دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
تجربۀ زیستۀ بزرگسالان از فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی: یک مطالعه کیفی

آرزو غفوری؛ کیوان صالحی

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، صفحه 7-38

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.142596.2522

چکیده
  فضای مجازی، با تشکیل مرزهایی نوین در ارتباطات اجتماعی، زمینه‌شکل‌گیری فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای انسان ایجاد کرده است. پژوهش پیش‌رو تلاش دارد تجربۀ زیستۀ بزرگسالان از فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از فعالیت در فضای مجازی را شناسایی کند. بدین‌منظور با استفاده از راهبرد نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی، تعداد 22 مصاحبه ایمیلی با سؤال‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش عناصر نمادین در ساخت آینده تأملی آینده‌پژوهانه بر نقش رسانه در بازآفرینی اساطیر

محسن طاهری دمنه؛ ابوالقاسم غیاثی زارچ

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، صفحه 39-62

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.135170.2463

چکیده
  یکی از بارزترین وجوه آینده‌پژوهی به‌مثابه یک فناوری اجتماعی، تصویرپردازی از آینده مطلوب و طراحی اقداماتی برای تحقق این آینده است. شکل بخشیدن به واقعیت اجتماعی آینده در فضای بین‌الاذهانی جمعی نیاز به رویکردها و ابزارهایی دارد که عمدتاً از جنس عناصر فرهنگی هستند و ریشه در تاریخ و عناصر نمادین مشترک و ارزش­های یک اجتماع دارند. یکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبکه‌های اجتماعی و تغییرات فرهنگی بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران؛ بر پایه ارزش‌های مادی و فرامادی اینگلهارت

علی محبی؛ علی اصغر کیا

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، صفحه 63-90

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.213551.2987

چکیده
  هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تغییرات و جهت‌گیری‌های فرهنگی با توجه به نظریه اینگلهارت است. بر این اساس، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال بود که؛ شبکه‌های اجتماعی جهت تغییرات فرهنگی را به سمت ارزش‌های مادی موردنظر اینگلهارت می‌برند یا به سمت ارزش‌های فرا مادی؟ در این پژوهش از روش ترکیبی (تحلیل محتوا و پیمایش) استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه روابط صمیمانه میان کاربران وابسته به اینترنت و کاربران غیروابسته در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ مهدی آقایی

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، صفحه 91-114

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.205076.2935

چکیده
  پژوهش پیش‌رو با هدف مقایسه روابط صمیمانه در کاربران وابسته و غیر‌وابسته به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال 1397 طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی است و با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد میزان و نوع روابط صمیمانه در کاربران وابسته و غیروابسته به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تفاوت معنا در موسیقی رادیو و تلویزیون

حسن خجسته

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، صفحه 115-133

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.215490.2993

چکیده
  موسیقی یکی از پرکاربردترین و شاید از ضروری‌ترین انواع هنری است که در تولیدات رسانه‌های صوتی و تصویری نقش مهمی دارد. هر رسانه، معنایی به اقتضای خودش تولید می‌کند. موسیقی در رسانه رادیو همان معنایی را ندارد که به‌صورت تصویری از تلویزیون یا در قالب ویدئوکلیپ پخش می‌شود. موسیقی فقط ترکیب صداهای گوناگون سازها بر اساس اصول خاصی است که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هویت‌سازی رسانه‌ای در جریان مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا (مطالعه موردی روزنامه ایران 1392-1382)

قاسم میسایی؛ فائز دین پرست؛ مسلم گلستان؛ محمد جعفری

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، صفحه 135-159

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.161320.2655

چکیده
  پژوهش پیش­رو به هویت‌سازی رسانه‌ای در جریان مذاکرات هسته‌ای و به‌طور موردی هویت گروهی نمایش داده شده از کشورهای عضو 1+5 در روزنامه ایران، دورۀ زمانی 1382 تا 1392، پرداخته است. در دنیای جدید رسانه‌ها در موضوعات مختلف به کمک سیاست خارجی آمده‌اند و با طرح موضوعات مختلف سعی در پیگیری منافع خود دارند. در این میان یکی از مهم‌ترین کارهایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحولات نهاد خانواده در فرایند نوسازی و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری ایران در حوزۀ خانواده

محمد عباس زاده؛ صمد عدلی پور؛ توکل آقایاری هیر؛ محمدباقر علیزاده اقدم

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، صفحه 161-192

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.153452.2599

چکیده
  جامعه‌شناسان حوزۀ خانواده بر این باورند که نوسازی مهم‌ترین عامل تغییر و تحولات خانواده در کشورهای در حال توسعه است. در ایران نیز پس از ورود نوسازی به کشور، نهاد خانواده طی چند دهه‌ اخیر تغییرات متعددی را تجربه کرده است. پس از انقلاب ایران، سیاست‌ها و برنامه‌هایی در راستای حمایت از خانواده در مقابل چالش‌های پدیدار شده از نوسازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدرنیته، فرهنگ مصرفی و سبک زندگی؛ یک تحلیل جامعه‌شناختی در شهر کرمان

سحر آقا ملایی؛ هدایت نیکخواه؛ سوده مقصودی

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، صفحه 193-228

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.152920.2592

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن و برخی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان کرمان است. پژوهش پیش‌رو به شکل توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال کرمان است که از بین آن‌ها 400 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌منزله نمونه آماری انتخاب و مطالعه شد. ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مرزبندی و ترددهای فرهنگی در میان گروه‌های سبک زندگی مختلف در شهر تهران

محمود شهابی؛ محمدعلی قائم پور

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، صفحه 229-260

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.114575.2339

چکیده
  در این مطالعه که به روش کمی (توصیفی - پیمایشی) انجام شد؛ تلاش شد تا میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی بین گروه‌های سبک زندگی مختلف موجود در شهر تهران، بررسی شود. جامعه آماری، کلیه شهروندان شهر تهران که 16 سال به بالا بودند را شامل می­شد. حجم نمونه شامل 625 نفر می­شد که به روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چالش‌های حقوق مالکیت فکری برای حمایت از آثار هنری در موزه‌های معاصر

زهرا شاکری؛ یاسمن جعفرپور

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، صفحه 261-283

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.153831.2602

چکیده
  امروزه کشمکش میان صاحبان خصوصی میراث فرهنگی و دولت‌ها در عرصه‌های مختلفی نمود پیدا کرده است. یکی از این عرصه‌ها، اختلاف میان دارندگان اموال فکری با نهادهای نگهداری کننده میراث فرهنگی به‌خصوص موزه‌ها، کتابخانه‌ها و آرشیوها است. در یک‌طرف دارندگان حقی هستند که با تکیه بر حق انحصاری خود مانع بهره‌برداری اشخاص ثالث می‌شوند و از ...  بیشتر