دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
دوفضایی‌شدن خرید: رسانه‌های اجتماعی و «تغییر در تجربۀ خرید»

سعیدرضا عاملی؛ سیداحمد عسکری

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.155812.2626

چکیده
  مفهوم خرید در مطالعات فرهنگی، با فراگیرشدن رسانه­های اجتماعی در قالب خرید آنلاین و بازار مجازی و به‌عنوان کنشی هویت­بخش، دچار دگردیسی شد. این مقاله با هدف بررسی نقش شبکه­های اجتماعی مجازی بر تجربۀ خرید شهروندان تهرانی، این پرسش را دنبال می­کند که تجربۀ خرید در فضای مجازی، چه تفاوت و شباهتی با فضای واقعی دارد؟ این پژوهش برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی شاخص‌های عفاف در زنان چادری سریال‌های تلویزیونی ایرانی

مهدخت بروجردی علوی؛ محمدتقی کرمی؛ محسن شاکری‌نژاد

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.169208.2698

چکیده
  عفاف و حجاب از آموزه‌ها و دستورات دینی‌اند که آشنایی افراد با معیارها، الگوها و احکام مرتبط با آنها در فرایند جامعه‌پذیری دینی آنان صورت می‌پذیرد. در این فرایند، فرد با محتوا و معنای این آموزه‌ها آشنا می‌شود و آنها را در موقعیت‌ها و تعاملات زندگی روزمرّۀ خود بکار می‌گیرد. چادر به‌عنوان حجاب برتر مورد نظر دین مبین اسلام، یک پدیدۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تئاتر خصوصی ایران از منظر فعالان عرصۀ نمایش

محمد روزخوش؛ فرشته رازقی

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، صفحه 57-84

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.132000.2433

چکیده
  این پژوهش با میانجی مطالعۀ موردی تئاتر خصوصی، برخی از زمینه­های اقتصادی- اجتماعی کلان اقتصاد هنر در ایران را واکاوی می­کند. در سال‌های اخیر، شمار افرادی که به­‌واسطۀ آموزش‌های دانشگاهی یا شیوه‌های معمول دیگر به «جامعۀ تئاتری» می­پیوندند، افزایش یافته است. این در حالی است که به‌رغم افزایش جمعیت «تئاتری­ها»، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش سواد رسانه‌ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ دوم چهارمحال و بختیاری)

محمدمهدی فرقانی؛ یاسین خدامرادی

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.140379.2500

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی نقش سواد رسانه­ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی است. این پژوهش با روش آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعۀ آماری، دانش­آموزان پایۀ سوم مقطع متوسطۀ دوم استان چهارمحال و بختیاری است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به تعداد 40 نفر در دو گروه کنترل و آزمایش انتخاب شدند. ابزار پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازتعریف نقش و جایگاه روزنامه‌نگاری علم در ایران

زهرا اجاق

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.141167.2510

چکیده
  با وجود بیش از 100 سال تجربۀ روزنامه­نگاری علم در ایران، رسانه‌های علمی عمومی، در ارتباط علم و جامعه، بیشتر بر کارکرد انتقال‌دهندگی تأکید دارند و نقش روزنامه­نگاران علم، ترجمه و ساده‌سازی زبان تخصصی علم یعنی ارتباطات عمومی علم سنّتی است. این پژوهش می­کوشد­ تا از طریق مصاحبۀ عمیق و کانونی با روزنامه‌نگاران علم با بیش از 10 سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کیفیت دوستی بین جوانان منزوی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کردستان)

سردار فتوحی

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، صفحه 127-152

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.134076.2451

چکیده
  امروزه روابط اجتماعی به دلیل ظهور ابزارهای نوینی چون رسانه­های ارتباطی، دانشگاه و ...  از لحاظ کمیت و کیفیت تغییر کرده است. کمیت رابطه بر کیفیت روابط فرد با دیگران ازجمله دوستان تأثیرگذار است. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر کیفیت دوستی بین دانشجویان دانشگاه کردستان مبتنی بر نظریۀ شبکه است. این پژوهش به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل رابطۀ عاملیت کنشگر‌‌‌‎‌ ـ‌ ساختار با عادت‌وارۀ بوردیو در فرهنگِ‌کسب‌وکار دانش‌بنیان

سید علیرضا انوری؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمی

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، صفحه 153-178

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.116327.2350

چکیده
  این تحقیق رابطۀ متغیرهای عاملیت کنشگر- ساختار را در فرهنگ کسب‌وکار دانش‌بنیان و بر اساس مفهوم عادت‌وارۀ کسب‌وکار بررسی می­کند. جامعۀ آماری، تمام اعضای شرکتهای رشد و دانش‌بنیان دانشگاه فردوسی مشهد با حجم نمونۀ 204 نفر می­باشند. عادت­وارۀ کسب‌وکار بر اساس نظریۀ بوردیو و با چهار بُعد نوآوری، تعامل اجتماعی، بازارگرایی و تدوین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی تقابل رسانه‌ای انقلاب اسلامی با اسلام‌هراسی غرب مطالعۀ موردی نامۀ رهبر انقلاب اسلامی به جوانان غرب

غلامرضا خواجه سروی؛ کمیل خجسته باقرزاده

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، صفحه 179-208

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.111794.2327

چکیده
  انقلاب جوشان فنّاوری اطلاعات، فضای جدیدی در عرصۀ سیاست ایجاد کرده است. با توجه به فرصتهایی که این انقلاب فنّاورانه ایجاد کرده، انقلاب اسلامی به دنبال مدلی برای عبور از شبکۀ منسجم رسانه‌ای نظام غرب است. اسلام‌هراسی اگر چه از زاویه‌ای تهدید برای جهان اسلام است، اما از سوی دیگر عاملی شده تا دیگران دربارۀ آن کنجکاو شوند و به دنبال پاسخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش میزان مرجعیت‌گرایی دینی و خوداتکایی دینی (مطالعۀ دو نسل پس از انقلاب اسلامی-گروههای سنّی 15 تا 30 و 50 تا 65 سال)

مسیح علی‌پور؛ حسن محدثی گیلوایی؛ الله کرم کرمی‌پور

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، صفحه 205-234

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.153657.2601

چکیده
  موضوع این مطالعه بررسی تغییرات ارزشها، نگرشها و روشهای دینی از طریق سنجش میزان خوداتکایی و مرجعیت‌‌گرایی در امور دینی نسل حاضر و نسلهای اوّلیۀ بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 است. فرضیه‌های تحقیق که از دیدگاههای نظری مرتبط با خوداتکایی و مرجعیت‌گرایی استخراج ‌شده‌اند، با استفاده از داده‌هایی که به روش پیمایشی گردآوری‌شده آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآوردی از پیامدهای روندهای دینداری در آیندۀ تبلیغ دین

احمد کوهی؛ مجتبی امیری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، صفحه 235-262

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.144720.2533

چکیده
  برای تبیین شرایط تبلیغ دین در آینده، نیازمند مطالعۀ وضعیت آیندۀ آن از طریق مطالعۀ روندهای اثرگذار بر آینده‌ایم. یکی از مهمترین روندهایی که بر تبلیغ دین اثر می‌گذارند، روندهای دینداری‌اند. در این مطالعه، با به‌کارگیری روش چرخ آینده و با تشکیل جلسات ذهن‌انگیزی نخبگان، پیامدهای احتمالی متفاوت و باواسطۀ روندهای اصلی تغییر دینداری ...  بیشتر