دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
بررسی شکل‌گیری هویت ارتباطی ناشی از عضویت در شبکۀ اجتماعی پیام‌رسان تلگرام (موردمطالعه: جوانان شهر تهران)

گلاله آهنگری؛ باقر ساروخانی؛ محمد سلطانی فر

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.172804.2738

چکیده
  امروزه، به‌دلیل ورود شبکه­های مجازی به‌ویژه تلگرام در کشور ما، نقش جدیدی از روابط اجتماعی شکل گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش پیش‌رو بررسی تأثیر عضویت در شبکۀ اجتماعی پیام‌رسان تلگرام بر هویت ارتباطی است. برای تحقق این هدف روش کمی ـ پیمایشی استفاده شد. جامعۀ ‌آماری پژوهش جوانان 18تا30 سال ساکن شهر تهران که تعداد آنان 287345 نفر هستند؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
موانع ساختاری و حرفه‌ای نظارت رسانه‌ای برکنش دولت در ایران

منصور ساعی

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 33-66

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.194291.2886

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تحلیل موانع ساختاری و حرفه­ای فراروی نظارت و دیده‌بانی رسانه‌ای برکنش­های دولت و سازمان­های دولتی در ایران است. در این مطالعه برای جمع­‌آوری اطلاعات از روش کیفی (مصاحبه عمیق با روزنامه­نگاران باتجربه و متخصصان روابط عمومی) و از شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند، برای انتخاب نمونه­‌ها استفاده شد. نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل جامعه‌شناختی گفتمان فولکلور قوم آذری از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی

رسول بابازاده؛ حبیب اله زنجانی؛ سیف اله سیف اللهی

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.192152.2850

چکیده
  مقاله پیش‌رو به تحلیل جامعه‌شناختی گفتمان فولکلور قوم آذری در ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی می‌پردازد. این تحقیق داستان‌ها و ضرب‌المثل‌های زبان قوم آذری را بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف در سطح توصیف، تفسیر و تبیین واکاوی کرده است. در این تحقیق مسئله اساسی این است که داستان‌ها و ضرب‌المثل‌های فولکلور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چگونگی بازنمایی ویژگی‌های جنسیتی در جوک‌های فارسی تلگرامی

محمدعلی طالبی؛ خلیل میرزائی؛ سید محمد صادق مهدوی

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 95-117

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.199319.2899

چکیده
  جوک‏‌ها به‌منزلۀ خرده‏فرهنگ‏های هر جامعه، معانی و مفاهیم اجتماعی گوناگونی را بازنمایی می‌کنند که نشانگر فضای ذهنی آن جامعه و ویژگی‏های افراد آن است. در این میان، جوک‏های جنسیتی نمایشگر نگاه اجتماعی جامعه به مقولۀ جنسیت هستند. اقبال جامعۀ ایران به فناوری‏های نوین تلفن همراه و پیام‏رسان‏ها ازجمله، تلگرام از یک‏سو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فناوری‌های ارتباطی جدید، هویت و احساس امنیت اجتماعی (دانشجویان دانشگاه کرمان)

سینا امینی زاده؛ منصور طبیعی

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 119-148

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.171133.2720

چکیده
  این پژوهش، به بررسی رابطۀ فنّاوری ارتباطی جدید با نقش واسطه‌گری هویت‌های ملی، مذهبی بر متغیر وابسته امنیت پرداخته است. جامعۀ آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان است. حجم نمونه با توجه به ماهیت طبقه‌ای جامعۀ آماری، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 380 نفر برآورد و داده‌ها به کمک پرسشنامه جمع‌آوری شد. روایی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل جامعه‌شناختی بازنمودهای جراحی زیبایی به‌مثابه رسانۀ هویت فرهنگی در مردان جوان تهرانی

بهاره عباسی؛ منصور حقیقتیان؛ احمد موذنی

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 149-170

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.160995.2653

چکیده
  این پژوهش با استفاده از رویکرد نظریه زمینه‌ای، جراحی زیبایی در مردان جوان تهرانی را مطالعه کیفی کرده است. با استفاده از فن مصاحبه نیمه‌ساختار یافته، با ده مرد جوان تهرانی که جراحی زیبایی کرده بودند، از طریق نمونه‌گیری هدفمند و با بیشترین تنوع ممکن مصاحبۀ عمیق شد. از مصاحبۀ هشت اشباع مفهومی حاصل شد، ولی برای اطمینان بیشتر تا نفر دهم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش هوش مصنوعی در شکل‌دهی به روابط انسان و ماشین در آثار سینمایی معاصر

فاطمه مهرابی؛ بهروز عوض‌پور

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 171-193

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.152109.2582

چکیده
  گسترش فناوری و توسعه هوش مصنوعی در زندگی مدرن به‌خصوص در عرصه ارتباطات انسانی به فرصتی برای ایجاد تحولات بنیادین در این عرصه، چه در روابط انسان و ماشین و چه در روابط انسانی شده است. این تحولات به همان اندازه که می‌توانند باعث توفیق روابط انسانی باشند، ممکن است عامل تحدید آن نیز باشند. از این‌رو پژوهش پیش ‌رو با تمرکز بر هنر سینما ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ذائقه مصرف موسیقیایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

یارمحمد قاسمی؛ بهروز سپیدنامه؛ علی هاشمی

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 195-218

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.169965.2710

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه ذائقۀ مصرف موسیقی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام بر اساس پارادایم کیفی و به روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. از مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته برای گردآوری داده‌ها و از مدل براون و کلارک برای تحلیل استفاده شده است. جامعه هدف شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ناسازگاری افراط‌گرایی و خشونت با مفهوم جهاد در اسلام

توحید محرمی

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 219-239

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.170936.2716

چکیده
  افراط‌ گرایی و خشونت گروه‌های افراطی به نام دین و به ظاهر اسلامی در سال‌های اخیر فجایع زیادی را به بار آورده است و مردم مناطق مختلفی از جهان به‌ ویژه خاورمیانه از ناحیه افراطی‌گری مصائب زیادی را متحمل شده‌اند. فارغ از اینکه این منازعات که در منطقه و جهان بر پایه باورهای دینی شکل گرفته‌اند یا نه، برخی تلاش می‌کنند با ترویج اسلام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل تاثیرگذار بر صنعت نشر کتاب در ایران

هامون شریفی میلانی؛ زهرا برومند؛ علیرضا امیرکبیری

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 241-258

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.167477.2691

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار در صنعت نشر کتاب در ایران و ارائه الگوی کیفی نشر کتاب در ایران است. این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و شیوه اجرا، روش مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد است. جامعۀ آماری شامل کارشناسان و مدیران نشر کشور هستند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند درمجموع 16 نفر به‌عنوان مشارکت‌کننده انتخاب شدند. داده‌ها ...  بیشتر