کلیدواژه‌ها = اینترنت
بررسی میزان تعهد مطبوعات به ذکر منابع اخبار و اطلاعات

دوره 15، شماره 27، مهر 1393، صفحه 139-162

سعید ارکان‌زاده یزدی


رابطة رسانه‌های جمعی و سرمایة اجتماعی در کلان‌شهر تهران

دوره 15، شماره 26، تیر 1393، صفحه 209-233

منصور وثوقی؛ احسان رحمانی‌خلیلی


رسانه و دین

دوره 11، شماره 10، مرداد 1389، صفحه 147-182

علی اکبر فرهنگی؛ رقیه جامع


محاورة اینترنتی و تأثیر آن در فرهنگ عمومی

دوره 10، شماره 7، آبان 1388، صفحه 11-46

احمد پیشگاه‌زاده