الگوی تقابل رسانه‌ای انقلاب اسلامی با اسلام‌هراسی غرب مطالعۀ موردی نامۀ رهبر انقلاب اسلامی به جوانان غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دانشکده ارتباطات علامه طباطبایی

چکیده

انقلاب جوشان فنّاوری اطلاعات، فضای جدیدی در عرصۀ سیاست ایجاد کرده است. با توجه به فرصتهایی که این انقلاب فنّاورانه ایجاد کرده، انقلاب اسلامی به دنبال مدلی برای عبور از شبکۀ منسجم رسانه‌ای نظام غرب است. اسلام‌هراسی اگر چه از زاویه‌ای تهدید برای جهان اسلام است، اما از سوی دیگر عاملی شده تا دیگران دربارۀ آن کنجکاو شوند و به دنبال پاسخ به پرسش‌هایی دربارۀ اسلام باشند. انقلاب اسلامی تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از سپهر مجازی و ایجاد محیط خودمختاری، نخست از شبکۀ رسانه‌ای رقیب عبور و خود با مخاطب ارتباط برقرار کند. دوم؛ مفاهیم و پیامهای انقلاب اسلامی را به این جامعۀ شبکه‌ای منتقل نماید. الگوی نامه به جوانان غرب که از سوی رهبر انقلاب اسلامی نوشته و توسط رسانه‌های مجازی این جبهه پشتیبانی شد، نمونه‌ای از این دست اقدامات است. در این الگو تلاش می‌شود تا با ایجاد زنجیره‌ای از کنشها، محتوا در قالب شبکۀ ساخته‌شده، به دست مخاطب هدف برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Media Confrontation of Islamic Revolution with Western Islamophobia (Case Study: the Letter of the Leader of the Islamic Revolution to the Western Youth)

نویسندگان [English]

  • g g 1
  • komeil khojasteh 2
1
2 allame tabatabai
چکیده [English]

The booming revolution of information technology has created a new space in politics. Given the opportunities that this technological revolution has created, the Islamic Revolution seeks for a model to cross the cohesive network of Western media systems. However islamophobia is a threat to the Muslim world, but on the other hand, it has become possible for others to become curious about it and seek answers to questions about Islam. The Islamic revolution tries to exploit the virtual scope until: First, it will pass through the rival media network, and second transfer the concepts of the Islamic revolution to this networking society.Letter patterns to Western youth are examples of these efforts. The letter which the leader of Islamic revolution wroth to the Western youth and supported by virtual medias was example of this kind. In this kind of pattern, it attempts to create a chain of actions through

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information era
  • Network society
  • Autonomy environment
  • Letter to Western youth
منابع و مآخذ
اتوتایل، ژناروید(1380). اندیشه‌های ژئوپلتیک در قرن بیستم، ترجمۀ محمد حافظ‌نیا، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
استراوس و کربین. مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینهای، ترجمۀ ابراهیم افشار، نشر نی.
اسپرینگز، توماس(1370). فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمۀ فرهنگ رجایی، نشر آگه.
افتخاری، اصغر(1391). الگوی جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
بودون(1364). منطق اجتماعی (روش تحلیل مسائل اجتماعی)، ترجمۀ، عبدالحسین نیک‌‍‌گهر، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.
جلایی‌پور، حمیدرضا(1381). جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی با تأکید بر جنبش اصلاحی دوم خرداد. تهران: طرح‌ نو.
دانیلین، لوزی(1391). نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمۀ سعید معیدفر، انتشارات امیرکبیر.
دهقان، محمود(1394). کمپین تبلیغاتی از برنامه‌ریزی تا اجرا، انتشارات مبلغان، چاپ دوم.
دلاپورتا، دوناتلا(1383).  مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر.
رهبر، عباسعلی(1392). غرب و تجدید حیات اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
سیمپسون، کریستوفر(1393). دانش ارتباطات و جنگ روانی، ترجمۀ محمد معماریان، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
عریضی، حمیدرضا و حجت‌الله فراهانی(1388). روشهای پیشرفتۀ پژوهش در علوم انسانی (رویکردی‌ کاربردی)، انتشارات جهاد دانشگاهی(دانشگاه اصفهان).
علی‌احمدی، علیرضا و وحیدسعید نهایی(1386). توصیفی جامع از روشهای تحقیق (پارادایمها، استراتژیها، طرحها و رویکردهای کمّی، کیفی و ترکیبی)، نشر تولید دانش.
فولادی، قاسم(1390). واکاوی مدل رفتاری امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مرکزآینده‌پژوهی علوم و فنّاوری‌های تحقیقاتی.
کاوه، محمد(1391). آسیب‌شناسی بیماریهای اجتماعی(جلد اوّل)، چاپ اوّل، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
کاستلز، مانوئل(1380). عصر اطلاعات ظهور جامعۀ شبکه‌ای، ترجمۀ علی پایا، تهران: انتشارات طرح نو.
کاستلز، مانوئل(1393). قدرت و ارتباطات، ترجمۀ حسین بصیریان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
گیل‌آبادی، شهرام(1393). جهان‌فرانو، نشر شهر.
گیل‌آّبادی، شهرام(1392). عصر بی‌سرزمین، نگارش شرق.
محسنیان‌راد، مهدی(1380). ایران در چهار کهکشان ارتباطی، انتشارات سروش.
منصوریان(1385). «گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟» همایش چالشهای علم اطلاعات، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
نای، جوزف(1387). قدرت نرم، ترجمۀ محسن ذوالفقاری، دانشگاه امام صادق(ع).
نای، جوزف(1392). آیندۀ قدرت، ترجمۀ احمد عزیزی، انتشارات طرح نو.