مقایسه تطبیقی نقش داستان‌های مصور و انیمیشن در گفتمان هویت ملی در ژاپن و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تصویر متحرک دانشگاه هنر تهران

2 استادیار دانشکده هنرهای دیجیتال، دانشگاه صدا وسیما

چکیده

داستان‌های مصور و انیمیشن در ژاپن، از سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم تاکنون نقش پویایی در گفتمان ملی‌گرایی این کشور ایفا کرده‌اند. در دوران جنگ، این رسانه‌ها برای ترغیب جوانان به شرکت در جنگ و تقویت روحیة عمومی به‌کار گرفته شدند. در سال‌های پس از جنگ نیز به منزله ابزار قدرتمندی برای تسکین زخم‌های حاصل از شکست عمل کرده‌اند. این پژوهش بر آن است تا با انجام مطالعه‌ای تاریخی، قدرت احتمالی این رسانه‌های تصویری را در جامعة ژاپن ارزیابی کند و سپس به کنکاشی برای پاسخگویی به این پرسش بپردازد که رسانه انیمیشن در ایران، به چه میزان توانسته است در گفتمان هویت ملی مشارکت داشته باشد. بر مبنای یافته‌های این مطالعه تطبیقی، می‌توان دریافت که هنر داستان مصور به منزله رابط میان کاریکاتورهای سیاسی و رسانة انیمیشن، حلقة گمشده‌ای است که عدم رشد درخور آن در ایران، یکی از عوامل عدم ورود مضامین اجتماعی و سیاسی به عرصة انیمیشن شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Comparison of the Role of Comic Stories and Animation in the Dialogue of National Identity in Japan and Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hosnaee 1
  • Saeedeh Sadat Musavi 2
1 Associate Prof., Dep. of Animation, University of Arts, Tehran
2 Assistance Prof., Dep. of Digital Arts, IRIB University
چکیده [English]

Since the beginning of 20th century, comic stories have been used as a powerful tool in shaping the identity of Japanese people. During WWII, comic stories and animations were specifically used for encouraging youth to participate in the war and strengthening the public mood. These two media acted as the most influential means in soothing the wounds of defeat after WWII. The research aims to investigate the presumed influence of these visual media in the Japanese society by conducting a historical survey. Accordingly, the article is conducted in a way to find an answer regarding the extent of involvement of the media of animation in the dialogue of national identity in Iran.
   Based on the results of this comparative study, it can be comprehended that the art of comic storytelling is the missing connection in facilitating the engagement of socio-political issues in Iranian animations as a link to relate the political cartoons and animations. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Animation
  • Comics
  • National Identity
  • Japan
  • Iran
منابع و مأخذ
جواهریان، مهین(1378). تاریخچه انیمیشن ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران.
دادگر، محمدرضا؛ مصطفی رحماندوست، فریدون عموزاده خلیلی و رضا هاشمی‌نژاد(1375). «گزارشی از یک میزگرد: کمیک استریپ، نه کمیک استریپ، آری!»، پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 5: 28-7.
گلپایگانی، علیرضا(1389). انیمیشن ملی، رشد آموزش هنر،شماره 4: 27-20.
لنگرودی، احمد؛ محمدعلی صفورا، امیرحسن ندائی(1391). «عدم توفیق تولید انبوه انیمیشن در ایران با رویکرد مدیریت تولید، دهه 1380-1390»، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره 2: 68-61.
ممیز، مرتضی(1375). «چهره به چهره: کمیک استریپ بودن یا نبودن». پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 4: 45-26.
Beasley, W. (1972). the Meiji Restoration, Stanford University Press, California.
Dower, John (1986).War without Mercy: Race and Power in the Pacific War, Pantheon, USA.
Duus, Peter (2001). Presidential Address: Weapons of the Weak, Weapons of the Strong-The Development of the Japanese Political Cartoon, “The Journal of Asian Studies”, Vol. 60, No. 4: 965-997.
Ellul, Jacques (1965). Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes,Vintage, USA.
Fuller, Frank Robert (2012). the Atomic Bomb: Reflections in Japanese Manga and Anime, Clark Atlanta University Doctoral Dissertation, Atlanta, USA.
Golmohammadi, Nasser (2003).An analysis of the circumstances and factors that have influenced the development of Animation Industry in Iran in the 1960-2002 period, The Nottingham Trent University Doctoral Dissertation, Nottingham, England.
Hollstein, Mark (2010). Monstrous Loss: The Dismemberment and Reanimation of the National Body in Japanese War and Horror Manga,Presented at the International Studies Association, Osaka.
Hu, Tze (2010). Frames of Anime: Culture and Image-Building, Hong Kong University Press, Hong Kong.
Ichiki, Masashi (2011). Embracing the Victimhood: a History of A-Bomb Manga in Japan, “IJAPS”, Vol. 7, No. 3.
Igarashi, Y. (2000).Bodies of Memory. Narratives of War in Postwar Japanese Culture,1945-1970, Princeton University Press, Princeton.
Illerbrun Kurt (2005). The Japanese Political Cartoon: Development and Decline, Master Thesis, St. Antony’s College, University of Oxford, Oxford, UK.
Jansen, Marius B. (2000).the Making of Modern Japan, Belknap Press, USA.
Jennison, Rebecca & Hein, Laura (2011). Against Forgetting: Three Generations of Artists in Japan in Dialogue about the Legacies of World War II, “The Asia-Pacific Journal”, Vol 9, Issue 30, No 1.
Mikhailova, Yulia (2008). Intellectuals, Cartoons and Nationalism during the Russo-Japanese War, In Mark W. MacWilliams (Ed.), Japanese Visual Culture, M.E. Sharpe, USA.
Mizuno Hiromi (2007). When Pacifist Japan Fights: Historicizing Desires in Anime, “Mechademia”, Volume 4, University of Minnesota Press.
Nakazawa Keiji, Minear,Richard H.(2010). Hiroshima: The Autobiography of Barefoot Gen,
Nakar Eldad (2008). Framing Manga On Narratives of the Second World War in Japanese Manga, 1957–1977, In Mark W. MacWilliams (Ed.), Japanese Visual Culture, M.E. Sharpe, USA.
Nakar Eldad (2003).Memories of Pilots and Planes: World War II in Japanese Manga, 1957–1967,Social Science Japan Journal, Volume 6, Issue 1, pp. 57-76.
Napier, Susan J. (2005). Anime from Akira to Howl’s Moving Castle, Palgrave MacMillan, NewYork.
Napier, Susan J. (2005). World War II as Trauma, Memory and Fantasy in Japanese Animation,presented at the Annual Meeting of the Association for Asian Studies, Chicago, March 31- April 2.
Okamoto, Rei (2009). Theorizing Manga: Nationalism and Discourse on the Role of Wartime Manga,Mechademia, Volume 4, University of Minnesota Press.
Okamoto, Rei (1999). Pictorial Propaganda in Japanese Comic Art 1941-1945, Temple University Doctoral Dissertation, Philadelphia, USA.
Penney, Matthew (2009). Nationalism and Anti-Americanism in Japan – Manga Wars, Aso, Tamogami, and Progressive Alternatives, The Asia-Pacific Journal, Vol. 17-2-09.
Schodt, Frederik L. (1983).Manga! Manga! The World of Japanese Comics, Kodansha International, New York.
Thomas, Jolyon Baraka (2012).Drawing on Tradition, Manga, Anime and Religion in Contemporary Japan, University of Hawai’i Press, Honolulu.
Villot, Janine (2013). Refiguring Indexicality: Remediation, Film, & Memory in Contemporary Japanese Visual Media, Master Thesis, University of South Florida, USA.
Sadeghi, Arash (2009). Ali Akbar Sadeghi,Bidoun magazine, Issue 16, Online at http://www.ubu.com/film/sadeghi.html, (accessed date 10/5/ 2015)