رسانه و سلامت: شناسایی و تحلیل چارچوب‌های خبری در بازنمایی رسانه‌ای بیماری ام‌اس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22083/jccs.2019.146723.2548

چکیده

رسانه­ها با استفاده از چارچوب‌بندی، ذهن مخاطبان و افکار عمومی را در مقابل رویدادها و مسائل شکل می‌دهند و بر واکنش‌های جامعه در برابر پدیده‌ها تأثیر می‌گذارند. به این علت که در دهه اخیر تعداد قابل توجهی از ایرانیان به بیماری ام‏اس مبتلا شده‌اند و کیفیت زندگی بیماران و اطرافیان آنها تحت تأثیر قرار گرفته است؛ بازنمایی صحیح این بیماری از روش چارچوب­های خبری مناسب به افزایش آگاهی جامعه درباره این بیماری و افزایش کیفیت زندگی این بیماران منجر می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل چارچوب­های خبری دربارة بیماری ام‏اس و بهبود این چارچوب‌ها برای افزایش کیفیت زندگی مبتلایان و اطرافیان آنها انجام شده است. این پژوهش با ااستفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمونی انجام شده است. جامعه این پژوهش را گزارش‌های خبری منتشر شده از سوی خبرگزاری­های ایسنا، صدا و سیما، ایرنا و مهر درباره بیماری ام‏اس تشکیل می‌دهند که از آنها نمونه‌ای شامل 133 گزارش منتشر شدۀ این خبرگزاری‌ها از ماه­ فروردین تا پایان آبان­ماه 1395 برای انجام تحلیل استخراج شد. با تحلیل یافته‌ها، سه چارچوب خبری اصلی «مشخصات بیماری ام‏اس»، «مشکلات بیماران ام‏اس» و «حمایت و امید» شناسایی شد و مضامین فرعی هر یک از این چارچوب­ها نیز استخراج و تحلیل شدند. این پژوهش تلاش کرده است تا درک بهتری از  سیاستگذاری رسانه­ای در باره فهم و تنظیم رابطه اجتماعی با بیماران ارائه نماید که امید می‌رود به پژوهش‌های بیشتری در این زمینه بینجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media and Health: Identifying and Analyzing News Frames in Media Representation of MS Disease

نویسندگان [English]

  • Datis Khajeheian 1
  • Somayeh Labafi 2
  • Afshin Omidi 3
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Information Science and Technology, (IranDoc), Tehran, Iran
3 PhD Student in Media Management, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Framing is one of the effective ways through the media that shape public opinion about the events and issues of the day. Planning to design appropriate news frames to enhance the quality of life of Multiple Sclerosis (MS) patients and increasing community awareness of this disease is necessary. In this regard, the aim of this study was to identify and analyze the news frames in relation to MS. Following a qualitative research approach, the research’s population consisted news reports released by the ISNA, IRIB, IRNA and MEHR about this disease and 133 reports (from March to October 2016) was selected through purposive sampling. The data were analyzed using thematic analysis. The final findings of the study revealed that three main frames called "specification of MS", "problems of MS patients" and "Support and Hope" and sub-themes associated with each of these frames have been introduced and analyzed. This research as a starting point in the field of media policy in relation to MS is that more research will be needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News Framing
  • Media representation
  • Thematic Analysis
  • MS Disease
  • Media and Health