دوره و شماره: دوره 20، شماره 48 - شماره پیاپی 80، زمستان 1398، صفحه 7-300 
7. پزشکی شدن زیبایی و سبک های هویّتی

صفحه 165-186

جواد افشارکهن؛ زهرا زمانی


10. بازخوانی بیناگفتمانی نقاشی "حکایت یوسف و زلیخا" و سه اقتباس معاصر آن

صفحه 265-287

نسترن نوروزی؛ اشرف‌سادات موسوی‌لر؛ فهیمه دانشگر