دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
بازنمایی زنانِ اینفلوئنسر اینستاگرام از زندگی روزمره خانوادگی در دوران کرونا

محمدتقی کرمی؛ شیما فرزادمنش

دوره 24، شماره 62 ، تیر 1402، ، صفحه 7-37

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.347313.3614

چکیده
  پژوهش پیش‌رو به تأثیر همه‌گیری ویروس کوید 19 بر بازنمایی زندگی روزمره در صفحات اینستاگرامِ زنان متأهل اینفلوئنسر سبک زندگی در چهارماه نخست همه‌گیری در ایران می‌پردازد. مسئلۀ پژوهش، چگونگی بازنمایی دوران قرنطینه در صفحات اینفلوئنسرهاست و محققان تلاش کرده‌اند نوع معنایابی ویروس کوید 19 را در این صفحات تحلیل کنند. اینفلوئنسرهای ...  بیشتر

ابعاد مسئلة معنا از دیدگاه فلسفی

مرتضی گوهری‌پور

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، ، صفحه 13-48

چکیده
  مسئلة معنا از مسائل غامض زبان‌شناسی و فلسفی است. در این نوشتار که سبک و سیاقی فلسفی دارد، سعی می‌شود تا به برخی از پیچیدگی‌های مسئلة معنا اشاره شود. ابتدا با تأملاتی کلی دربارة معنا، سؤالاتی دربارة آن طرح می‌شود تا برخی از جنبه‌های عام این مسئله ـ و نه براساس موشکافی‌های فلسفی ـ نمایان شود. در ادامه، با بیان این مطلب که ...  بیشتر

دیالکتیک و معنا

فرزین بانکی؛ مرتضی گوهری‌پور

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، ، صفحه 67-88

چکیده
  برای صورت‌بندی مسئلة «معناپژوهی ارشاد اسلامی»، بررسی دیدگاه‌های متفاوت دربارة معنا ضرورت دارد. در این نوشتار به رابطة میان «دیالکتیک»[1] و «معنا» می‌پردازیم، با این امید که در انتها، بررسی این رابطه ما را در دستیابی به معنای ارشاد اسلامی یاری ‌کند. پیش از پرداختن به رابطة «معنا و دیالکتیک»، باید ببینیم ...  بیشتر