هنرمندان نوظهور در بازار هنر ایران نقش گالری‌ها در موقعیت هنرمندان نوظهور با مطالعة بازار فروش هنر در سال 1391 تا 1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و مدرس گروه طراحی صنعتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 استاد یار دانشکده هنر دانشگاه تهران

10.22083/jccs.2019.109291.2310

چکیده

هنرمندان نوظهور در آستانه انتخاب مسیر در دوراهی ارزش­های بازار و ارزش­های هنری قرار دارند. هنرمندان برای ورود به دنیای هنر باید ارزش­های یک دنیای واژگونه را بپذیرند؛ هنرمندان تازه­کار، آماتورها و تازه فارغ‌التحصیلان هنر، امیدوارانه برای تحقق هنر ناب و خالص تلاش می­کنند؛ هنری که موفقیت آن، به معنای موفقیت در فروش نیست، بلکه برعکس شکست تجاری یک اثر هنری ممکن است به یک موفقیت نمادین در دنیای هنر تبدیل و تعبیر شود. هنرمندان نوظهور باید بتوانند به توافق جامعه هنری و جامعه بازار پیرامون آینده فعالیت هنری­شان دست یابند. آنها باید بتوانند میان ارزش­های زیباشناختی و ارزش­های بازار یک توازن برقرار سازند. پیمودن این راه با کمک گالری­ها ممکن است. در این مقاله برای مطالعه موقعیت هنرمندان نوظهور در ایران به مطالعه عملکرد گالری‌ها و نمایشگاه­های فروش پرداخته خواهد شد؛ سپس با مطالعه میدانی نمایشگاه سالانه هفت نگاه، نقش این رویداد در معرفی هنرمندان نوظهور به جامعه هنری ایران مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفت و این پرسش در مرکز مطالعه قرار گرفت که ارزش­های هنری و ارزش­های اقتصادی در بازار فروش هفت نگاه چه همسویی و تعارض­هایی دارند؟ روش مطالعه مبتنی بر مطالعه میدانی (در چهار دوره 1391 تا 1394) هفت نگاه است که طی آن هنرمندانی که حداقل در سه دوره آثارشان به فروش رفته مورد ارزیابی قرار گرفتند و بخشی از آنها به‌عنوان هنرمندان نوظهور شناسایی شدند. آثار این هنرمندان نوظهور توسط گروه داوران (متشکل از نه نفر از منتقدان، گالری­داران و هنرمندان) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اختلاف دیدگاه زیادی میان ارزش­های فعالان جامعه هنری و ذی‌نفعان بازار هنر ایران وجود دارد؛ در این بازار، معیارهایی چون نوآوری و نوجویی هنرمند کمترین اهمیت (کمترین ضریب تأثیر در مدل رگرسیون) را دارند و در مقابل آنچه اهمیت دارد کاهش ریسک پذیرش هنرمند در بازار با ترغیب هنرمند به پیروی از الگوهای زیبایی شناسی رایج در بازار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emerging artists in Iran's art market: Evaluating the alignment and conflict of economic value and aesthetic value in the art market

نویسندگان [English]

  • ensieh torabi 1
  • mohamad reza moridi 2
1 islamic azad university central - art & architecture barnch lecturer
2 assistant professor _ art university of tehran
چکیده [English]

Galleries are the meeting point of the values of the artistic and the market community; galleries accord the aesthetic values with the values of the market by determining the price of art works. This accordance is more important for emerging artists, as it can enable them to continue their activities.
In this article, for studying the alignment and conflict between the values of the artistic community and the market community, the function of galleries and art fairs with consideration on their role in introducing emerging artists have been studied. Therefore, the concept of emerging artists has been addressed first; then the field study of the annual exhibition of ‘Haft Negah’ has been considered, and the role of this event in introducing the emerging artists into the Iranian art community has been critically evaluated. The methodology is based on a field study (in four periods 2012 to 2015) of ‘Haft Negah’ in which artists whose works have been sold at least in three periods were evaluated, and some of them were identified as emerging artists. The works of these emerging artists were evaluated by a group of referees (consisted of nine critics, gallery owners and artists).
The research results showed that there is a great difference of opinion between the values of the art community activists and the beneficiaries of the Iran’s art market; In this market, some criteria such as innovation and novelty of the artist have the least importance (the lowest coefficient of influence in the regression model);

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emerging artist
  • Gallery
  • Economic value
  • Artistic value
  • Iran's art market