دوره و شماره: دوره 20، شماره 46 - شماره پیاپی 78، تابستان 1398، صفحه 7-291 
1. رابطه بین مهارت‌های کاربران جوان و کاربردهای مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی موبایلی

صفحه 7-36

محمدرضا مزیدی‌شرف‌آبادی؛ فائزه تقی‌پور؛ سیدعلیرضا افشانی


8. وفات‌نامه گونه‌ای ناشناخته در شعر شیعی

صفحه 201-224

سعید بزرگ بیگدلی؛ اکرم کرمی


9. فرهنگ بصری ترسیم شیاطین در نگارگری ایران

صفحه 225-254

هادی بابائی فلاح؛ مهدی مهدی‌زاده؛ محمد خزایی


10. زنان، سبکهای فراغتی و خانواده در شهر تهران

صفحه 255-278

امید علی‌احمدی؛ ابراهیم یاقوتی