نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه علامه‌طباطبایی

2 کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر (دانشگاه تهران)، مدرس دانشکده هنر فارسان، دانشگاه شهرکرد

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه‌طباطبایی

چکیده

در این مقاله قیمت بلیط موزه‌ها به عنوان رکنی حساس و بحث برانگیز در بازاریابی موزه، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که بینش بازدیدکنندگان و کشش قیمتی تقاضا از عوامل تأثیرگذار در تعیین قیمت بلیط است، این موضوع نیز مورد بررسی واقع شده است و با تطبیق نتایج به‌دست آمده از تحقیقات کارلین، گوردین و مارتین با شرایط کشورهای در حال توسعه بیان شده است که بهترین راهکار در تعیین قیمت بلیط موزه‌ها در این کشورها، دو نرخی بودن آنها برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی می‌باشد. همچنین با توجه به فاکتورهای بیان شده در این مقاله بازدیدکنندگان موزه‌ها و بالاخص بازدیدکنندگان خارجی دارای کشش قیمتی تقاضای پایینی می‌باشند که این دو عامل باعث شده است تا مدیران موزه‌ها در کشورهای در حال توسعه با اطمینان بیشتری برای عدم‌مواجه با کاهش شمار بازدیدکنندگان و همچنین فراهم شدن رضایت آنها، روش دو نرخی برای بلیط موزه‌ها را اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Making the Price of Museum Tickets in Two Rate for both Domestic and Foreign Visitors in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 3
  • 00 00 3

1 00

2 00

3 00

چکیده [English]

In this article, in spite of other factors influencing the pricing of ticket, visitors’ insight and elasticity of demand, the price of ticket in museums as an important and controversial issue in museum marketing have been considered. The results of some researches like the researches of Martin, Karlin and Gordian have been observed afterward the researches have been adapted to the conditions of developing countries. Although in this case the best strategy in developing countries have been making the tickets price two rates for domestic and foreign visitors. In one hand , the culture and of course the museum  are so important in developing countries , and in the other hand the number of foreign visitor compared with domestic ones may be increased in those countries although the foreign tourists may have an broader vision to the  museum so they may consider it as a very valuable thing. Also according to the factors described in this paper, museum visitors, especially foreign visitors have a low price elasticity of demand. According to these two factors the managers of the museums in the developing countries, who are so worried about the decreasing number of visitors as well as the satisfaction of them , have tried to make the price of the museum tickets in two rates as a solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Museum
  • Visitors’ insight
  • services
  • Elasticity of Demand of Ticket