نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما .

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

سرعت تغییرات فراوان در دنیای امروز باعث شده که خبرگزاری‌های داخلی برای بقا و در میدان رقابت ماندن نیاز به آینده‌نگری داشته باشند. در این مقاله با استفاده از تکنیک دلفی به شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران پرداخته شده است. مشارکت‌کنندگان در این مقاله 18 خبره متخصص در حوزه علوم ارتباطات، مدیریت رسانه، خبر و آینده‌پژوهی بودند و در سه دور اجرای دلفی درباره 21 پیشران شناسایی شده، به اجماع رسیدند. این پیشران‌ها در چهار دسته طبقه‌بندی شدند. این پیشران‌ها عبارت بودند از؛ پیشران‌های فناوری: همگرایی رسانه، قالب‌های جدید محتوا، افزایش سرعت تولید اخبار، هوشمندشدن شیوه کسب اطلاعات، گسترش پهنای باند، نسل جدید وب. پیشران‌های سیاسی ـ‌ حقوقی: وابستگی مالی به جریان‌های سیاسی، مالکیت معنوی اخبار و تولیدات رسانه‌ای، شکسته شدن انحصار رسانه‌ای. پیشران‌های اجتماعی ـ فرهنگی: گسترش سواد رسانه‌ای، جهانی‌شدن، تغییر نسلی، تغییر مفهوم حریم خصوصی، قسمت‌بندی توجه مخاطبان، حرکت به سمت موضوعات منطقه‌ایو محلی، تشت افکار، گسیختگی اجتماعی، شهروند رسانه. و پیشران‌های اقتصادی: سرعت و چابکی در مقابل تولیدات رسمی، تغییر ماهیت و ثروت از حقیقی به مجازی، برنامه‌ریزی بر اساس اقتصاد توجه، شکسته شدن انحصار رسانه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying affecting Propulsion on the future of press in Iran

نویسندگان [English]

  • s s 1
  • s m 2

1 s

2 m

منابع و مأخذ
 
 
اسدی، عباس(1390). نظام حقوقی خبرگزاری‌ها وشبه خبرگزاری‌ها در ایران. پژوهش حقوق عمومی، شماره 35،‌ زمستان 90: 113-158.
اسلاتر، ریچارد(1387). نواندیشی برای هزاره نوین، ترجمةوحید وحیدی مطلق، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
البرزی، هادی(1391). آینده‌پژوهی حضور صداوسیما جمهور اسلامی ایران در فضای اینترنت، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشکده ارتباطات و رسانه، تهران: دانشگاه صداوسیما.
بلالی، مجید(1391). «شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده سازمان به روش تحلیل تأثیر متقابل روندها»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 71: 37.
پاتر، جیمز«تعریف سواد رسانه‌ای»، ترجمة لیدا کاووسی(1385)، فصلنامه رسانه، شماره 4: 7-26.
تیشه‌یار، ماندانا و ظهیری‌نژاد، مهناز(1382). برآورد استراتژیک کشور عراق، تهران: ابرار معاصر تهران.
خبرگزاری‌ها، وسیله یا هدف؟. ماهنامه گزارش، آبان 1389: 15.
خزائی، سعید(1390). آیند‌ه‌پژوهی، مفاهیم و ضرورت‌ها. بازیابی از پایگاه اینترنتی آینده‌پژوهی:
http://www.ayandehpajoohi.com
خسروی، علیرضا(1390). بررسی آینده روزنامه‌نگاری در ایران و ارائه چشم‌انداز ۲۰ سال آینده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
زارعیان، آرمین و مریم ستارزاده(1390). «رهیافتی در باب چگونگی و ماهیت آینده‌پژوهی»، مجله دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، شماره 1: 1-5.
ساروخانی، باقر(1383). «اقناع غایت ارتباطات»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 3: 93-115.
سازگار، ژیلا(1356). کارنامه‌ای از رادیو تلویزیون ملی ایران تا پایان سال 2535، تهران: انتشارات رادیو تلویزیون ایران.
شکرخواه، یونس(1384). روزنامه‌نگاری سایبر، تهران: انتشارات ثانیه.
عبداللهی‌نژاد، علیرضا و حسینعلی افخمی(1392). «خبرگزاری‌ها و فناوری‌های جدید رسانه‌ای (مطالعة تطبیقی کارکردهای رویترز، آسوشیتدپرس، پی.تی.آی و ایرنا در عصر اینترنت با تأکید بر عملکردِ خبرگزاری جمهوری اسلامی)»، فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره 20، بهار 92: 103-127.
فرهنگی، علی‌اکبر، علیرضا قراگوزلو و سیاوش صلواتیان(1389). «توجه حکمرانی جدید در اقتصاد رسانه‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 3: 91-114.
 
مسعودی، امیدعلی(1384). آینده‌نگری چالش‌های نظارت الکترونی در جامعه اطلاعاتی ایران. پایان‌نامه دکتری رشته علوم ارتباطات. تهران: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
ملکی‌فر، عقیل و همکاران(1385). الفبای آینده پژوهی: علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا. تهران: اندیشکده صنعت و فناوری.
مهدی‌زاده، سیدمحمد(1389). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
هاشمیان اصفهانی، مسعود(1389). آینده‌نگاری علم و فناوری، آینده‌نگاری و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزه علم و فناوری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
Baraldi, C. (2006). New Forms of Intercultural Communication in a Globalized World. International Communication Gazette, 53-69.
Bartosova, D. (2011). The Future of the Media Professions: Current Issues in Media Management Practice. International Journal on Media Management, 195-203.
Bell, W. (1998). Making people responsible: the possible, the probable, and the preferable. American Behavioral Scientist, 347-364.
Chawla, A. (2011). A Brave New World of Connected Media. Cognizant.
Future Exploration Network. (2008). Future of Media. Sydney: Future Exploration Network.
Kurzweil, R. (2013). The Future of Mankind. Global Future 2045. Moscow.
Oner, M. (2010). On theory building in Foresight and Futures Studies: A discussion note. Futures, 1019–1030.
Piro, C., & Varian, H. C. (1998). Information Rules. Boston: Harvard Business School Press.
Quinn, S. (2013). Crowdsourcing in Asian Journalism. Singapore: Konrad Adenauer Stifuting.
Sirr, L., Kelly, R., & Ratcliffe, J. (2004). Futures Thinking to Achieve Sustainable Development at Local Level in Ireland. Dublin: Dublin Institute of Technology.
Van Alstyne, G. (2011). 2020 Media Futures. Torento: OCAD University.