old communication and making new friendships are the most motivations of the social networks’ users. The results illustrate that social networks are not political spaces in the users’ points of view but beside other effective factors, some political impacts are understandable in youth network interactions which are explained the end of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networking sites
  • motivations
  • Youth
  • Gratifications
  • in- depth interview