دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
واکاوی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)

محمد حیدرپورکلیدسر؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی؛ مصطفی ازکیا

دوره 18، شماره 40 ، اسفند 1396، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.98774.2259

چکیده
  پژوهش پیش‌رو در صدد واکاوی و پاسخگویی به این سؤال اساسی بر آمده است که موانع عمدۀ فرهنگی که در دوره پهلوی دوم سبب عدم دستیابی جامعه ایران به توسعه سیاسی گردید، چه بوده است؟ و مهم‌ترین آنها کدام‌‌اند؟ این پژوهش با الهام از رویکرد وبری در اهمیت فرهنگ و همچنین رویکرد نوسازی بازنگری شده اینگلهارت و با به‌کارگیری روش تحقیق تاریخی و اسنادی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران

حسین حسنی؛ عبدالحسین کلانتری

دوره 18، شماره 40 ، اسفند 1396، صفحه 32-63

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.97513.2250

چکیده
  هدف این مقاله، مطالعه تجربه زیسته کاربران ایرانی اینستاگرام است. ویژگی‌های خاص این شبکه اجتماعی سبب شده است تا نوع خاصی از تعاملات به‌واسطه آن شکل بگیرد. این ویژگی‌ها تجربیات نوینی را در روال‌های هر روزه کاربرانِ فعّال جایگیر کرده است. بنابراین، محققان بر کاربرانی متمرکز شدند که تجربه حضور کافی در اینستاگرام را داشتند. در این مقاله، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان باورپذیری پدیده «شایعه» در پیام رسان‌های موبایلی بین مردم شهرستان اهواز با تأکید بر نقش «رسانة ملی»

سیدامیر آذرشین؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

دوره 18، شماره 40 ، اسفند 1396، صفحه 65-94

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.104427.2287

چکیده
  با وجود رسانه‌های اجتماعی مجازی چون تلگرام پدیده شایعه رواج بسیاری پیدا کرده است. از طرفی دیگر وقتــی مخاطــب از اطلاع‌رسانی شبکه‌های رسمی، مانند تلویزیون قانع نشود و حس کنــد در جریان کل پدیده یا رخداد قرار نگرفته اســت، ضمن کم شــدن اعتماد به جریان اطلاع‌رســانی رســمی، ســعی در کسب اطــلاع از طــرق دیگر مانند پیام رسان‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برساخت معنایی زن روشنفکر خاص در سینمای پس از انقلاب اسلامی

ساره امیری؛ احسان آقابابایی

دوره 18، شماره 40 ، اسفند 1396، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.92061.2206

چکیده
  هدف مقاله پیش‌رو پاسخ به این پرسش است که تصویر زن روشنفکر در سینمای پس از انقلاب اسلامی چگونه برساخته شده است؟ برای نیل به این هدف از مفهوم «روشنفکر خاص» «میشل فوکو» و روش «تحلیل روایت» استفاده شد. حجم نمونه شامل 13 فیلم تولیدشده بین سال‏های 1360-1390 است که به شیوۀ هدفمند گزینش ‌شده است. یافته‏ها نشان می‏دهد که در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طرحواره‌های حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق

محمدمهدی فرزبد؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی

دوره 18، شماره 40 ، اسفند 1396، صفحه 123-155

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.106245.2301

چکیده
  حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق به معنای حافظه به اشتراک گذاشته شده توسط افرادی است که تجربه مشترک آنها از جنگ در دوره تاریخی مشابه به دیدگاه‌هایشان شکل داده است. واقعیت اساسی حافظه نسلی آن است که نسل‌های مختلف، رویدادهای گذشته را به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر و یاد می‌کنند. بدین‌نحو، واقعه اثرگذاری چون جنگ ایران و عراق می‌تواند به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازدارنده‌های مصرف‌گرایی مورد مطالعه: ساکنان شهرکاشان

ابو تراب طالبی طالبی؛ محمد رمضانی

دوره 18، شماره 40 ، اسفند 1396، صفحه 157-182

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.94921.2231

چکیده
  مواجهۀ جامعۀ ایرانی با مدرنیته، با پیامدهایی همراه بوده و ارزش‌های متفاوتی را در ساحت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجب شده است. گسترش این ارزش‌ها، با تغییر نگرش و به تبع آن، تغییر در کنش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله مصرف‌گرایی همراه بوده است. پرسش این است که آیا دینداری، ارزش‌ها، سنت‌ها، هویت‌ و پایگاه اقتصادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر خرده‌فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای بر رفتارهای جامعه‌ستیز نوجوانان دبیرستانی شهر اصفهان در سال95

عزت شیرانی بیدآبادی؛ شاپور بهیان؛ سیدعلی هاشمیان فر

دوره 18، شماره 40 ، اسفند 1396، صفحه 185-223

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.97971.2254

چکیده
  با توجه به اینکه امروزه بازی‌های رایانه‌ای گسترۀ وسیعی از فرهنگ فراغتی نوجوانان را در بر گرفته‌اند و تأثیرات رفتاری زیادی بر آنها گذاشته‌اند، هدف از بررسی پیش‌رو مطالعۀ نقش انواع بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان بخشی از خرده‌فرهنگ نوجوانان در رفتارهای اجتماعی جامعه‌ستیز آنها در شهر اصفهان بود. به‌ویژه که خرده‌فرهنگ‌های نوجوانی ...  بیشتر