دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
مقاله پژوهشی
تصویر اسلام به روایت کاریکاتور‌های غربی بعد از 11 سپتامبر

حسن بشیر؛ مرتضی جاسبی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1387، صفحه 9-52

چکیده
  کاریکاتور همچون رسانه‌ای مستقل یا از طریق ارائه از رسانه‌های دیگر، سهم عمده‌ای در ارتباطات میان‌فرهنگی داشته و چه‌بسا مناسبات ملت‌ها، اقوام و دولت‌ها را دستخوش تغییرهای جدّی کرده است. نمونه‌هایی از این تأثیرگذاری را می‌توان در بحث کاریکاتورهای موهن دانمارکی مشاهده کرد. بر این اساس و با هدف شناخت بیشتر از کاریکاتورهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تزیینات کتیبه‌ای مسجد جامع قزوین

مهناز شایسته‌فر

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1387، صفحه 53-78

چکیده
  مسجدجامع عتیق قزوین مانند سایر مساجد جامع کشور، از ابهت خاصی برخوردار است. این مسجد از نوع مساجد چهار ایوانی است و شکل مربع‌مستطیل، شرقی ـ غربی و گنبدی، خربزه‌ای دارد. کتیبه‌های خاص آن، از نظر سبک هنری، نگارش و مفاهیم، در هنر خوشنویسی و معماری جایگاه خاصی دارد.این مقاله با هدف بازشناسی و بررسی زیباشناختی، کتیبه‌های مسجدجامع به‌طور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر در اعتیاد جوانان 14 تا 29 ساله شهر تهران، براساس نظریة آگنیو

رضا عبدالرسولی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1387، صفحه 79-113

چکیده
  اعتیاد از جمله مسائل اصلی کشور محسوب می‌شود. به دلیل تعدد عوامل اعتیاد و پیچیدگی علل گرایش به آن، نظریة منسجمی در خصوص تبیین این عامل شکل نگرفته و به‌رغم اهمیت، نظریه‌های مطرح در این زمینه، از قابلیت تبیین بالایی برخوردار نیستند. نظریة آگنیو با طرح بحث متفاوت دربارۀ منابع انحراف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت فرهنگی کشور

محمدرحیم عیوضی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1387، صفحه 115-144

چکیده
  تأثیر و تأثر متقابل جهانی‌شدن باعث شکل‌گیری فرایندهایی شده است که عرصة فرهنگ را بیش از روندهای عادی گذشته متحول کرده است. به‌طوری‌که رویکرد فرهنگی جوامع بشری اشکال متنوعی به خود گرفته است. نخستین تحول همگونگی فرهنگی با نفی هرگونه مقاومت در برابر فرهنگ جهانی، یا به عبارتی فرهنگ لیبرالی یا فرهنگ امریکایی، با برخوردی منفعلانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بدن و دین

ناصرالدین غراب

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1387، صفحه 145-170

چکیده
  امروز شاید بدن یکی از بخش‌های مهم زندگی فردی و جمعی باشد. جامعه براساس هدف‌ها و ارزش‌هایی معین، به شیوه‌های معینی تکنیک‌ها و مهارت‌هایی در اختیار فرد می‌گذارد که او می‌تواند خود را از طریق بدن به دیگران معرفی کند. این تکنیک‌ها و فنون، وسایل و ابزارها و کالاهای خاص خود را دارد که از سوی افراد و سازمان‌هایی تولید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسة ارزش‌های مذهبی دو نسل جدید و پیشین در ایران

حسن کلاکی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1387، صفحه 171-197

چکیده
  ازآنجاکه در جامعه با جمعیت حجیم جوان روبه‌رو هستیم، تفاوت نسلی و اختلاف نسلی اهمیت شایانی دارد. زیرا تفاوت نسلی بیش از حد در ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، هم خانواده را به محل اختلاف بین والدین و فرزندان تبدیل می‌کند و هم جامعه را در مواجهه با هنجارها و ارزش‌های جوانان به چالش می‌کشاند؛ به‌طوری‌که پیامد این شکاف نسلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش وجوهات شرعی درتأمین اجتماعی

میثم موسایی؛ یوسف کرمی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1387، صفحه 199-233

چکیده
  عوامل گوناگونی اعم از طبیعی یا غیرطبیعی در جامعه وجود دارد که مانع از تأمین درآمد لازم برای پوشش حتی کمترین هزینه‌های برخی از خانواده‌ها می‌شود؛ نبود تعادل در آن‌ها اصلی‌ترین محمل برای زایش فقر خواهد بود. در دنیای امروز، محدودیت منابع و گسترش انتظارات روزافزون، چشم‌انداز فعالیت‌های صورت گرفته در این عرصه را با موانع ...  بیشتر