اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاسم زائری

جامعه‌شناسی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

qasemzaeriut.ac.ir

سردبیر

اردشیر انتظاری

جامعه‌شناسی دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

alientezari.ir

اعضای هیات تحریریه

شهاب اسفندیاری

دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

s.esfandiaryart.ac.ir

اردشیر انتظاری

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

alientezari.ir

هادی‌ خانیکی‌

علوم ارتباطات استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693053/
hadi.khanikigmail.com

حسن خجسته باقرزاده

مدیریت استراتژیک استاد گروه رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

www.khojasteh.ir/
khojastehhasanyahoo.com

باقر ساروخانی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ensani.ir/fa/article/author/59
sarokhanigmail.com

سیدوحید عقیلی

علوم ارتباطات اجتماعی دانشیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه‌ای

aqilisrbiau.ir

ابراهیم فیاض

فرهنگ و ارتباطات دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران

efayazut.ac.ir

محمدتقی کرمی قهی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

karamiatu.ac.ir

یونس نوربخش

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

ynourbakhshut.ac.ir

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniricac.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهدی سمتی

استاد دانشگاه نورسن الینویز

www.ratemyprofessors.com/ShowRatings.jsp?tid=1487728
msemati1gmail.com
0000000205122117

محمد محسن

استاد دانشگاه لبنان

edlduledu.lb
00000000245030567

یحیی کمالی پور

استاد دانشگاه کارولینای شمالی

kamalipouryahoo.com

مدیر اجرایی

رقیه مهری

مدیراجرایی

rmehri110gmail.com

ویراستار ادبی

ناصر مرادی‌زاده

ادبیات فارسی دانشجوی رشته ادبیات فارسی

naser.moradizadehgmail.com

ویراستار انگلیسی

شهناز شفیع‌خانی

رسانه Virastarlatine

sz.shafigmail.com

صفحه آرا

علیرضا کرمی

هنر

ali.reza.karamygmail.com

طراح جلد

حسین آذری

گرافیست گرافیست

hossainazarygmail.com