اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی پذیرش و انتشار مقاله 

 • مقاله‌های ارسالی باید مشتمل بر ایده‌ها و موضوعات جدید و اصیل بوده و پیش­تر در هیچ نشریه‏ای به چاپ نرسیده باشند؛
 • مقاله‌های ارائه شده برای بررسی و چاپ نباید همزمان به نشریه دیگری ارائه شده باشند؛
 • در صورتی که مقاله‏ای مستخرج از طرح پژوهشی یا پایان‏نامه باشد، لازم است ذکر شود؛
 • لازم است منبع عکس‏ها، نگاره‏ها، نمودار‏ها یا جدول‏های درج شده در مقاله با دقت ذکر شود؛
 • لازم است منبع آمارها، نقل‏قول‏ها و دیدگاه‏ها با دقت ذکر شوند؛
 • درج نتایج نادرست و خلاف یافته‏های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش ممنوع است؛
 • استفاده از داده‏های نامعتبر یا دست‌کاری داده‏های پژوهشی دیگران ممنوع است؛
 • لازم است راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به‌طور اجمالی از آنها سپاسگزاری شود؛
 • چنانچه مقاله چند نویسنده داشته باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده اول انجام شود. در غیر این صورت، نویسنده اول باید رسماً یک نفر را به‌عنوان نماینده برای پیگیری امور مقاله به دفتر فصلنامه معرفی کند؛
 • انتشار کل یا بخشی از محتوای مقاله بدون ذکر مأخذ در نشریات دیگر ممنوع است؛
 • مسئولیت محتوای مقاله با نویسنده (نویسندگان) است.

شرایط و ضوابط:

نشریه از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیل که در آن مطلب یا نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی نوین و غیر اقتباسی ارائه شده باشد، به‌ویژه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها که طی آن نظری بدیع مطرح شده‌ باشد، استقبال می‌کند و از چاپ مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.

صرفاً مقاله‌هایی در این مجله منتشر می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.

حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسندة مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.

انتشار آثار ارسالی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.

مجله در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.

1- نویسنده(گان) محترم،مشخصات ذیل ر ابه همراه مقاله ارسال کنند:

 • نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی؛
 • میزان ‌تحصیلات، رتبة علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛
 • معرفی نویسندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛
 • درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛
 • نشانی، کدپستی، ‌شمارة تلفکس نویسندة مسئول؛

نویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله‌های ارسالی را به‌همراه درخواست انتشار و مشخصات بالا از طریق پست عادی (در قالبCD) و یا پست الکترونیک، به نشانی مجله ارسال کنند.

پذیرش اولیة مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.

صفحات مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه باشد و درمجموع از8000 کلمه تجاوز نکند. درضمن، مقاله با قلم بی‌لوتوس 13 در برنامة 2010 Word حروف‌نگاری و به‌همراه فایل pdf ارسال شود.

داشتن عنوان، چکیده (حداکثر 150 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همة‌ مقاله‌ها الزامی است.

مقاله‌ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.

معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان در پاورقی آورده شود.