دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
بررسی میزان رضایتمندی بازدید‏کنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏‌المللی قرآن

سیدجواد صالحی؛ برزین ضرغامی؛ فاطمه پورقاسم

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، صفحه 7-33

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان رضایت‏مندی بازدیدکنندگان از بیست و دومین نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم صورت گرفت که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی قرار می‏گیرد. جامعه آماری شامل تمام بازدیدکنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم بود که به علت حجم زیاد جامعه مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر دینداری بر ارزیابی مخاطبان از آگهی‏‌های بازرگانی اسلامی

عباس ناصری طاهری

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، صفحه 35-50

چکیده
  اسلام مجموعه‏ای از قوانین، مقررات، ارزش‏ها و هنجارهاست که به‏صورت آیینی و نمادین بر نگرش و رفتار مصرفی مسلمانان تأثیر می‏گذارد. ازاین‎رو، میزان دینداری مسلمانان می‎تواند ارزیابی آنان را از آگهی‏های بازرگانی که حامل نمادی اسلامی است تعدیل کند. برای آزمون این تأثیر تعدیل‏کننده مثبت، پژوهشی آزمایشگاهی انجام شد تا تأثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سکوت ارتباطی در غزلیات شمس

حسن حیدری؛ یداله رحیمی

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، صفحه 51-72

چکیده
  سکوت ارتباطی و کارکرد آن از مباحث نوینی است که در زبان‌شناسی ادبی برای مطالعه و بررسی متون مختلف به آن توجه می‏شود. این مقاله باتوجه‏ به نقش‌ها و کارکردهایی که رومن یاکوبسن برای هرکدام از عناصر ارتباطی کلام لازم می‌داند، به بررسی سکوت بلیغ و کارکردهای آن در غزلیات شمس به‌منزلۀ عنصر غیابی معنادار که ردّی از آن باقی می‌ماند، می‌پردازد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی شیوه‌های طبقه‏‌بندی اعضا در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی: رویکردی تحلیل گفتمانی به برنامه‌های متمرکز بر موضوع‏‌های دینی «پرگار»

محمدمهدی فرقانی؛ حسین بصیریان جهرمی؛ سارا مهدوی

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، صفحه 73-99

چکیده
  طبقه ‏بندی اعضا[1]، اصطلاحی است که ابتدا هاروِی ساکس[2] در اواسط دهة 1960 مطرح کرد. کوشش‌های اولیة ساکس به ارائة طرح اولیه‏ای از ابزار طبقه ‏بندی اعضا (MCD)[3] انجامید که در آن به خودِ طبقه‏ها و ویژگی‌هایشان پرداخت. مقالة حاضر، با هدف بررسی شیوه‌های طبقه‏بندی اعضا به‌مثابه رویکردی تحلیل گفتمانی، با بررسی برنامه‌های متمرکز بر موضوع‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین الگوی عملکرد رسانه در راستای تقویت کارکردهای خانواده اسلامی

زهره خوش‌نشین

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، صفحه 133-148

چکیده
  ازمنظر قرآن کریم، حکمت تشکیل خانواده رسیدن به آرامش روانی است. براین‏اساس در سوره شریفه روم بیان شده که « ...از نشانه‌های او این است که از جنس خودتان همسری آفرید تا در کنارش آرام گیرید...(آیه21)» .این مطلب به بهترین شکلی به ابعاد اجتماعی و فردی خانواده اشاره دارد. سبکی که خانواده برای تعامل با فرزندان انتخاب می‏کند بر انتخاب ارزش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکردی فلسفی به فضا و سیمای شهر

مرضیه پیراوی ونک

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، صفحه 149-166

چکیده
  چهرة شهر، زبان شهر است؛ زبانی که نشانگر تلقی یا تفکر انسان از هستی و جهان است. «ساختن» که بروز نمادین و خلاقانة اندیشیدن است، نحوة وجود انسان در جهان و نگاه او به عالم و مکان را آشکار می‌سازد. شهرسازی و معماری به‌مثابه بروز نمادین تفکر در قالب مادی و عینی در دوره‌های مختلف تاریخی با ایجاد تغییر در تلقی انسان از جهان و مکان دستخوش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی فرشته در رسانه براساس آموزه‌های اسلامی

اسدالله غلامعلی؛ اصغر فهیمی‌فر

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، صفحه 167-187

چکیده
  در همه اعصار، فرشتگان و ماهیت آنها برای انسان، جذاب و پرسش برانگیز بوده است. این جذابیت تنها به این دلیل نیست که بشر نمی‏تواند ملائک را همچون دیگر ارکان عالم مشاهده کند، بلکه دلایل دیگری را نیز در خود دارد. از مهم‌ترین این دلایل نقش فرشتگان در جهان هستی و ارتباط آنها با زندگی دنیوی و اُخروی آدمی است. بازنماییِ فرشتگان در رسانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
قمه‏‌زنی؛ عزاداری یا خرافه؟

احمدعلی قانع؛ محمدرضا فتح‌الله بیاتی

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، صفحه 189-214

چکیده
  حماسه عاشورا در کربلا از حماسه‏های جاودان خلقت است که در راستای هدایت انسان‏ها توسط خداوند متعال در خلال اختیار انسان‏ها طراحی شده است و عزاداری احیای این حماسه انسان ساز است. اگرچه مصادیق عزاداری توسط عرف مردم در هر عصر تعیین می‏شود، اما این عرف نباید با اصول و مبانی عقلی و نقلی تعارض داشته باشد. در این مقاله قمه‏زنی به‏منزله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعاملات اجتماعی و پوشیدگی زنان «خوانش بصری بازنمایی پوشش زنان، در فضاهای خصوصی و عمومی در نگاره‌های اصیل ایرانی»

سیده راضیه یاسینی

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، صفحه 101-132

چکیده
  چگونگی بازنمایی بصری پوشش زنان در اجتماعات خصوصی و عمومی، با نظر به فرهنگ دینی اسلام و ادبیات ایران اسلامی در نگاره‌های ایرانی موضوع این مقاله است. روش تحقیق، خوانش نشانه‌های مشترک در زِبَرمتن نگاره‌ها و تحلیل بینامتنی آنها، به منظور دریافت کارکرد نظام زبانی و موقعیت زمانی مربوط به آنها در خصوص پوشش زنان در نگاره‌ها بوده است. در ...  بیشتر