دوره و شماره: دوره 20، شماره 48 - شماره پیاپی 80، زمستان 1398، صفحه 7-308 
10. بازخوانی بیناگفتمانی نقاشی "حکایت یوسف و زلیخا" و سه اقتباس معاصر آن

صفحه 265-296

نسترن نوروزی؛ اشرف‌سادات موسوی‌لر؛ فهیمه دانشگر