دوره و شماره: دوره 20، شماره 47 - شماره پیاپی 79، پاییز 1398، صفحه 1-245 
4. تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 73-92

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی


5. اخلاق حرفه ای مجری در رادیو و تلویزیون

صفحه 93-114

کمال اکبری؛ مجید نقدی


10. ارزیابی کیفیت شش «بازی‌جدی» تولید شده در ایران

صفحه 211-231

فرهاد سراجی؛ هدی السادات موسوی