دیالکتیک و معنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 عضو شورای مطالعات فرهنگ عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

برای صورت‌بندی مسئلة «معناپژوهی ارشاد اسلامی»، بررسی دیدگاه‌های متفاوت دربارة معنا ضرورت دارد. در این نوشتار به رابطة میان «دیالکتیک»[1] و «معنا» می‌پردازیم، با این امید که در انتها، بررسی این رابطه ما را در دستیابی به معنای ارشاد اسلامی یاری ‌کند.
پیش از پرداختن به رابطة «معنا و دیالکتیک»، باید ببینیم که مقصود از دیالکتیک چیست؟
برای جست‌وجوی پاسخ این پرسش به تاریخ تفکر و فلسفه مراجعه می‌کنیم؛ این کنجکاوی، ما را با افرادی مواجه می‌کند که به نوعی به دیالکتیک پرداخته‌اند و درعین‌حال تفاوت‌های اساسی در تفکر و فلسفة آن‌ها دیده می‌شود. زیرا مفاهیم، خصوصاً مفاهیم فلسفی، در طول تاریخ تغییر و تحول پیدا می‌کنند و بی‌تردید دیالکتیک نیز از این امر مستثنا نیست؛ یعنی دیالکتیک مثلاً مورد نظر افلاطون با مراد کانت از این واژه متفاوت است. در این نوشتار قصد «معناپژوهی دیالکتیک» را نداریم. ازاین‌رو، سعی می‌شود به جنبه‌های مشترک در تبیین معنای دیالکتیک اشاره شود و درعین‌حال جنبه‌های متفاوت دیدگاه‌های متفکران و فیلسوفان نیز بیان شود.
[1]. Dialektik/Dialectic

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dialectic and the Meaning

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2
1 0
2 0
چکیده [English]

For proceeding the issue of “The meaning of Islamic Ershad”, investigating various viewpoints about the meaning is demanded. At this paper it has been focused on “Dialectic” and “the Meaning” in the hope that this investigation will help us in achieving the meaning of Islamic Ershad.
Before focusing on the link of “the meaning and dialectic” we should find out what do we mean by dialectic? If we refer to the history of thought and philosophy, we will meet different characters who exhausted to dialectic; of course there are some basic differences in their thought and philosophy.
At articles especially philosophy ones, are evolved during history; and dialectic is not expectance. For instance, Plato’s idea about dialectic is different from Kant’s. At this paper we don’t propose to observe the meaning of dialectic. Therefore we try to point to common aspects of dialectic as well as various aspects of intelligentsia and philosophers’ viewpoints.