دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام فرصت‌ها، اقدامات، اولویت‌ها و دستاوردها

جلال درخشه؛ مصطفی غفاری

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، صفحه 9-45

چکیده
  دیپلماسی عمومی رویکردی نوین در سیاست‌خارجی کشورهاست که مردم و به‌ویژه نخبگان جوامع دیگر را در روابط خارجی هدف قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر بحث و تحقیق پیرامون دیپلماسی عمومی به‌ویژه در ایالات متحده آمریکا تعمیق و توسعه یافته و پس از رخدادهای 11 سپتامبر 2001 مطالعات و عملیات دیپلماسی عمومی آمریکا بر جهان اسلام متمرکز شده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی مفاهیم «همت» و «کار» در کتاب‏های درسی ایران

حسن بشیر

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، صفحه 47-81

چکیده
  آموزش مدرسه‏ای یکی از مهم‏ترین پایه‏های آموزشی هر کشور است. کتاب‏های درسی نیز پر کاربردترین رسانۀ آموزشی در هر کشور از جمله ایران است. این مقاله حاصل پژوهشی است که دربارۀ بررسی شاخص‏های مربوط به «همت» و «کار» در کتاب‏های دورة ابتدایی و راهنماییِ تدریس شده در مدارس ایران و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. واحد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
احساس ناامنی اجتماعی شهروندان تهرانی با تمرکز بر انتشار اخبار حوادث خشونت بار یک سال اخیر

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ محمدحسین ساعی

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، صفحه 83-127

چکیده
  نیاز به امنیت و احساس امنیت اجتماعی برای هر جامعه‌ای امری مسلم است که همۀ دولت‏ها و جوامع برای فراهم کردن آن در تلاش هستند. طبق تعریف، امنیت دارای دو بُعد است: بُعد عینی (محافظت در مقابل خطر عینی) و بُعد ذهنی (احساس ایمنی)؛ از میان این دو مؤلفه از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، احساس ناامنی حتی بدتر از خود ناامنی است؛ وقوع جرم یا پدیدۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائۀ مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم

محمدمهدی فرقانی؛ سیدجمال‏الدین اکبرزاده جهرمی

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، صفحه 129-157

چکیده
  با سیطرۀ روزافزون تصاویر در دوران معاصر و غلبۀ «فرهنگ دیداری»، توجه به روش‌های تحلیل تصاویر و متون دیداری نیز افزایش یافته است. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا ضمن اشاره به پیچیدگی‌های نظری تحلیل تصاویر به مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم دست یابیم. با توجه به نظام‌مند بودن رهیافت «فرکلاف» به تحلیل گفتمان انتقادی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیر تطور جایگاه حقوقی ـ فرهنگی هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران

زهرا علی‏بخشی؛ بهزاد رضوی‌فرد

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، صفحه 159-201

چکیده
  با توجه به اینکه جرائم مطبوعاتی از جمله جرائمی هستند که از یک سو مرتبط با دولت می‌باشند، این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های رسیدگی‏کننده به این جرائم، اقدامات بی‌رحمانه و سخت‌گیرانه‌تری را برای دادرسی انجام داده و نتوانند بی‌طرفی خود را حفظ کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از به ‌وجود آمدن چنین مشکلی، بهترین راهکار در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشگاه اصفهان

نجات محمدی‏فر؛ حسین مسعودنیا؛ گلمراد مرادی

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، صفحه 203-234

چکیده
  تداوم مشارکت سیاسی دانشجویان یکی از مهم‏ترین مسائل برای نظام جمهوری اسلامی ایران در دهۀ چهارم حیات سیاسی خود می‌باشد. به نظر می‌رسد که یکی از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی دانشجویان، نوع فرهنگ سیاسی آنهاست؛ در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی عوامل متعددی نقش دارند که سرمایۀ اجتماعی یکی از مهم‏ترین آنهاست. بنابراین، با توجه به چنین پیشینه‌ای، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد تابع تقاضای سینما و تحلیل عوامل مؤثر بر آن مطالعۀ موردی؛ شهر تهران

عبدالرحیم رحیمی؛ میثم موسایی؛ کامبیز پیکارجو؛ ناصر آزاد؛ سید محسن سید علی‏اکبر

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، صفحه 235-263

چکیده
  با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت سینما و عرضه و تقاضای آن به عنوان یک کالای فرهنگی مصرفی دراقتصاد فرهنگ بویژه در کلان شهرتهران، مشاهده می شود که تقاضای آن از دو دهه گذشته تاکنون سیرنزولی داشته است، که این مسئله در مقاله مورد کنکاش قرارگرفته است. دراین پژوهش، از روش تحقیق موردی استفاده شده است. و طبق مبانی نظری تئوری تقاضاو الگوهای اقتصاد ...  بیشتر