نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در سال‌های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران نسبت به «قانون جامع‌نویسی» در حوزة رسانه‌ها توجه ویژه‌ای صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که در مادة 116 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 10 قانون برنامة پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی شده است. این مقاله تلاش دارد در واکاوی تفصیلی نسبت به ‌جایگاه و اهمیت این قانون در جمهوری اسلامی ایران به سه مسئله بپردازد: اول آنکه، آیا تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی ضروری و مورد نیاز است؟ (ضرورت‌یابی) دوم آنکه، با فرض ضروری بودن آن، با توجه به گذشت تقریباً هفت سال از تصویب برنامة چهارم توسعه، چرا این قانون تدوین نشده است؟ (امکان‌سنجی) سوم آنکه با توجه به ضرورت‌یابی و امکان‌سنجی قانون، الزام‌‌ها، بایسته‌ها و اقتضاهای قانون چیست؟ (الزام‌های قانون)
این مقاله، ضمن پاسخگویی مثبت به سؤال اول و بیان علل عدم‌تدوین قانون در پاسخ به سؤال دوم، به‌عنوان جمع‌بندی و جهت ترسیم جایگاه قانون جامع‌ رسانه‌های همگانی، اقتضاهای برآمده از ضرورت‌های تدوین قانون (نیازسنجی) و موانع پیش‌روی آن (امکان‌سنجی)، مطرح و پیشنهادهایی برای تدوین یک قانون کارآمد و مفید ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Mass Media code in Islamic Republic of Iran (Based on its Necessity and Feasibility

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

Formulating mass media code has been devoted a particular attention in the I.R. of Iran in recent years, to the extent that in Article 116 of the Fourth Development Plan and Article 10 of the Fifth Development Plan, the government has been urged to fulfill its duty in this regard. This article, while considering the status and significance of this code, tries to address three issues:
1. Is formulating this code necessary?
2. If positive, why then it is not yet carried out 7 years after the draft of the Fourth Development Plan?
3. By considering the necessity and feasibility of the code, what are the exigencies of it?
The article recognizes the necessity of this endeavor and by enumerating the reasons behind the delay occurred in formulating the code has made some suggestions about drafting an effective and useful one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication law
  • Media Law
  • code of mass media
  • media legislation
  • Codification