دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
بازنمایی زنانِ اینفلوئنسر اینستاگرام از زندگی روزمره خانوادگی در دوران کرونا

محمدتقی کرمی؛ شیما فرزادمنش

دوره 24، شماره 62 ، تیر 1402، صفحه 7-37

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.347313.3614

چکیده
  پژوهش پیش‌رو به تأثیر همه‌گیری ویروس کوید 19 بر بازنمایی زندگی روزمره در صفحات اینستاگرامِ زنان متأهل اینفلوئنسر سبک زندگی در چهارماه نخست همه‌گیری در ایران می‌پردازد. مسئلۀ پژوهش، چگونگی بازنمایی دوران قرنطینه در صفحات اینفلوئنسرهاست و محققان تلاش کرده‌اند نوع معنایابی ویروس کوید 19 را در این صفحات تحلیل کنند. اینفلوئنسرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی تغییر رفتار باروری زنان در استان تهران بر اساس رویکرد فرهنگی با استفاده از مدل‌سازی عامل بنیان

نصیبه اسمعیلی؛ محمد جلال عباسی شوازی

دوره 24، شماره 62 ، تیر 1402، صفحه 38-79

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.362341.3654

چکیده
  با توجه به کاهش باروری در سال‌های اخیر و هم‌زمانی آن با تغییرات نگرشی و فرهنگی مقاله پیش‌رو بررسی و پیش‌بینی رفتار باروری زنان استان تهران با استفاده از مدل‌سازی عامل بنیان و تمرکز بر رویکرد فرهنگی در قالب سناریوهای تغییر نگرش به سقط‌جنین، اهمیت دینداری و تأثیر وسایل ارتباط‌جمعی را مورد توجه قرار می­دهد. در ساخت مدل عامل بنیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روایت پدیدارشناسانه فقرای نامرئی از فقر

محمد عباس‌زاده؛ میرداود هاشمی

دوره 24، شماره 62 ، تیر 1402، صفحه 81-117

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.366152.3662

چکیده
  فقرای نامرئی حکایت زندگی قشری از افراد تحصیلکرده در محیط‌های شهری است که معمولاً فقیر به نظر نمی‌رسند. فقرای نامرئی، افرادی هستند که درآمد دارند اما پس‌انداز ندارند، بقای اقتصادی آن‌ها سه تا چهار ماه بیشتر نیست؛ این قشر شغل رسمی با حقوق اولیه دارند و ممکن است بیش از یک شغل داشته باشند، آن‌ها ازنظر جغرافیایی شهرنشین هستند، اما در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و اعتباریابی چارچوب سواد فرهنگی معلمان دورۀ ابتدایی

ژیلا حیدری نقدعلی؛ محمد جاودانی؛ امین باقری کراچی؛ جهانگیر زر

دوره 24، شماره 62 ، تیر 1402، صفحه 119-164

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.380267.3700

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف طراحی و اعتباریابی چارچوب سواد فرهنگی معلمان دورۀ ابتدایی و با رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی متوالی انجام شد. در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. مشارکت‌کنندگان بالقوۀ بخش کیفی متخصصان دانشگاهی در سال تحصیلی 1399 بودند که از میان آن‌ها یازده نفر به شیوۀ هدفمند از نوع گلوله‌برفی انتخاب شدند. اصالت و صحت داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گفتمان‌کاوی انتقادی نشان‌‌های ملی دوره قاجار و جمهوری اسلامی ایران بر اساس آرای ون‌دایک

فریده آفرین؛ ساجده نیکیان

دوره 24، شماره 62 ، تیر 1402، صفحه 165-194

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.331146.3558

چکیده
  هدف پژوهش این است که به تحلیل گفتمان‌های فراخوانده توسط دو نشان قاجار و جمهوری اسلامی بپردازد. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد گفتمان‌کاوی انتقادی است. گفتمان‌های فراخوانده توسط نشان شیر وخورشید گفتمان پدرمیراثی، سلطنتی و هویت ملی بر اساس گذشته تاریخی هستند. شیر وخورشید را می‌توان بُعد بصریِ جذب‌کننده گفتمان مذهبی هم دانست. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی برساخت معنایی سبک زندگی زنان نسل وای شهر تهران

مهتاب رضیئی؛ احسان رحمانی خلیلی؛ عالیه شکربیگی

دوره 24، شماره 62 ، تیر 1402، صفحه 195-223

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.385683.3710

چکیده
  سبک زندگی می­تواند در افراد، فرهنگ­ها و جوامع مختلف به­عنوان یک امر برساختی باشد زیرا مبتنی بر تجربه زیسته و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فرد فرد افراد جامعه است. نسل وای که در ایران برابر با شروع دهه شصت تا آغاز دهه هشتاد است تحت تأثیر شرایط جامعه در آن دو دهه سبک زندگی متفاوت از نسل قبل و بعد از خود دارد؛ بنابراین اینک این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی و سواد رسانه‌ای در جوانان 18 تا 34 ساله شهر تهران

مهناز جلیلی؛ زهرا میرزاآقا

دوره 24، شماره 62 ، تیر 1402، صفحه 225-247

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.379602.3702

چکیده
  سواد رسانه‌ای، نوعی درک مبتنی بر مهارت است که به‌وسیله آن، می‌توان رسانه‌ها و انواع تولیدات آن را شناخت و از یکدیگر تفکیک نمود. این امر به عوامل متعددی همچون سرمایه فرهنگی افراد، متکی است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میان سرمایه فرهنگی و سواد رسانه‌ای در میان جوانان شهر تهران است که از نظریات بوردیو درزمینۀ سرمایه فرهنگی و هابز، ...  بیشتر