نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روزنامه‌نگاری سبک زندگی با توجه به گستردگی، مخاطب‌پسندی و روند فزایندۀ آن جایگاه و اهمیت بالایی را در روزنامه‌نگاری امروز به خود اختصاص داده است. در این میان، نظام رسانه‌ای و بافت فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای متغیری مهم است که در میزان، ماهیت و شیوۀ استفاده از این نوع روزنامه‌نگاری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. ازاین‌رو مقالۀ حاضر فراوانی استفاده از موضوعات مختلف روزنامه‌نگاری سبک زندگی را در وبگاه‌های خبری کشور مورد سنجش قرار داده و در ادامه به‎‌صورت عمقی‌تر، ماهیت و ویژگی‌های هرکدام از مقوله‌ها را دسته‌بندی و تحلیل می‌کند. روش تحقیق استفاده‌شده در بخش اول تحلیل محتوای کمّی، و در بخش دوم نوع کیفی آن است. جامعۀ آماری تحقیق اخبار منتشرشده در پنج وبگاه خبری پرمخاطب کشور (بر اساس رتبه‌بندی الکسا در بهار 1397) شامل تابناک، ایسنا، باشگاه خبرنگاران جوان، جام‌نیوز و فارس در شش ماه دوم سال 1396 بوده است. حجم نمونه نیز 10 درصد از جامعۀ آماری، یعنی 18 روز، و به‌صورت تصادفی نظام‌مند انتخاب شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در دورۀ زمانی مطالعه‌شده 2,535 مطلب از نوع روزنامه‌نگاری سبک زندگی بوده و باشگاه خبرنگاران جوان، تابناک، جام‌نیوز، فارس و ایسنا به‌ترتیب بیشترین و کمترین مطالب را در این زمینه منتشر کرده‌اند. ذیل روزنامه‌نگاری سبک زندگی، درمجموع سه مقولۀ «سلامت»، «مذهب» و «فنّاوری فردی» به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند. اما یافته‌های حاصل از تحلیل محتوای کیفی نشان می‌دهد روزنامه‌نگاری سبک زندگی در وبگاه‌های خبری مطالعه‌شده را می‌توان در طیفی نشان داد که یک سوی آن مذهب و سلامت و سوی دیگر آن سبک زندگی سلبریتی‌ها و مد و زیبایی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lifestyle Journalism in Iran; Quantitative and Qualitative Content Analysis of News Sits

نویسندگان [English]

  • GASAN AZARI 1
  • Mahdi Motazerghaem 2
  • Saeed Bagheri 3

1 Ph.D. in Communication Science, University of Tehran (Corresponding Author)

2 Assistant Professor, Communication Science Department, University of Tehran

3 , Ph.D. Student of Communication Science, University of Allameh Tabataba'i.

چکیده [English]

Lifestyle journalism, due to its diversity, Audience-friendly and growing trend, has a high status and importance in today's journalism. Meanwhile, the media system and the cultural and social context of any society are important variables that play a determinative role in the amount, nature and method of using this type of journalism. Therefore, the present article measures the frequency of use of various topics in lifestyle journalism in the country's news sites. Afterward analyzes in more depth the nature and characteristics of each category. The research method in the first part is quantitative content analysis and in the second part, qualitative type has been used. The population of the study was the news published in five popular news sites in the country (based on Alexa ranking) including Tabnak, ISNA, Young Journalists Club, Jamnews and Fars in the second half of 2018. The sample size was /10 of the statistical population, i.e. 18 days, and were selected systematic randomization. The research findings show that in the study period, 2535 articles were published in the content of lifestyle journalism, and the YJC. , Tabnak, Jamnews, Fars and ISNA have published the most and the least content in this regard, respectively. Overall three categories of "health", "religion" and "individual technology" are ranked first to third, respectively. But findings from qualitative content analysis show that lifestyle journalism in the studied news sites can be shown in a range that includes religion and health on the one hand, and celebrities' lifestyle, fashion, and beauty on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle journalism
  • News sites
  • Lifestyle
  • Advice
  • Consumption
منابع و مآخذ
فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. چاپ اول. قم: صبح صادق.
Bell, D., & Hollows, J. (2005). Making sense of ordinary lifestyles. Ordinary lifestyles: Popular media, consumption and taste, 1-20.
 
Bell, D., & Hollows, J. (2016). Towards a history of lifestyle. In Historicizing Lifestyle (pp. 11-30). Routledge.
Fürsich, E. (2014). Lifestyle Journalism as Popular Journalism: Strategies for evaluating its public role. In Lifestyle Journalism (pp. 25-38). Routledge.
Hanusch, F. (2014). Broadening the Focus: The case for lifestyle journalism as a field of scholarly inquiry. In Lifestyle Journalism (pp. 15-24). Routledge.
Hanusch, F. (2019). Journalistic roles and everyday life: An empirical account of lifestyle journalists’ professional views. Journalism Studies20(2), 193-211.
Hanusch, F., & Hanitzsch, T. (2013). Mediating orientation and self-expression in the world of consumption: Australian and German lifestyle journalists’ professional views. Media, Culture & Society35(8), 943-959.
 
Kristensen, N. N., & From, U. (2012). Lifestyle journalism: Blurring boundaries. Journalism Practice6(1), 26-41.
 
O’sullivan, T. (2005). From television lifestyle to lifestyle television. Ordinary lifestyles: popular media, consumption and taste. Maidenhead: Open University Press/McGraw-Hill International, 21-34.
 
Reinemann, C., Stanyer, J., Scherr, S., & Legnante, G. (2012). Hard and soft news: A review of concepts, operationalizations and key findings. Journalism13(2), 221-239.
Ricketson, M. (2004). Writing feature stories: how to research and write newspaper and magazine articles. Allen & Unwin.
Wei, R. (2006). Lifestyles and new media: Adoption and use of wireless communication technologies in China. New media & society8(6), 991-1008.