نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول)

3 استاد دانشکدۀ سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

4 دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر

چکیده

انیمیشن هستند. آن‌ها از هر قوم و سرزمینی، به­دلیل تأثیر­پذیری و عدم قدرت تجزیه‌وتحلیل بالا، از منفعل­ترین اقشار جامعه به­شمار می­روند. محتوای سریال انیمیشن بن‌تن، حاوی رمزگان­های اجتماعی جامعۀ تولیدکننده است، ازاین‌رو بر رفتار و طرز فکر بیننده تأثیر می­گذارد. محورهای غیریت­ساز، پاره­ای از عناصر و نشانه­های متنی مانند «منجی» را به­لحاظ معناشناختی دچار دگرگونی می­کنند تا مخاطبان در مواجهه با این دوگانه­ها به سمت‌وسویی معطوف شود که روایت فیلم تمایل دارد. به‌این‌ترتیب، منجی دارای ویژگی­های هویت / ملیتی است که در سریال بازنمایی می­شود. کودک در دوران بزرگسالی به دنبال منجی با هویت / ملیتی است که در کودکی برای او ترسیم کرده­اند. مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی چگونگی بکارگیری عناصر متنی برای تغییر شکل عناصر معنا است تا جایگاه هویتی منجی دستخوش تغییر و جابه­جایی شود. نظریۀ پسااستعماری، روش تحلیل گفتمان این پژوهش، از طریق بیان دیدگاه‌هایی با فرض مفهوم مخالف، در مورد ­آنچه در فرهنگ غرب شکل‌گرفته، قادر به پیمایش نااندیشیده­ها در متون استعماری است. این پژوهش با مطالعه و بررسی دقیق، ریزبینانه و جزءنگر سریال انیمیشن بن‌تن به­عنوان مورد مطالعاتی، با اتکاء به الگوی نشانه­شناختی سه سطحی فیسک و الگوی پنج سطحی روایی بارت به واکاوی محورهای غیریت­ساز متنی سریال بن‌تن مبادرت نموده است. یافته­‌ها حکایت از آن دارد که هالیوود در تصمیم­سازی برای کودکان به کمک انیمیشن­هایی نظیر بن‌تن شالوده­ای از اقتدارگرایی را بر معرفت­شناسی آن‌ها استوار م‌ی­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Different Forms of Representation of the "Savior" in Ben Ten Childish Animated

نویسندگان [English]

  • ghasem tooraji 1
  • Nader Shayganfar 2
  • Farzan Sojoodi 3
  • syed Hassan Soltani 4

1 Ph.D. Student in Art Research, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Isfahan Art University, Iran.

2 Associate Professor of Art Research, Faculty of Research Excellence in Art and , Isfahan (Corresponding Author).

3 Professor, Faculty of Cinema and Theatre, University of Art, Iran.

4 Associate professor, Faculty of Visual Arts, University of Art, Iran.

چکیده [English]

Due to the changes made in the last few decades, it can be said that the Internet, and then digital technologies, have transformed the generality of music industry. While some of the negative consequences of this trend can be pointed out, it must be acknowledged that a large portion of new businesses in the music industry such as digital music distribution has been a positive consequence of these technological changes. Given the specific cultural, social, and political conditions in Iran, the main goal of this research is to develop strategies for optimizing the use of these emerging opportunities in the digital distribution of music with an innovative and practical approach. In this regard, using a qualitative research approach and interviewing 14 experts in the country, this study presents its strategic plan for the study. The strategies proposed in this study are divided into six sections: product innovation, service, position, process, social, and paradigmatic. Finally, the results show that if digital music distribution services can adequately identify their needs and feelings, they will be able to better respond to their needs and innovate with business model innovations. They will, by doing so, finally bring new actors into their market. Finally, there are some cultural and political challenges in this arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital music distribution
  • Innovation
  • Music industry
  • Tthematic analysis
منابع و مأخذ
 
آخوندی، مطهره (1391). «استعاره­های تصویری آخرالزمان در سینمای هالیوود»، نشریه مشرق موعود، پژوهشکده­ مهدویت،‌ شماره 21: 157-141.
آیتون، جان (1386). فرهنگ ریشه­شناسی انگلیسی. ترجمۀ حمید کاشانیان. تهران: فرهنگ نشر نو- انتشارات معین.
بارت، رولان (1394). اس/ زد. ترجمۀ سپیده شکری­پور. تهران: انتشارات افراز.
باقری­نژاد، زهره (1391). «آثار تربیتی انیمیشن­های غربی بر تربیت کودکان»، پژوهش­نامه تربیت تبلیغی، شماره 2: 90-63.
برنجکار، رضا و محمد مقداد امیری (1389). «پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن»، فصلنامۀ فلسفه و دین، شماره 8: 132-95.
بودریار، ژان (1393). وانموده­ها/ سرگشتگی نشانه­ها، ترجمۀ مانی حقیقی. تهران: نشر مرکز.
بهار، م، (1368). «اسطوره و انیمیشن»، مجله ادبستان، شماره  2.
بیچرانلو، عبدالله (1388). «تصویرسازی و کلیشه­سازی هالیوود از مسلامانان». فصلنامه رسانه، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع­رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره 79 : 146-115.
پین، مایکل (1394). فرهنگ اندیشۀ انتقادی، ترجمۀ پیام یزدانجو. تهران: نشر مرکز.
تامپسون، روی و کریستوفر جی. بوون (1395). دستور زبان تدوین، ترجمۀ محمد گذرآبادی تهران: انتشارات ساقی.
ترابی‌اقدم، محمود (1396). بازنمایی سیاه­پوستان در سینمای هالیوود. تهران: انتشارات پژوهش­های کاربردی معاونت برون‌مرزی صداوسیما.
ستاری ساربانقلی، حسن (1395). «منجی شهر در سینمای آخرالزمانی». نشریه رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 11: 44- 25.
سجودی، فرزان (1393). نشانه­شناسی کاربردی. تهران: نشر علم.
سعید، ادوارد (1386). شرق‌شناسی، ترجمۀ لطفعلی خنجی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
شارف، استفان (1396). عناصر سینما، دربارۀ تأثیر زیبایی­شناسی سینمایی، ترجمۀ محمد شهبا و فریدون خامنه­پور. تهران: انتشارات هرمس.
عبداللهیان، حمید (1390). «تحلیلی تاریخی بر تکوین مفهوم پایان تاریخ در سینمای قرن 21». مشرق موعود، پژوهشکدۀ مهدویت. شماره 18: 28-5.
فیسک، جان (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی. ترجمۀ مهدی غبرایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
فیسک، جان (1394). «رمزگان تلویزیون»، ترجمۀ مژگان برومند، مجلۀ ارغنون 19. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
فیلیپس، ویلیام. اچ (1394). پیش­درآمدی بر فیلم، ترجمۀ فتاح محمدی. تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
مکاریک، ریما (1393). دانش­نامه نظریه­های ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: نشر آگه.
میلرسون، جرالد (1393). فن برنامه­سازی تلویزیونی، ترجمۀ مهدی رحیمیان. تهران: انتشارات سروش.
ون­لیوون، تئو (1395). آشنایی با نشانه­شناسی اجتماعی، ترجمۀ محسن نوبخت. تهران: انتشارات علمی.
Ashcroft,bill,Gareth Griffith and Helen Tiffin (2007). Post- colonial Studies; The Key Concepts, London: Routledge, 2nd Edition.
Shakespeare.V (1971). Hamlet Prince of Denmark, Edited by William Farnham, Penguin books, Baltimore. Maryland.
Beauchamp, R. (2005). Designing Sound for Animation, Jordan Hill, Oxford: Elsevier press.
Waters.A (2015). Advanced American Dictionary, Oxford university press.