نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با سیطرۀ روزافزون تصاویر در دوران معاصر و غلبۀ «فرهنگ دیداری»، توجه به روش‌های تحلیل تصاویر و متون دیداری نیز افزایش یافته است. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا ضمن اشاره به پیچیدگی‌های نظری تحلیل تصاویر به مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم دست یابیم. با توجه به نظام‌مند بودن رهیافت «فرکلاف» به تحلیل گفتمان انتقادی، مدل سه بُعدی وی را مبنای کار قرار دادیم. با این حال، ابزارهایی که فرکلاف برای تحلیل معرفی می‌کند، بیشتر مناسب متون نوشتاری است تا تصاویر. از این رو، این مقاله می‌کوشد تا با استفاده از نشانه‌شناسی اجتماعی و به کار گرفتن رهیافت‌های «ایدما»، «رُز» و نیز «کرس» و «ون‌لیون» و ادغام این رهیافت‌ها در مدل سه بُعدی فرکلاف، مدل مناسبی را برای تحلیل فیلم به دست دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for Critical Discourse Analysis of Movies

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

The Growth of dominance of images in this era and the dominance of ‘visual culture’, cause analyzing picture as well as visual text to be more important.
The main concern of this paper is to mention the theoretical complexity of the images analysis for presenting a model for critical discourse analysis of movies. In this article we have tried to use the three-dimensional model of Norman Fairclough’s systematic approach. However the tools that Fairclough has introduced are more suitable for written texts not for visual texts. Therefore the social semiotics and the approaches of Rick Iedema, Theo van Leeuwen, Gillian Rose and Gunther Kress have been used and then by merging those with the three-dimensional model of Fairclough, a suitable model for analyzing the movies has been obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse Analysis
  • image
  • social semiotics
  • movie.