اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد سلگی

روان‌شناسی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

solgy2042yahoo.com


محمد سلگی

سردبیر

دکتر محمدمهدی فرقانی

علوم ارتباطات روزنامه‌نگاری دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

mforghaniatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر هادی‌ خانیکی‌

علوم ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693053/
hadi.khanikigmail.com

دکتر جلال درخشه

علوم سیاسی گرایش اندیشه‌های سیاسی استاد،دانشگاه امام صادق(ع)

isu.ac.ir/profile.aspx?id=19
dorakhshahisu.ac.ir

دکتر محمدسعید ذکائی‌

جامعه شناسی استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693148/
saeed.zokaeigmail.com

دکتر باقر ساروخانی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ensani.ir/fa/article/author/59
sarokhanigmail.com

دکتر سیدوحید عقیلی

علوم ارتباطات اجتماعی رئیس پژوهشکده ارتباطات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

aqilisrbiau.ir

دکتر محمدمهدی فرقانی

علوم ارتباطات رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

mforghaniatu.ac.ir

دکتر داریوش مطلبی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)- مامور به پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

www.ricac.ac.ir/page/769
dariushmatlabiyahoo.com

دکتر سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniricac.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهدی سمتی

استاد دانشگاه نورسن الینویز

www.ratemyprofessors.com/ShowRatings.jsp?tid=1487728
msemati1gmail.com
0000000205122117

محمد محسن

استاد دانشگاه لبنان

edlduledu.lb
00000000245030567

یحیی کمالی پور

استاد دانشگاه کارولینای شمالی

kamalipouryahoo.com

مدیر اجرایی

رقیه مهری

مدیراجرایی

rmehri110gmail.com