دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
حمایت از منزلت زنان در قوانین و مقررات ناظر بر تبلیغات بازرگانی

رؤیا معتمدنژاد؛ مرضیه اسماعیلی فلاح

دوره 18، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 7-37

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.92305.2210

چکیده
  چکیده بحث جنسیت و زن در آگهی‌های تجاری یکی از مباحث جنجالی است. این موضوع بین منتقدان آگهی‌ها به‌ویژه در کشورهای غربی که شیوع استفادۀ ابزاری از زنان رایج‌تر است، از جایگاه خاصی برخوردار است. برخوردهای کلیشه‌ای و برداشت‌های اجتماعی معین از نقش زنان در جامعه موضوع این مناقشات را شکل می‌دهد. با توجه به تأثیر‌گذاری تولیدات رسانه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پژوهشی در باب تلویزیون و خشونت از منظر الگوی کارکردگرایی ساختاری

مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ سارا محمودی

دوره 18، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.92887.2212

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش معرفی الگوی کارکردی رسانه جمعی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت مدیریت خشونت آحاد جامعه است. یافته‌های این پژوهش با استفاده از روش تئوری مفهوم‌سازی بنیادی استخراج شده است. تعداد ده نفر از اعضای هیأت علمی رشته‌های مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت رسانه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، ارتباطات و مدیرانی که حداقل دارای 10 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد

رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ سحر طباطبائی فارانی

دوره 18، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 67-96

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.96182.2240

چکیده
  پژوهش پیش‌رو سعی بر آن دارد تا در پرتوی مفهوم هَیجامَد (هیجان+ بسامد) و با بهره­گیری از مدل هایمز (1967)، به بررسی موشکافانۀ قطعۀ زبانی «ناز کردن» در زبان فارسی بپردازد. یافته­های این پژوهش نمایانگر آن است که قطعۀ زبانی «ناز کردن» و ترکیب­های حاصل از آن، همواره در فرهنگ سنتی و جمع­گرای ایرانی جاری و ساری است و واژگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر فراغت مجازی و بازی‌های رایانه‌ای بر هویت دینی نوجوانان

علی قنبری برزیان

دوره 18، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.96680.2246

چکیده
  هدف پژوهش پیش‌رو، مطالعه تأثیر محتوی، میزان و مدت زمان استفاده از فضای مجازی بر هویت دینی نوجوانان است. این پژوهش حاصل پیمایشی است که در میان 3800 نفر از دانش‌آموزان دبیرستانی دختر و پسر 15تا 17سال تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، شیراز، کرج، رشت در سال 1395 انجام شده است. اعتبار ابزار تحقیق، از نوع اعتبار صوری بوده، که اساتید خبره در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی

رحمان سعیدی؛ سیدرضا نقیب‌السادات؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ رحیم نریمانی

دوره 18، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 121-152

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.96838.2248

چکیده
  پژوهش پیش‌رو درصدد تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی بوده است. از این منظر از روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد و روش نمونه‌گیری هدفمند با 15 نفر از خبرگان و نیز تحلیل مضمون و از نوع روش شبکه مضامین مدل مفهومی مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی تدوینشد. جهت احتساب اعتبار و پایایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جستاری حقوقی در قراردادهای هنرمندان اجراکننده آثار ادبی و هنری؛ با تأکید بر مطالعه تطبیقی

زهرا شاکری؛ وحید موسی‌پور؛ سهیلا نورعلی

دوره 18، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 153-181

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.101744.2278

چکیده
  اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (ازجمله بازیگران و خوانندگان)، مانند هر مالک فکری دیگری حق بهره‌برداری از اجرای هنری خود را دارند. آنها می‌توانند شخصاً از این حق بهره‌برداری کنند یا از طریق قرارداد، اجازه بهره‌برداری آن را به دیگری اعطا نمایند یا اساساً حقوق خود را به دیگری انتقال دهند. قراردادهای مذکور معمولاً با مسائل حقوقی مانند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
انگیزه‌های استفاده دانش‌آموزان متوسطه از شبکه‌های مجازی اجتماعی

فرهاد سراجی؛ سعید شریفی رهنمو؛ اصحاب حبیب‌زاده

دوره 18، شماره 39 ، آذر 1396، صفحه 183-205

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.102173.2284

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی انگیزه‌های دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر همدان در استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی بود. این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی و طرح اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی با بیست نفر از دانش‌آموزان که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق صورت ...  بیشتر