تلویزیون و تأثیر آن بر هویت دینی، گروهی و جنسیتی ایرانیان (مطالعۀ نظریۀ کاشت در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ‏دانشگاه امام صادق (ع)

2 مدرس دانشگاه و پژوهشگر صداوسیما

چکیده

در این نوشتار «نظریۀ کاشت»[1] «جرج گربنر»[2] را با این مضمون که تکرار برنامه‏های تلویزیون بر ذهن مخاطبانِ پر مصرف تأثیر کاشتی می‏گذارد، درخصوص مقوله‏های دینی، گروهی و جنسیتی هویت بررسی کرده و محتوای پیام‏های ارائه‌شده از تلویزیون و نگرش مخاطبان به هویت را با بهره‏گیری از روش تحلیل‏محتوای تصویر و پیمایش، تحلیل و تبیین کرده‏ایم.
نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می‏دهد برخلاف اینکه تلویزیون ایران دربارۀ هر کدام از مقوله‏های مورد بررسی هویت، پیام‏هایی را تولید و پخش می‏کند، اما این پیام‏ها در کنار سایر عوامل تأثیرگذارند و تلویزیون پس از سایر متغیر‏های نظام اجتماعی عاملی تأثیرگذار بر نگرش مخاطبان دربارۀ هویت بوده است. این مقاله که حاصل پژوهشی علمی ‏در مرکز تحقیقات صداوسیماست، نشان می‏دهد نظریۀ کاشت که بر تأثیرهای قدرتمندانۀ تلویزیون به‏ویژه بر بینندگان پر مصرف تأکید دارد، در ایران اثبات نمی‏شود.
[1]. Cultivation Theory
[2]. George Gerbner

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TV and Its Effects on Religious, Group and Gender Identities of the Iranian ( Study of Cultivation Theory in Iran)

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

The present paper examines the relation between the level of watching TV and the score of religious, group and gender identities of people. The presented results were taken from a scientific study conducted at the IRIB research center  by using two methods including analysis of contents and surveying. The studied statistical community in the contents analysis section included comic programs, TV serials and news. In the surveying section, people above 19 years old in 5 large cities of the country (presented in the methodology) were studied. In this paper, George Gerbner's Cultivation Theory is examined from the viewpoints of religious, group and gender issues based on the fact that repetition of TV programs has a cultivation effect on the minds of those who watch TV most of the times. The results of multivariable regression shows that although in some of the identity aspects in comedy, news and serial programs some messages were repeatedly broadcasted from IRIB and the watchers were exposed to those messages, the messages were beside other influential factors. The results further show that TV was an effective factor on the identity score of addresses in the studied level after other variables of social system. Moreover, despite Gerbner's theory, TV in Iran has no cultivation effete on the minds of the addresses and people influenced more by other variables of social system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivation Theory
  • Religious identity
  • Group Identify
  • gender identity