نشریۀ علمی مطالعات فرهنگ- ارتباطات قصد دارد که شماره­ای از این نشریه را در قالب یک ویژه­‌نامه به موضوع تحلیل اجتماعی سیاست فرهنگی در ایران اختصاص دهد.

موضوعات مدّ نظر این نشریه در محورهای کلی ذیل قرار می­‌گیرند:

یک: تحلیل رویکردها یا گفتمان‌های سیاست فرهنگی در ایران

دو: تحلیل اجتماعی یا جامعه­‌شناختی روندهای کلی سیاست­گذاری فرهنگی در ایران

سه: پژوهش دربارۀ نهادهای سیاستگذار فرهنگی در ایران

چهار، تحلیل سیاست‌های فرهنگی در حوزه­‌های مختلف (فرهنگ عمومی، خانواده، دین، دانشگاه و ...)

پنج، تحلیل سیاست­‌های فرهنگی در مدیوم­‌های هنری (ادبیات، سینما، موسیقی، تئاتر و...).

از همۀ محققان محترمی که در این حیطه پژوهش می­‌کنند درخواست می­‌شود که مقالات پژوهشی خود را که الزاماً باید مطابق ضوابط این نشریه تنظیم شده باشند حداکثر تا  نیمه مرداد­ماه از طریق سایت نشریه ارسال کنند. شایان ذکر است که مطالعات صرفاً تاریخی یا اسنادی مدّ نظر این نشریه قرار ندارد و مقالات الزاماً باید در چارچوب تحلیل اجتماعی یا جامعه‌شناختی نگاشته شوند. این شماره در پاییز 98 منتشر خواهد شد.

در هنگام ثبت مقالات در سایت، در بخش توضیحات ذکر شود: مقاله برای انتشار در ویژه‌نامه تحلیل اجتماعی سیاست فرهنگی در ایران ارسال می‌شود.

**********************************************************

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 46 - شماره پیاپی 78، تابستان 1398، صفحه 7-291 

1. رابطه بین مهارت‌های کاربران جوان و کاربردهای مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی موبایلی

صفحه 7-36

محمدرضا مزیدی‌شرف‌آبادی؛ فائزه تقی‌پور؛ سیدعلیرضا افشانی


8. وفات‌نامه گونه‌ای ناشناخته در شعر شیعی

صفحه 201-224

سعید بزرگ بیگدلی؛ اکرم کرمی


9. فرهنگ بصری ترسیم شیاطین در نگارگری ایران

صفحه 225-254

هادی بابائی فلاح؛ مهدی مهدی‌زاده؛ محمد خزایی


10. زنان، سبکهای فراغتی و خانواده در شهر تهران

صفحه 255-278

امید علی‌احمدی؛ ابراهیم یاقوتی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2008-8760
شاپا الکترونیکی
2538-2632

بانک ها و نمایه نامه ها