بررسی تأثیر عکس، تمبر و کارت‌پستال بر دیوارنگاری‌های خانه‌های قاجار تبریز (مطالعه موردی: خانه حریری تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد طراحی فرش. دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران(نویسنده مسئول)

4 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22083/jccs.2018.148536.2568

چکیده

در دوران حکومت قاجار ارتباطات هر چه بیشتر شاهان قاجاری با اروپا تأثیری عمیق در حوزه هنر ایرانی داشته است. ارسال هنرمندان ایرانی به اروپا و ورود عناصر فرهنگی مانند کارت‌پستال، تمبر و در نهایت اختراع دوربین عکاسی و ورود این فناوری به کشور، همگی باعث تغییری عمیق بر نگرش هنرمندان ایرانی به‌خصوص نقاشان داشته است. این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سؤال اساسی که «عناصر نامبرده چه تأثیری بر هنر دیوارنگاری در دوره قاجار داشته‌اند؟» انجام ‌یافته است؛ این مقاله به روش تطبیقی ـ تاریخی در قالب مطالعات میدانی با حضور در محل و ثبت تصویری نگاره‌ها و همچنین توصیف و تشریح آنها در کنار مطالعات کتابخانه‌ای به انجام رسیده است. نتیجه بررسی‌ها نشان داد: که در اکثر موضوعات دیوارنگاری، ویژگی‌های هنر غرب مشاهده می‌شود که از آن جمله؛ به نحوه ژست گرفتن افراد در مقابل دوربین عکاسی، نوع پوشش زنان و نقاشی هنرمندان از روی تصاویر می‌توان اشاره کرد و از دلایل این تأثیر می‌توان به ورود دوربین عکاسی، کارت‌پستال‌ها و تمبرها به کشور و کاربرد آن اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigative the Effect of photographs, stamps and postcards on the Wall Paintings in Qajar houses of Tabriz (case study: Hariri House of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • lida balilan asl 1
  • zahra kafashian 2
  • moloud eghbali 3
  • Mirdavood Hashemi 4
1 Lida Balilan Asl, Associate Professor of Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Ph.D. Student at faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Graduate Master of Carpet Design. Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.(corresponding author)
4 Graduate of Sociology, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Investigative the Effect of photographs, stamps and postcards on the Wall Paintings in Qajar houses of Tabriz
(case study: Hariri House of Tabriz)
Abstract

During the Qajar rule, communication with Europe increasingly was done. Sending Iranian artists to Europe And entry of elements such as postcards, Stamp and Finally, the invention of a photographic camera causes a profound chang On the attitude of Iranian artists, especially painters. This article was done In order to answer this fundamental question: Elements such as photos, postcards and stamps What has influenced Iranian art? This article was done in a comparative-historical method. Also Field studies was done with presence in place And record graffiti. The result of the studies showed: In most wall art topics, Features of Western art It can be seen. How to stand, The type of women's dress, Can be mentioned And the reasons for this effect are the entry of a photographic camera, postcards and stamps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wall Painting
  • Qajar
  • Picture
  • postcard
  • Stamp