دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
روزنامه‌نگاری صلح و ارزش‌های خبری آن در ایران؛ نحوه انعکاس اخبار حمله نیروهای ائتلاف به عراق در 6 روزنامه سراسری کشور (کیهان، رسالت، اطلاعات، همشهری، اعتماد و یاس‌نو)

علی شاکر؛ هادی خانیکی

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.101481.2274

چکیده
  پژوهش پیش‌رو به روزنامه‌نگاری صلح، که مفهومی به نسبت تازه در ادبیات روزنامه‌نگاری جهان محسوب می‌شود، می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش کمک به تبیین و ارتقای سطح ادبیات موضوعی روزنامه‌نگاری صلح است. در این میان، به تبیین شاخص‌ها و ارزش‌های این شیوه روزنامه‌نگاری پرداخته‌ایم، تا میزان بهره‌‌گیری شش روزنامه سراسری کشور (کیهان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر فیلم‌های هنری و غیر هنری بر هوش و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

کمال خلیل بیگی؛ حمید عزیزی؛ سید محمد مهدیزاده

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.152941.2594

چکیده
  هدف پژوهش پیش‌رو تأثیر نوع فیلم­(هنری و غیر هنری) بر هوش و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش­آموزان مقطع متوسطه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر دبیرستان شهر سنندج است که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس سه کلاس 20 نفری در درس «علوم اجتماعی» برای نمونه آماری انتخاب شدند. بدین‌ترتیب که سه گروه دانش­آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأمین مالی جمعی تولیدات بلند سینمایی در ایران؛ موانع، ظرفیت‌ها و الزامات

سیاوش صلواتیان؛ سعید قنبری؛ صابر نوری محب

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، صفحه 65-94

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.172924.2737

چکیده
  تحقیق پیش‌رو با هدف امکان‌سنجی شیوة نوین تأمین مالی جمعی در سینمای ایران و شناخت الزامات، موانع و ظرفیت‌ها برای تحقق آن شکل گرفت. برای تحقق هدف تحقیق از بین متولیان سینما در کشور، براساس قاعده اشباع نظری و به‌واسطه نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی 31 تن از صاحبنظران حوزه سینما انتخاب و مصاحبه باز با آنها انجام شد. این مصاحبه‌های به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.141500.2515

چکیده
  پژوهش پیش‌رو از نظر اهداف کاربردی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه در زمره پژوهش­های کیفی و در زمره مطالعات تفسیری است که با بهره‌گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی «وان مانن» در صدد تبیین و تفسیر جوهره تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی مجازی و شناخت عمیق این پدیده است. میدان مطالعه تحقیق شامل دانشجویان واحد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اصول اخلاق حرفه‌ای مجری‌گری در صداوسیما

کمال اکبری؛ مجید نقدی

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.132292.2435

چکیده
  مجری از یک سو خواهان موفقیت حرفه‌ای و کسب رضایت مدیران و جذب مخاطب است و از سوی دیگر موفقیت حرفه‌ای او، مرهون چگونگی رفتار ارتباطی و تعامل اخلاق‌مدار او با محیط درونی و بیرونی رسانه خواهد بود. موضوع اخلاق حرفه‌ای مجری از همین تعامل‌های ارتباطی سرچشمه گرفته و بایدها و بایستگی‌های اخلاقی این حرفه، به چگونگی مدیریت رفتار ارتباطی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدارای ‌اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 15 تا 44 سال استان مازندران)

مصطفی دومهری؛ شاپور بهیان؛ اسماعیل جهانبخش

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.147231.2550

چکیده
  مدارای ‌اجتماعی با توجه به حضور انسان‌هایی با فرهنگ، هویت، تفکر و ارزش‌های متفاوت در عرصه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند عاملی اثرگذار در افزایش تعامل و ارتباط اجتماعی افراد جامعه باشد. مطالعۀ مدارای‌اجتماعی در کاهش تنش‌ها و افزایش درک متقابل، انسجام و تعامل اجتماعی تأثیر بسزائی دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مفهوم فرهنگ و نسبت آن با خیر اعلا در فلسفة کانت

زهره سعیدی

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.149664.2573

چکیده
  کانت بحث فرهنگ را معطوف به خیر اعلای انسان که بیان‌گر کمال مطلوب انسان در جمع میان فضیلت و سعادت است و غایت نهایی او به شمار می‌رود، طرح کرده است. وی که پیش از این در نقد دوم مفهومی انتزاعی و ایده‌آل از خیر اعلا عرضه داشته و تحقق آن را مبتنی بر کمک خداوند کرده بود، در نقد سوم برای نشان دادن وجه انضمامی خیر اعلا از مفهوم فرهنگ بهره می‌گیرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فهم دلالت‌های سیاستی قوانین و مقررات رسانه‌های پخش گسترده در ایران

حامد طالبیان؛ سارا طالبیان

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، صفحه 187-224

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.144031.2530

چکیده
  هدف این مقاله کشف دلالت‌های سیاستی مربوط به رسانه‌های پخش گسترده در ایران از زمان انقلاب تاکنون است. سیاست رسانه‌های پخش گسترده زیرمجموعه‌ای از سیاست رسانه‌ها در معنای موسع آن است و سیاست عمومی چتر مفهومی این حوزه محسوب می‌شود. از آنجا که قوانین، مقررات و اسناد قانونی ابزارهای اصلی اعمال سیاست‌های عمومی از سوی حکومت در مواجهه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی سرلوح قرآنی مذهَّب قاجاری به شماره ثبت 3089 از کتابخانه مرکزی تبریز براساس اصول شکل و زمینه نظریة روان‌شناسانة گشتالت

فرنوش شمیلی؛ فاطمه غفوری فر

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، صفحه 225-264

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.126428.2396

چکیده
  قوانین گشتالت به عنوان نظریه­ای در باب مطالعۀ روان‌شناسانه ادراک انسان از محیط توسط برخی پژوهشگران در حوزه­های مختلف از قبیل پوستر، نقاشی شهری و غیره مورد استفاده قرار گرفته است. این الگوی روان­شناختی می­تواند در حوزۀ صفحه­آرایی اسلامی و به خصوص نسخ ارزشمند قرآنی نیز راه­گشا باشند. نظریۀ گشتالت مجموعه­ای از اصول و قوانین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کیفیت شش «بازی‌جدی» تولید شده در ایران

هدی السادات موسوی؛ فرهاد سراجی

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، صفحه 265-287

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.149725.2574

چکیده
  در دو دهه اخیر همزمان با رشد کمی «بازی­های جدی»، کیفیت آنها نیز مورد توجه پژوهشگران، طراحان، تولیدکنندگان، مخاطبان، معلمان و مدیران آموزشی بوده است. کیفیت این بازی­ها علاوه‌بر داستان، گرافیک و فناوری به رعایت اصول آموزشی بستگی دارد تا بازی­ها بتوانند ضمن تدارک محیط یادگیری مفرح و انگیزشی، بازی­کننده را به سمت اهداف ...  بیشتر