دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
روزنامه‌نگاری دین در ایران؛ تحلیل‌محتوای خبرگزاری‌های رسمی در سال 1399

زهرا اردکانی فرد؛ محمدمهدی فرقانی؛ منا سلگی

دوره 23، شماره 59 ، مهر 1401، ، صفحه 123-150

https://doi.org/10.22083/jccs.2022.301208.3424

چکیده
  دین در طول تاریخ رسانه‌های خبری وجود داشته و موضوعات مربوط به دین بخشی از گفتمان‌های روزنامه‌نگاری بوده است. در ایران نیز دین در رسانه‌ها حضور پررنگی دارد؛ اما رابطۀ بین روزنامه‌نگاری و دین کمتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال توصیف و تبیین روزنامه‌نگاری دین به‌عنوان یک سبک روزنامه‌نگاری در فضای رسانه‌ای ...  بیشتر

ارائۀ الگوی همگرایی شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها در چرخۀ اطلاع‌رسانی

امیدعلی مسعودی؛ غلام‌حسین اسلامی‌فرد

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، ، صفحه 123-152

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.195929.2882

چکیده
  موضوع پژوهش پیش‌‌رو ارائۀ الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در چرخۀ اطلاع‌رسانی خبرگزاری‌ها با تأکید بر خبرگزاری ایرنا و فرانس پرس است. این پژوهش با استفاده از روش مصاحبۀ عمقی و با روش دلفی انجام شده است. جامعۀ پژوهش این مقاله متخصصان حوزۀ خبرگزاری‌ها و استادان روزنامه‌نگاری بودند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله ...  بیشتر

شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران

سیاوش صلواتیان؛ سارا مسعودی

دوره 17، شماره 34 ، شهریور 1395، ، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22083/jccs.2016.23949

چکیده
  سرعت تغییرات فراوان در دنیای امروز باعث شده که خبرگزاری‌های داخلی برای بقا و در میدان رقابت ماندن نیاز به آینده‌نگری داشته باشند. در این مقاله با استفاده از تکنیک دلفی به شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران پرداخته شده است. مشارکت‌کنندگان در این مقاله 18 خبره متخصص در حوزه علوم ارتباطات، مدیریت رسانه، خبر و آینده‌پژوهی ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی عملکرد دو طیف رسانه‌ای جریان‌ساز و رقیب در مدیریت جریان خبری اسیدپاشی‌های اصفهان

عباس ناصری طاهری؛ سیاوش صلواتیان؛ مصیب‌علی ‌اکبرزاده آرانی

دوره 16، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 69-92

چکیده
  هدف این مقاله، مطالعه تطبیقی عملکرد دو طیف رسانه‌ای جریان‌ساز (خبرگزاری ایسنا، روزنامه شرق و شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی) و رقیب (خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان و خبر صداوسیما) در مدیریت جریان خبری اسیدپاشی‌های اصفهان در بازه زمانی 24مهر تا 9 آبان 1393 بود. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام و برای تحلیل داده‌ها از دو روش تحلیل مضمون و تحلیل ...  بیشتر