تصویر اسلام به روایت کاریکاتور‌های غربی بعد از 11 سپتامبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشکده صدا و سیما

چکیده

کاریکاتور همچون رسانه‌ای مستقل یا از طریق ارائه از رسانه‌های دیگر، سهم عمده‌ای در ارتباطات میان‌فرهنگی داشته و چه‌بسا مناسبات ملت‌ها، اقوام و دولت‌ها را دستخوش تغییرهای جدّی کرده است. نمونه‌هایی از این تأثیرگذاری را می‌توان در بحث کاریکاتورهای موهن دانمارکی مشاهده کرد. بر این اساس و با هدف شناخت بیشتر از کاریکاتورهای غربی دربارة اسلام، این مقاله در صدد آن است که با بهره‌برداری از شیوة تحلیل محتوا، کاریکاتورهای غربی دربارة اسلام و انگاره‌های موجود در آن‌ها را مطالعه و بررسی کند. در این زمینه، نظریة برجسته‌سازی و تئوری اقناع و متقاعدسازی، مبنای نظری تحقیق قرار گرفته است. روش نمونه‌گیری نیز غیراحتمالی سهمیه‌ای است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که کاریکاتورهای غربی مؤکدانه اسلام و مسلمانان را دین خشونت و دشمن غرب و ارزش‌های تمدنی غرب معرفی کرده‌اند و تأثیر عمده‌ای در گسترش پدیدة اسلام‌هراسی در جهان، به‌ویژه غرب داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Image of Islam according to the Western Caricatures after September 11

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2
1 0
2 0
چکیده [English]

Caricatures, as independent media or through other media, play an important role in cross-cultural communications and possibly bring about substantial changes to tribes, nations, and states. Examples of this influence can be seen in the Danish insulting caricatures. Based on this event and with the intention of knowing more about the Western caricatures on Islam, this paper, using the method of content analysis, seeks to examine the Western caricatures, and their concepts about Islam. In this regard, the theories of foregrounding and convincing are deemed as the theoretical basis for this study. The results show that the Western caricatures have emphatically depicted Islam and Muslims as violent, anti-West, and hostile to the Western civilization values; they have made a profound impact on the growth of Islam-phobia around the world and particularly in the West.