نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده صدا و سیما

چکیده

نمی‌توان سینمای دینی را بدون فرم و تنها بر اساس محتوا تعریف کرد؛ بنابراین، فرم فیلم‌نامه عنصری تأثیرگذار در طراحی یک فیلم‌نامه دینی است تا جایی که برخی از آثار در سینمای دینی به‌دلیل ضعف در فرم به آثاری ضد دین تبدیل‌ شده‌اند. فیلم‌نامه‌ای که نتواند به فرم صحیحی برسد در انتقال محتوا نیز الکن و ناقص خواهد بود. فیلم‌نامه در ابتدا باید فرم و ساختار صحیحی داشته باشد. بررسی نمونه‌هایی برای دستیابی به یک فرم صحیح در زمینة فیلم‌نامه دینی و غیردینی راهگشای طراحی ساختاری صحیح برای یک فیلم‌نامه دینی است. 
شاکله اصلی موردبررسی در این پژوهش و رویکرد آن به بررسی مؤلفه‌های فیلم‌نامه دینی و غیردینی در چارچوب مدل گنشگران و الگوی سفر قهرمان است. ساختاری نظام‌مند از طریق طراحی قهرمان و ضدقهرمان و تضاد آنها در روند پیشرفت پیرنگ در فیلم‌نامه دینی و چگونگی طراحی آن در سریال‌های مختارنامه و بازی تاج‌وتخت موردبررسی قرارگرفته و نتایج آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The elements of Religious script in TV series (Case study Game of Thrones and Mokhtar Nameh) )

نویسندگان [English]

  • ali abbassi 1
  • javad HABIBPOUR 2

1 Department of French Language and Literature, Faculty of Letters and Human Sciences Shahid Beheshti University, Associate Professor

2 MA in Dramatic Literature, Irib University of Qom)Corresponding Author)

چکیده [English]

We can't define religious cinema just based on content and without its form. So the script form is an important element in designing a religious script as far as some movies in religious cinema became anti-religion movies because of their weakness in form. Script that fails to reach the correct form, is incomplete in expressing the content. So at first, the script should has the right form. Studying some movies to reach a right form in religious and secular script is a good way for making a right form for a religious script.
The main constituent examined in this study and its viewpoint to study the elements of religious and secular script is based on actantal model and hero's journey pattern. a Systematic structure by making hero and anti- hero and their contrast in the process of developing the plot in religious script and how to design them in TV series like Game of Thrones and Mokhtar Nameh has been studied and their results are presented.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious script and Secular script
  • hero
  • anti- hero
  • Actantal model
  • hero's journey pattern
قرآن کریم
آر. بلکر، آروین (1391). عناصر فیلم‌نامه‌نویسی، ترجمه محمد گذرآبادی. تهران: هرمس.
آن جونز، کاترین (1390). راه داستان فن و روح نویسندگی، ترجمه محمد گذرآبادی. تهران: هرمس.
آرام، علیرضا (1390). راهکارهای برگردان مفاهیم دینی به فیلم‌نامه، قم: مرکز گزارش‌های صداوسیما.
تی یرنو، مایکل(1391).  بوطیقای ارسطو برای فیلم‌نامه نویسان، ترجمه محمد گذرآبادی. تهران: نشر ساقی.
ژپ، لینت ولت(1390). رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت نقطه‌دید، ترجمه نصرت حجازی، علی عباسی. تهران: علمی فرهنگی
عباسی، علی (1393). روایت شناسی کاربردی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
کمپبل، جوزف (1389). قهرمان هزار چهره، ترجمه شادی خسروپناه. تهران: گل آفتاب.
محمدی محمدهادی، علی عباسی (1381). صمد ساختار یک اسطوره. تهران: چیستا.
مک کی، رابرت (1390).  1998، داستان، ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی، ترجمه محمد گذرآبادی. تهران: هرمس.
ویتیلا، استوارت (1393). اسطوره و سینما، ترجمه محمد گذرآبادی. تهران: هرمس.
خاکپور، هانیه (1387). پروژه تاریخی سریال مختارنامه، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، www.hawzah.net (15/04/93)
سرویس خبری جهان نیوز (1389). انتقاد مسجد مکی زاهدان از سریال مختارنامه، پایگاه اطلاع‌رسانی جهان نیوز، www.jahannews.com (20/04/93)
ویکی‌پدیا. مختارنامه (مجموعه تلویزیونی)، www.fa.wikipedia.org (20/04/93)
ویکی‌پدیا. بازی تاج‌وتخت (مجموعه تلویزیونی)، www.fa.wikipedia.org (01/05/93)