نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسندۀ مسئول) A_Sadabadi@sbu.ac.ir

2 دکتری علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی F_Azmoodeh@sbu.ac.ir

3 استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری، دانشگاه شهید بهشتی K_Fartash@sbu.ac.ir

چکیده

مسجد، به‌عنوان اصلی‌ترین محور تمدن اسلامی و اولین نهاد شکل‌گرفته در اسلام، از جایگاه بسیار ویژه و خاصی برخوردار است. باوجودِ بیش از 70 هزار مسجد، استفادۀ محدود از این ظرفیت عظیم در کشوری اسلامی سبب افول جایگاه آن شده است. ازاین‌رو، در این پژوهش با رویکرد اقدام‌پژوهی مشارکتی تلاش متمرکز و عمیقی جهت ایده‌پردازی در حوزۀ مسجد با هدف آرمانی نیل به جایگاه ویژۀ آن، یعنی مسجد طراز اسلامی، در قالب رویدادی استارت‌آپی صورت گرفته ‌است. این موضوع اولین گام در عرصۀ استفاده از ظرفیت این رویدادها در خدمت موضوعات فرهنگی است. ایدۀ برگزاری این استارت‌آپ ویکند در مدت یک سال برنامه‌ریزی شد و در بازۀ زمانی یک‌ماهه در قالب دو رویداد استارت‌آپ ویکند (شتاب) در محل کمپ آموزشی ‌ـ ‌فرهنگی دماوند دانشگاه امام صادق (ع) در بهار سال 1397 برگزار شد. این رویداد مرجع هدایت و راهبری جریان تولید، جمع‌آوری و ترویج ایده‌های مسجدی، تیم‌سازی، تولید محصول، ارزش‌آفرینی و زمینه‌سازی جهت اجرای آن برای نیل به مسجد طراز اسلامی است. ازاین‌رو، سؤال اصلی در این مقاله این است که استارت‌آپ ویکند مسجد طراز اسلامی در طراحی ایده‌های خلاقانه چه نقشی داشته است. اصلی‌ترین نتایج عملیاتی اقدام‌پژوهی این رویداد استارت‌آپی عبارت‌اند از: شکل‌گیری، پرورش و اجرای ایده‌های خلاقانه در حوزۀ مسجد تا سطح کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) باشند. ایده‌های «قرض‌الحسنه از طریق جمع‌سپاری مسجدی» و «رصد، پایش، ارزیابی و مقایسۀ وضعیت مساجد» در این رویداد به‌عنوان ایده‌های برتر انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Startup Event Action Research: Taraz Mosque

نویسندگان [English]

  • ali asghar sadabadi 1
  • fahimeh azmoudeh 2
  • kiarash fartash 3

1 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti Bniversity, Tehran, Iran (Corresponding Author) A_Sadabadi@sbu.ac.ir

2 PhD in Political Science, Shahid Beheshti University. F_Azmoodeh@sbu.ac.ir

3 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti Bniversity, Tehran, Iran. K_Fartash@sbu.ac.ir

چکیده [English]

Mosque, as the main axis of Islamic civilization and the first institution formed in Islam, has a very special position. Despite more than 70 thousand mosques, the limited use of this huge capacity in an Islamic country has caused its position to decline. In this study, using approach of participatory action researcha, concentrated effort has been made to generate ideas in the field of mosque with the ultimate goal of achieving its special position, called taraz mosque, in the startup event form. This issue is the first step in using the capacity of these events in serving the cultural issues. The idea of holding this event was planned for a year and it was held with two startup weekend events in the spring  2017 in Imam Sadiq University camp in Damavand during one month. This event is a reference for guiding and conducing the process of generating, collecting and promoting mosque ideas, team building, producing product, value creation and planning for its implementation to achieve a taraz mosque. Therefore, the main question in this study is what role taraz Mosque Startup weekend had in designing creative ideas? The main results of this action research are: formation, cultivation and implementation of creative ideas in the field of mosque until reaching to the minimum viable product (MVP). The ideas of "godly loan through mosque crowdfunding" and "Monitoring, evaluating and comparing the situation of mosques" were selected as the best ideas in this event.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action Research
  • Innovative Event
  • Entrepreneurship
  • Startup Weekend
  • Taraz Mosque
منابع و مأخذ
قرآن کریم
آقاجانی، حسنعلی و رضا رامش (1394). «مطالعه تطبیقی استارت‌آپ ویکندهای ایران با کشورهای منتخب»، اولین کنفرانس مدیریت کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل، قم.
خامنه‌ای، آیت‌اللّه علی (12/7/1389). »پیام رهبری به بیست‌ودوّمین اجلاس سراسری نماز«. بازیابی‌شده در:
ساروخانی، باقر (1385). روش پژوهش در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صورتجلسۀ شماره 3، طرح مرکز شتاب‌دهی فرهنگی، اجتماعی و مذهبی (05/08/95).
صورتجلسۀ شماره 4، طرح مرکز شتاب‌دهی فرهنگی، اجتماعی و مذهبی (10/08/95).
صورتجلسۀ شماره 5، طرح مرکز شتاب‌دهی فرهنگی، اجتماعی و مذهبی (22/08/95).
عباسی، رسول (1390). مسجد طراز اسلامی. تهران: ستاد عالی هماهنگی و نظارت عالی بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد.
عمید، حسن (1397). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر.
قاسمی، پویا (1380). پژوهش در عمل. تهران: نشر پژوهشکده تعلیم و تربیت.
گل‌نظری، علیرضا، احمد ملکان، جواد ملکان و جعفر شعبانی‌نژاد (1397). »راهبردهای ارتقای عملکرد مسجد به‌عنوان یک نهاد مردمی با استفاده از تکنیک«QSPM . اولین همایش بررسی چالشها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری، سازمان بسیج شهرداری تهران.
ماهر، زهرا و علی ربانی (1396). »اقدام‌پژوهی مشارکتی: زمینه‌ساز کنش ارتباطی در حوزه‌های عمومی». دوفصلنامه پژوهشهای جامعه‌شناسی معاصر، شماره 10: 60ـ29.
معزی، حامد، مهران مرادی و افشین امیری (1397). »طراحی مدل وزنی ارزیابی مسجد طراز انقلاب با رویکرد فازی». فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی، شماره 3: 17ـ1.
مؤسسۀ مشکوة‌ الرسول (ص) و دانشگاه امام صادق (ع) (1395). »اولین رویداد نوآورانه، کارآفرینانه با موضوع مسجد».

 موسوی‌تبار، سید مهدی (1397). «از آمار مساجد تا آمار نمازگزاران، نسبت تعداد مساجد پس از انقلاب با رشد جمعیت ایران». بازیابی‌شده در:

irna.ir/xjrgLF
نظری، حجت‌الاسلام حسین (12/2/1397).» ایده‌پردازان مسجدی.« بازیابی‌شده در:
نوبهار، رحیم (1387). رابطه نظام اسلامى و مساجد. قم: مؤسسه فرهنگی تبیان.
 
Bizarrias, F. (2017). Entrepreneurial intention of the participants of the startup weekend. Federal university of Santa Catarina.
Bruton, G. D. & Rubanik, Y. (2002). 'Resources of the firm, Russian high-technology startups, and firm growth'. Journal of business venturing, 17(6), 553-576.‏
 
Evers, N. (2003). 'The process and problems of business start-ups'. The ITB Journal, 4(1), 3.‏
Gelderen, M. V., Thurik, R., & Bosma, N. (2005). 'Success and risk factors in the pre-startup phase'. Small business economics, 24(4), 365-380.‏
 
Hughes, C., & Leekam, S. (2004). 'What are the links between theory of mind and social relations? Review, reflections and new directions for studies of typical and atypical development'. Social development, 13(4), 590-619.‏
Kollmann, T., Stöckmann, Ch., Hensellek, S. & Kensbock, J. (2016). European Startup Monitor. Retrieved from: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=43790
Kwiatkowski, C. (2016). 'Characteristics of the Start-up Culture from the perspective of Organizational Culture Model'. Czech Journal of Social Sciences Business and Economics, 5(3), 28-37.‏
Meyer, J. (2006). Action Research. The Research Process in Nursing.‏ Oxford: Blackwell.
 
Ortiz Aragón, A., & Glenzer, K. (2017). 'Untaming aid through action research: Seeking transformative reflective action'. Action Research, 15(1), 3-14.‏
Startup Genome, L. L. C. (2018). Global startup ecosystem report. Succeeding in the new era of technology.‏
Winter, M. (2001). A handbook for action research in health and social care. London: Rutledge.