نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما

2 استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما .

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد روزنامه‌نگاری رادیو و تلویزیونی، دانشگاه صداوسیما.

چکیده

هدف این مقاله، مطالعه تطبیقی عملکرد دو طیف رسانه‌ای جریان‌ساز (خبرگزاری ایسنا، روزنامه شرق و شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی) و رقیب (خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان و خبر صداوسیما) در مدیریت جریان خبری اسیدپاشی‌های اصفهان در بازه زمانی 24مهر تا 9 آبان 1393 بود. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام و برای تحلیل داده‌ها از دو روش تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کمی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که ایسنا پیشتازی جریان‌سازی خبری را بر عهده داشته و در کنار آن بی‌بی‌سی فارسی و روزنامۀ شرق در زنده نگاه داشتن این جریان خبری نقش داشته‌اند. در مقابل، خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان و خبر صداوسیما در ابتدای شکل‌گیری جریان خبری، سکوت و پس از ایجاد جریان خبری به این موضوع وارد شدند. تأخیر در ورود، رویکرد انفعالی، زاویه نگاه حکومتی و زبان رسمی مهم‌ترین عواملی بود که باعث شد این طیف نتوانند تأثیر چندانی در مدیریت این جریان خبری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Performance of two Mainstream and Rival Media Spectrum in Managing News Flow Related to Acid Attacks in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Abbas Naseri Taheri 1
  • Siavash Salavatian 2
  • Mosayyeb Aliakbarzade Arani 3

1 Associate Professor, Faculty of Media and Communication, IRIB University.

2 Associate Professor, Faculty of Media and Communication, IRIB University.

3 MA in TV Journalism, Faculty of Media and Communication, IRIB University.

چکیده [English]

The aim of this article is analyzing the performance of two mainstream and rival media spectrum (ISNA news agency, Shargh daily newspaper and BBC Persian channel against Fars news agency, Keyhan Newspaper and IRIB newscast) in managing the news flow related to Isfahan Acid attacks on women during October 16 to October 31, 2014. In this article, purposive sampling was done and for analyzing data, two methods of thematic analysis and quantitative content analysis were used. The results indicated that ISNA news agency was heading news streaming, while Persian BBC and Shargh daily newspaper were both trying to keep the news alive. Meanwhile, Fars news agency, Keyhan newspaper and IRIB news at the initial stages tried to keep silent and blackout the news and just after forming the news flow, they began to cover it. Such a delay in covering the news, besides passive and pro- government approaches as well as formal language were considered as the main reasons why this media spectrum failed to impact properly on managing this news stream.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News streaming
  • Acid Attacks in Isfahan
  • news agency
  • Newspaper
  • TV newscast
منابع و مأخذ
  
افقهی، اسماعیل(1394). «جریان‌سازی رسانه‌ای از نظر تا عمل». فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات.
آذربخش، سیدعلی محمد(1392). درآمدی بر نقش رسانه‌ها در جریان‌سازی، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
بشیر، حسن(1392). رسانه‌های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمان، تهران: سیمای شرق.
دهخدا، علی‏اکبر(1377). لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
عبدللهی، رضا، محسن شورگشتی و بابک اخوت‌پور(1391). نقش رسانه‌های نوین در جنبش‌ها اجتماعی، مطالعات فرهنگ ارتباطات.
فاتح، ابوالفضل و مهدی ادیبان(1389). «عوامل مؤثر بر جریان و مدیریت خبر در ایران». فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
قربانی، حسن(1390). شگردهای خبرنویسی. تهران: سروش.
نصراللهی، اکبر(1391، آبان 10). رسانه بدون پشتوانه اعتماد مخاطب از اثرگذاری محروم است. بازیابی از خبرگزاری ایسنا: http://isna.ir
نصراللهی، اکبر(1393). راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها. تهران: انتشارات خبرگزاری فارس.
نقیب‌السادات، سیدرضا(1390). رسانه‌های فراگیر خبر و ایجاد جریان بیداری اسلامی. مشرق موعود.
وردی‌نژاد، فریدون(1394). جریان اطلاعات و چالش‌های کشورهای کمتر توسعه‌یافته. بازیابی از سایت دکتر فریدون وردی‌نژاد: http://verdinejad.com
وردی‌نژاد، فریدون و بهرامی رشتیانی، شهلا(1388). جامعه‌شناسی خبر. تهران: انتشارات ثانیه.
 
Luo, Y. (2014). "The Internet and Agenda Setting in China: The Influence of Online Public Opinion on Media Coverage and Government Policy." International Journal Of Communication, 8, 1289-1312
Ragas, M., Tran, H., & Martin, J. (2014). "Media-induced or search-driven? A study of online agenda-setting effects during the BP oil disaster." Journalism Studies, 15(1), 48-63
Watson, B. (2014). A Test of Web Searches as a Measure of Issue Salience. Journalism & Mass Communication. Minneapolis. Retrieved from http://brendanwatson.net