پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور تحقق وظایف تاکید شده در اساسنامه خود و نیز تلاش برای گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح علم در جامعه  و به‌ویژه فراهم آوردن بستر مناسب به منظور تبادل اطلاعات فرهنگی و نظریه‌های علمی از یک سو و از سوی دیگر اشاعه این نتایج و دیگر دستاوردهای تحقیقاتی در کشور، اقدام به چاپ و نشر فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگ - ارتباطات» می‌نماید.

 

دربارة  فصلنامه  مطالعات فرهنگ  - ارتباطات

 • ناشر: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
 • فرمت:  الکترونیکی و چاپ برای نویسندگان
 • قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • دسترسی قبلی: دارد
 • زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: مطالعات فرهنگ  ـ ارتباطات
 •  نوع مجله: علمی
 • دسترسی به مقالات: رایگان و آزاد
 • وضعیت نمایه:  دارد
 • نوع  داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی
 • ایمیل مجله: nashrieh@ricac.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان:  rmehri110@gmail.com

این نشریه، سرقت علمی و ادبی را با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب، بررسی و با آن مقابله می‌کند»

شماره جاری: دوره 20، شماره 47 - شماره پیاپی 79، پاییز 1398، صفحه 1-245 

4. تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 95-116

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی


ابر واژگان