بدن و دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش نظری ـ فرهنگی

چکیده

امروز شاید بدن یکی از بخش‌های مهم زندگی فردی و جمعی باشد. جامعه براساس هدف‌ها و ارزش‌هایی معین، به شیوه‌های معینی تکنیک‌ها و مهارت‌هایی در اختیار فرد می‌گذارد که او می‌تواند خود را از طریق بدن به دیگران معرفی کند. این تکنیک‌ها و فنون، وسایل و ابزارها و کالاهای خاص خود را دارد که از سوی افراد و سازمان‌هایی تولید و از سوی افراد و گروه‌هایی دیگر مصرف می‌شوند. کالاهایی برای حفظ سلامتی، کالاهایی برای تناسب‌اندام و داشتن قیافه‌ای مطلوب، کالاهایی برای زیبایی، کالاهایی برای پوشش مناسب، کالاهایی مرتبط با رژیم غذایی و غیره. هر یک از این ابعاد اجتماعی بدن در حوزه‌های خاصی از جامعه‌شناسی مطالعه می‌شود. یکی از این حوزه‌ها، جامعه‌شناسی دین است، که در آن رابطة میان دین و بدن در بستر اجتماعی مطالعه می‌شود. دین مجموعه‌ای از آموزه‌ها، باورها، ارزش‌ها و هنجارهاست، که چارچوب‌های ذهنی، جهت‌گیری‌ها و دستورالعمل‌های خاصی برای بدن در طی حیات تاریخی خود به ارمغان آورده است که در این مقاله به برخی از ابعاد آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Body and Religion

نویسنده [English]

  • 0 0
0
چکیده [English]

Today, body may be an important part of one’s individual and collective life. According to certain objectives and values, the community provides a person skills and techniques in determined ways so that he/she can introduce himself/herself to others through the body. The techniques have their own tools and equipments made by manufacturers and producers and consumed by customer groups; products for health, fitness/good look, beauty, clothing, diet and etc. Each of these social aspects can be studied through certain branches of sociology such as theo-sociology. Theo-sociology studies the relations between body and religion within a social context. A religion is a set of believes, values, lessons and norms that enacts certain mental frameworks, advices and instructions to body. The article will explain more.