نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه، به‌دلیل ورود شبکه­های مجازی به‌ویژه تلگرام در کشور ما، نقش جدیدی از روابط اجتماعی شکل گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش پیش‌رو بررسی تأثیر عضویت در شبکۀ اجتماعی پیام‌رسان تلگرام بر هویت ارتباطی است. برای تحقق این هدف روش کمی ـ پیمایشی استفاده شد. جامعۀ ‌آماری پژوهش جوانان 18تا30 سال ساکن شهر تهران که تعداد آنان 287345 نفر هستند؛ با استفاده از فرمول کوکران 524 نفر بین جوانان تهرانی  18تا30 سال انتخاب شده و بر مبنای نمونه­گیری خوشه‌ای بین آنان پرسشنامه استاندارد توزیع شده است. بعد از جمع‌آوری داده­ها، تجزیه‌وتحلیل بر مبنای spss و lisrel صورت گرفته است. یافته­ها بیانگر آن است که 83 درصد از جوانان تهرانی در تلگرام عضویت دارند که میانگین میزان استفاده دو ساعت در شبانه‌روز بوده است. کاربران تلگرام بیشتر در گروه‌ها و سپس جهت ارتباطات خصوصی و دوطرفه، زمان خود را سپری می­کنند؛ اما کانال‌ها کمترین استفاده بین کاربران ازلحاظ زمانی برخوردار است. نتایج نشان می­دهد که میزان استفاده از گروه‌های تلگرام، استفاده از پیام­های خصوصی تلگرام، میزان مشارکت کاربران و میزان استفاده از تلگرام، گروه‌ها و کانال‌های عضو شده ازلحاظ موضوع مرتبط با ارتباطات اجتماعی بر هویت ارتباطی در سطح اطمینان 95 درصد و 99 درصد معنادار و معکوسی بوده است؛ ولی میزان استفاده از کانال تلگرام تأثیری بر هویت ارتباطی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Formation of the Communicative Identity because of Membership in the Social Network of Telegram Messenger (Case study: Tehran youth )

نویسندگان [English]

  • golaleh ahngari 1
  • bagher saroukhani 2
  • mohammad soltanifar 3

1 Ph.D. Student of Social Science and Sociology Islamic Azad University, Science and Research Branch.

2 Professor of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch (Corresponding Author).

3 , Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch.

چکیده [English]

Today, due to the arrival of virtual networks, especially Telegram in our country, a new form of social relations is formed. Accordingly, the purpose of this study was to Investigate the effect of membership in the social network of Telegram Messenger on the communication identity. To accomplish this, Quantitative survey method was used for this purpose. The statistical population of the study consisted of 28,745 young people aged between 18 and 30 years living in Tehran. Using Cochran's formula, 524 people were selected among the youth of Tehran, aged between 18 and 30, based on cluster sampling. A standard questionnaire was distributed among them. After data collection, analysis was done based on SPSS and Lisrel. The findings indicate that 83 percent of Tehrani youth are members of the Telegram, with an average of 2 hours of use per day. Telegram users spend more time in groups, and then for private and two-way communication, but in terms of time, channels have the least use among users. The results show that the use of Telegram groups, the use of private messages in the Telegram, the level of participation of users and the amount of use of Telegrams, groups and channels registered in terms of  subject of social communication on the communication identity has been inversely at the confidence level was 0.95 and 0.99. But the use of the channel did not affect the identity of the Telegram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication identity
  • Telegram channels
  • Telegrams
  • Virtual networks
  • Youth
منابع و مأخذ
 
اکبری، حسین (1390). شناسایی وضعیت و ابعاد هویت اجتماعی شهروندان تهرانی و راههای ارتقای آن، تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
امانی کلاریجانی، امرالله و منیره تافته (١٣٩٦). «بررسی تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان تلگرام بر رشد هویت بازاندیشانه جوانان (مطالعه موردی: جوانان 18-30 سال شهر تهران)»، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره ٣٦: ١٩٤-١٧٥.
حاجی میری، لیلا و مریم رضایی (۱۳۹۵). بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و انزوای اجتماعی دانش‌آموزان راهنمایی شهر زنجان، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی،          https://WWW.Civilica.Com/Paper-Esconf02- Esconf02_011.html
حمادی، عبدالامام (١٣٩٥). بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و ماهواره با هویت قومی موردمطالعه: دانش آموزان متوسطه شهرستان دشت آزادگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی - جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
رابرتسون، یان (1384). درآمدی بر جامعه، ترجمۀ حسین بهروان، مشهد: آستان قدس رضوی.
ربیعی، علی و فرشته محمدزاده یزد (١٣٩٢). «آسیب‌شناسی فضای مجازی؛ بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 6: ٦٠-٤٣.
رضایی نسب، زهرا و سردار فتوحی (1397). «بررسی تفاوت­های جنسیتی در انزوای اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران»، فصلنامۀ مطالعات جامعه­شناختی شهری، شماره 26: 165-131.
ریتزر، جورج (1394). نظریه‏های جامعه‏شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
زنجانی‌زاده، هما و علی محمدجوادی (1384). «بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده بین دانش‌آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد»، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 2: 146-121.
ساروخانی، باقر (1380). درآمدی بر دایرة‌المعارف علوم اجتماعی ، جلد 1، تهران: انتشارات کیهان.
عدلی‌پور، صمد، وحید قاسمی، مسعود کیانپور (1392). «شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4: 164-141.
عدلی‌پور، صمد؛ بهجت یزدخواستی و فائزه خاکسار (1392). «شبکه اجتماعی فیس‌بوک و شکل‌گیری هویت باز اندیشانه بین دانشجویان دانشگاه تبریز»، مجلۀ پژوهش‌های ارتباطی، شماره 3: 128-101.
فلاحی، علی و نسیم خلج (١٣٩٣). تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان شهر تهران، دومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران: مؤسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.
کاستلز، مانوئل (1385). عصر اطلاعات، قدرت و هویت، جلد دوم، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: طرح نو.
کاستلز، مانوئل (1389). عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه‌ای، ترجمۀ احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.
کاظمی، حمیدرضا (1389). «تأثیرات منفی گسترش شبکه‌های اجتماعی بر حریم خصوصی افراد»، فصلنامه ره­آورد نور، شماره 31: 19-14.
کیانپور، مسعود؛ صمد عدلی‌پور و حکیمه ملک احمدی (1393). «تعامل در فیس‌بوک و تأثیر آن بر هویت مدرن جوانان شهر اصفهان»، مجلۀ جهانی رسانه، شماره 2: 153-132.
محراب بیگی، محمدجواد (١٣٩٣). نقش اینترنت بر هویت ملی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، قیام دشت.
محمدی‌جو، امیر (١٣٩٢). «نقش اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز»، فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، شماره ٣: ٣٨-27.
مصطفوی کهنگی، فرحناز (١٣٩٣). «آسیب‌شناسی تأثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان»، فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، شماره ١٥: ١٥٦-١٤٣.
 
Cheney, G. Christensen, L. T., & Dailey, S. (2014). Communicating identity and identification in and around organizations. In L. L. Putnam & D. K. Mumby (Eds.), The Sage handbook of organizational communication: Advances in theory, research and methods (3rd ed., pp. 695-716). Thousand Oaks, CA: Sage.
Chou, W.-J., Liu, T.-L., Yang, P., Yen, C.-F., & Hu, H.-F. (2015). Multi-dimensional correlates of Internet addiction symptoms in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychiatry Research, 225(1–2), 122-128.
Elias, N., & Lemish, D. (2009). Spinning the web of identity: the roles of the internet in the lives of immigrant adolescents. New Media Society, 11(4), 533-551.
Marshal, Gordon (1998), Oxford Dictionary of Sociology, Oxford University Press, second edition.
Pempek, T., & et al. (2009); College Students' Social Networking Experiences on Facebook, Journal of Applied Developmental Psychology, 30 : 227–238, PP 18- 30.
  Wellman. B and Frank, K. (2001), “Network capital in a multi- level world: gettin Support from Personal Communities”, Draft of article forthcoming in: Social Capital: Theory and Research, edited by Nan Lin, Ron Burt and Karen Cook. Chicago: Aldine De Gruyter.