تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تمایلات بزهکارانه و انحراف کودکان و نوجوانان گیم‌نتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش پیش‌رو این است که تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تمایلات بزهکارانه کودکان و نوجوانان گیم‌نتی و رابطه آن با بزهکاری کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت مورد بررسی قرار گیرد که برای بررسی این رابطه از روش میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده‌ شده است. این پرسشنامه‌‌ها بین 65 نفر از کودکان و نوجوانان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت اصفهان و به همان تعداد بین کودکان و نوجوانان غیر بزهکار که این بازی‌ها را انجام داده بودند توزیع شد و نهایتاً از نرم‌افزار spss و رگرسیون لجستیک برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها استفاده شد. بر اساس تحلیل‌های به ‌دست ‌آمده رابطه این بازی‌ها با تمایلات بزهکارانه کودکان و نوجوانان گیم‌نتی معنادار و مرتبط بود. در واقع می‌توان گفت این بازی‌ها منجر به بزهکاری پنهان در بین کودکان و نوجوانان شده بود هرچند این متغیر (بازی‌های رایانه‌ای) در بزهکاری کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت عامل مهمی به شمار نمی‌آمد که شاید یکی از دلایل آن محدودیت‌های پژوهش بود که بچه‌های کانون، وقت محدودی (کمتر از یک ساعت) را صرف انجام این بازی‌ها کرده بودند درحالی‌که بچه‌های گیم‌نت ساعات زیادی را صرف انجام این بازی‌ها می‌کردند؛ بنابراین فرضیه تأثیر بازی‌ها بر بزهکاری کودکان را زمانی می‌توان رد شده و غیرقابل استناد دانست که بدون محدودیت پژوهش و بین گروه بزهکاری که ساعات زیادی را صرف انجام بازی‌های خشن می‌کنند بررسی و تحلیل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Computer Games, Crime, Criminal Tendencies, Children and Juveniles

نویسنده [English]

  • mehdi zakavi
The tutor of Payamenoor law faculty
چکیده [English]

This study investigates the effect of the computer games on behavioral deviance of the game-net boys and its relation to children’s and juveniles’ criminal conducts in rehabilitation centers. To this end, a questionnaire was applied to gather the data. It was a field research and a number of 65 children and juveniles in Esfahan rehabilitation center were required to answer the questionnaire. The questionnaire was also distributed among the same number of non-criminal juveniles who were accustomed to playing computer games, but they were non-criminals. The data were analyzed in SPSS and through logistic regression. The results showed that there is a meaningful relationship between playing the computer games on the part of the teenagers and their tendency toward criminal conducts. In fact playing computer games had a latent effect on the youth and teenagers’ tendency towards the criminal conducts, but this variable, i.e. playing computer games, was not so effective in the juveniles’ criminal conducts. One of the limitations of this study was the fact that the participants of this study at Esfahan rehabilitation center spent less than one hour a day playing computer games. However, a large number of game-net boys play games much more than an hour a day. Therefore, the hypothesis concerning the effect of playing computer games on the juveniles’ criminal conducts cannot be completely rejected unless the limitations of the study are removed and the participants of the study are selected from among those who spend more hours playing harsh computer games. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Games
  • transgress
  • behaviors toward transgress
  • youth and teenagers
 منابع و مأخذ
  
احمدی، سیروس (1377). «تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر نوجوانان در شهر اصفهان». نشریه علوم اجتماعی، فرهنگ اصفهان، شماره 74.
آذری، سعید (1388). بازی‌های رایانه‌ای و خشونت، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 54.
اسداللهی، سعیدرضا (1384). «بازی‌های رایانه‌ای مربیان نسل فردا» . نشریه اطلاع‌رسانی و کتابداری، ره‌آورد نور، شماره 9 .
اسدالله‌پور، امین و همکاران (1388). « رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای از دیدگاه روان‌شناختی»، «مطالعه‌ای به روش دلفی». تازه‌های علوم شناختی، شماره 2.
بهشتی، احمد (1384).« اسلام و بازی کودکان» . وزارت آموزش‌وپرورش- اداره کل تربیت‌بدنی، 73.
بربر، مسعود (1392). « بازی‌های رایانه‌ای فرصت یا تهدید » . نشریه: کتاب ماه علوم و فنون، شماره 77 .
جوادی، محمدجعفر، امامی پور، سوزان، رضایی کاشی، زهرا ( 1388).«رابطه بازی‌های رایانه‌ای با پرخاشگری و روابط والد فرزند در دانش آموزان». نشریه تحقیقات روان‌شناختی، شماره 3.
دفلور، طوین، اورت، دنیس، ترجمه سیروس مرادی(1387) . شناخت ارتباطات جمعی، تهران: صداوسیما.
رزاقی، افشین (1381). نظریه‌های ارتباطات اجتماعی، تهران: پیکان.
صفاریان همدانی، سعید، محبوبه عبداللهی، حسین دایی‌زاده و یعقوب بیات (1392). «رابطه میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان». فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، شماره 11.
عبدالخالقی، معصومه، اقدس دواچی، فائزه صحبائی، محمود محمودی (1382). « بررسی ارتباط بازی‌های ویدیوئی-رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تهران» . مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 3.
عباسی قادی، مجتبی، خلیلی کاشانی، مرتضی (1390). تأثیر اینترنت بر هویت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عدلی‌پور، صمد (1391). تبیین جامعه‌شناختی پیامدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهان، استاد راهنما دکتر وحید قاسمی، استاد مشاور دکتر مسعود کیانپور، دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان
فضل‌اللهی، سیف اله، ملکی توانا، منصوره (1390). «آثار سوء تربیتی بازی‌های رایانه‌ای بر کودکان از دیدگاه مربیان پرورشی ناحیه 2 قم». نشریه: اسلام و پژوهش‌های تربیتی، شماره 2.
منطقی، مرتضی (1380). بررسی پیامدهای بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای، تهران: مؤسسه فرهنگ و دانش، 115.
میری، سارا (1381).  «خشونت و بازی‌های رایانه‌ای» ، نشریه هنر و معماری عروس هنر، شماره 15.
 نظری، محمدعلی، سجاد امینی‌منش، و علی شاهینی (1391).«ساختار خانواده و هم‌نشینی با همسالان بزهکار در نوجوانان پسر بزهکار و بهنجار» ، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روان‌شناختی. شماره 6 .
Agina. Adel M, et al, )2012(,Towards Understanding the Positive Effect of Playing Violent Video Games on children “s Development, Procedia-Social & Behavioral Sciences, 69, Pp. 780-789.
Connolly,Thomas M,et al,)2012(, Asystematic literature review of empirical evidence on computer games &serious games, Computers & Education,59, Pp.661-686.
 
Keser, Hafize,et al,) 2012(, An analysis of self- perceptions of elementary school students in terms of computer game addiction, Procedia-Social & Behavioral Sciences 46, Pp. 247-252
Karen, sternheimer,2007, do video games kill, American sociologica Association, vol 6, Namer1, pp13-17
Delisi, Matt,) 2012 (, Violent Video Games,Delinquency, and YouthViolence: New Evidence, Youth Violence and Juvenile Justice, 11(2) Pp. 132-142 .
Gardener, James E,) 1991(, Can the Mario Bros. help? Nintendo games as an adjunct in psychotherapy with children, Psychotherapy: Theory. Research. Practice. Training. Vol 28 (4). Pp. 667-670.
simon and Schuster,(1984) , video games and computer holding power, original publication New York, Pp. 64-92.
Huesmann, L. R. & Moise, J. )1999(, Stability and continuity of aggression from early childhood to young adulthood. In D. Flannery & C. Huff (Eds.) Youth violence: Prevention, Intervention and Social policy, Washhington, DC: American Psychiatric Press, Inc, Pp . 73-95.
Uaidullakyzy et all, )2013(,The In Fluence of Computer Games on Childrens Aggression in Adolescnce, Procedia-Social and Behavioral Sciences 82, Pp. 933-941.
 
.