دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
نسبت‌یابی عرصه هنر با حوزه فرهنگ و ارتباطات

محسن جوهری؛ حسن بشیر

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 7-37

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.236232.3114

چکیده
  پیش از آغاز دوران مدرن و توسعۀ اعجاب‌آور فنّاوری ارتباطات جمعی، مقولۀ هنر در کانون توجه اهالی اندیشه بود. اما پس از بسط رسانه‌های جمعی و توسعۀ ادبیات حوزۀ فرهنگ و ارتباطات، نسبتِ مقولاتی از قبیل هنر، فرهنگ و ارتباطات مغفول ماند و همین مسئله معضلات فراوانی را موجب شد. این پژوهش بر آن است که، با بررسی برخی از سازه‌های مفهومی و نظری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط بین سواد رسانه‌ای و سواد سلامت جسمانی شهروندان بندرعباس

رویا جهانگیری زرکانی؛ شهناز هاشمی؛ علی گرانمایه پور

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 39-62

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.230109.3078

چکیده
  به دست آوردن سلامت جسمی در دنیای امروز به یادگیری و افزایش سطح دانش عمومی نیاز دارد که آن هم در گرو رسانه است. سواد سلامت مجموعه‌ای از مهارت‌های شناختی و اجتماعی است که تعیین‌کنندۀ انگیزه و توانایی افراد برای به دست آوردن و دسترسی به اطلاعات، درک و استفاده از آن‌ها برای ارتقا و حفظ سلامت افراد است. اهمیت برهم‌کنش سواد رسانه‌ای و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روزنامه‌نگاری سبک زندگی در ایران؛ تحلیل محتوای کمّی و کیفی وبگاههای خبری

سیدحسن آذری؛ مهدی منتظرقائم؛ سعید باقری

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 63-96

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.199271.2896

چکیده
  روزنامه‌نگاری سبک زندگی با توجه به گستردگی، مخاطب‌پسندی و روند فزایندۀ آن جایگاه و اهمیت بالایی را در روزنامه‌نگاری امروز به خود اختصاص داده است. در این میان، نظام رسانه‌ای و بافت فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای متغیری مهم است که در میزان، ماهیت و شیوۀ استفاده از این نوع روزنامه‌نگاری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. ازاین‌رو مقالۀ حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دین (نگرشی آسیب‌‌‌‌شناسانه از منظر روحانیون مبلّغ نخبه)

سیدحامد حسینیان؛ مسعود کیانپور؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.216371.2998

چکیده
  تبلیغ دین فراگرد ارتباط بین مردم و روحانیت با هدف ترویج آموزه‌های دینی است و انواع اختلال ارتباطی مانعی مؤثر در این زمینه خواهند بود و شناسایی آن‌ها از منظر جامعه‌‌‌شناسی ارتباطات می‌تواند نسخۀ مناسبی را برای ارتقای کیفی تبلیغ دین ارائه دهد. چارچوب مفهومی این پژوهش بر اساس مدل «منبع‌ معنی» بنا نهاده شده که به روند فراگرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائۀ الگوی همگرایی شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها در چرخۀ اطلاع‌رسانی

امیدعلی مسعودی؛ غلام‌حسین اسلامی‌فرد

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 123-152

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.195929.2882

چکیده
  موضوع پژوهش پیش‌‌رو ارائۀ الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در چرخۀ اطلاع‌رسانی خبرگزاری‌ها با تأکید بر خبرگزاری ایرنا و فرانس پرس است. این پژوهش با استفاده از روش مصاحبۀ عمقی و با روش دلفی انجام شده است. جامعۀ پژوهش این مقاله متخصصان حوزۀ خبرگزاری‌ها و استادان روزنامه‌نگاری بودند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطۀ بین سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی والدین با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دورۀ متوسطۀ اول شهرضا (97-98)

زینب متقی؛ منصور حقیقتیان؛ رضا اسماعیلی

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 153-176

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.221322.3024

چکیده
  چکیدهمفاهیم سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی، بعد از تئوریزه شدن از سوی صاحب‌نظران، اکنون برای تحلیل و تبیین‌های مختلفی در علوم انسانی به کار می‌روند. هدف این مقاله بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی والدین بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه اول شهرضا (اصفهان) در سال تحصیلی 97-98 است. روش پژوهش پیمایشی بوده و با تکنیک پرسش‌نامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش برنامه‌های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه استادان و دانشجویان

علی نقی فقیهی؛ سوسن بهرامی؛ رضا جعفری هرندی؛ سهراب عبدی زرین

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 153-176

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.210139.2968

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی برنامه­های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه استادان و دانشجویان در سال تحصیلی 98-1397 است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی است. جامعۀ آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دختر و استادان زن دانشگاه قم در سال تحصیلی 98-1397 است که 357 نفر از دانشجویان دختر به روش نمونه­گیری تصادفی‌ـ‌طبقه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی سیدالشهداء علیه‌السلام در وصیت‌نامه‌های شهدای دفاع مقدس استان قم

کریم خان محمدی؛ خدیجه قاضی خانی

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.212301.2980

چکیده
  مطالعه اسناد تاریخی همواره جذابیت دارد. زیرا گذشته آیینه آینده است، به‌ویژه گذشته نزدیک و آن‌هم مقاطع حساس، بیشتر خود را نمودار می‌کند و با فرافکنی روند می‌توان الگویی برای آیندگان ترسیم نمود. ازجمله مقاطع متمایز و برجسته در تاریخ ملت‌ها بازه زمانی جنگ است. دوران جنگ، انسان‌ها را متمایز نموده و افراد درگیر در آن همچون کنشگران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش فرایندهای نفوذ اجتماعی در استفاده فراگیر از شبکه‌های اجتماعی

صدیقه میرجانی؛ فریبا نظری

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 249-278

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.199613.2900

چکیده
  هدف پژوهش پیش‌رو تعیین نقش فرایندهای نفوذ اجتماعی در استفادۀ فراگیر از شبکه‌های اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی‌ـ‌پیمایشی با رویکرد علّی و جامعۀ پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است که 379 نفرشان به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ آیفینیدو (2016) است که شامل ابعاد استفاده از شبکه‌­های اجتماعی، استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی تاریخی بر نقش فرهنگ وقف و کارکرد آن در ساختیابی بازار شهر تبریز با تأکید بر آرای گیدنز

محمدتقی پیربابایی؛ رحیم ایرانشاهی

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 223-248

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.219175.3009

چکیده
  در میان نظریه‎‌های جامعه‌شناسی، نظریۀ ساختاربندی گیدنز از ظرفیت مناسبی برای تبیین پدیده‌های اجتماعی برخوردار است. این رویکرد تلفیقی در جامعه‌شناسی شامل دو وجه عمدۀ «ساخت» و «عاملیت انسان» در تحقق پدیده‌های اجتماعی است که گیدنز، با گذر از هریک از آن‌ها، توأمان از الزام‌آور بودن ساخت‌ها و آزاد بودن کامل کنش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جستاری بر طرح مسئلۀ پایداری نظریه‌های نقادی معاصر (فرمالیسم، ساختارگرایی، پساساختارگرایی)

علی رجب زاده طهماسبی؛ محمدصادق مرکبی

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 279-292

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.203237.2916

چکیده
  در قرن بیستم، علاوه بر پیشرفت چشمگیر فنّاوری و تعدد اختراعات و اکتشافات در حوزه‌های علمی، دگرگونی عظیمی نیز در زمینۀ ادبیات و نقادی صورت گرفته است. نظریه‌های ادبی پس از قرن بیستم مدام دچار تغییر و تحول شده و هر بار معیارهای تازه‌تری مطرح می‌شوند. معیار و شاخص‌هایی که به وجود می‌آیند مسیرهای تازه‌ای را پیش روی اهالی ادبیات و نظریه‌پردازان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی فروش فیلم در گیشۀ سینمای ایران با رویکرد پویایی سیستم

مهیار کمالی سراجی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سید مهدی شریفی؛ افشین امیدی

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، صفحه 293-316

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.191668.2845

چکیده
  ریسک سرمایه‌گذاری به‌منظور کسب موفقیت مالی در محصولاتی همچون فیلم­های سینمایی که عمر کوتاهی دارند بسیار بالاست. در مطالعات گذشته برای تحلیل پویایی­های این صنعت از مدل‌های خطی و ایستایی استفاده ‌شده است که به‌خاطر خطی­بودنشان، قادر به تحلیل واقع­نگر پیچیدگی­ها و پویایی­های حاکم بر صنعت سینما نیستند. با توجه به اهمیت ...  بیشتر