نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری رشته تاریخ ایران اسلامی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

آگهی­های تجاری، به­مثابه عناصر فرهنگی، حامل پیام­های اجتماعی و فرهنگی بوده و تأثیر انکارناپذیری در برداشت­ها، ادراک­ها و رفتارهای فرهنگی مصرف کنندگان برجای می­گذارند. هدف مقالۀ پیش‌رو، بررسی کارکرد فرهنگی آگهی‌های تجاری مرتبط با زنان، در روزنامه اطلاعات، مهم‌ترین نشریۀ کشور در دوره پهلوی اول (1305-1320) است. برای این منظور، از دو روش تحلیل محتوا و رویکرد نشانه­شناسی رولان بارت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شماره­های روزنامه اطلاعات در فاصله سال‌های 1305-1320ش است. انتخاب نمونه آماری، از میان سال‌های مورد بررسی، به‌صورت یک سال در میان و از هر یک سال­های انتخاب شده نیز، به‌صورت نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده و بر مبنای یک هفته آماری صورت گرفت و در مجموع 168 شمارگان روزنامه به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. هر یک از آگهی­های تجاری مرتبط با زنان نیز به­عنوان یک واحد تحلیل در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش نشان داد بیشترین تعداد آگهی­های تجاری، به تبلیغ کالاهای مصرفی غیرضروری چون لوازم آرایشی و پوشاک غربی مطابق با مد روز در کشورهای اروپایی اختصاص داشته است و زنان  بیشتر در پیوند با مد و آرایش بازنمایی شده­اند. به لحاظ ارزش‌های فرهنگی بازنمایی شده نیز، این آگهی­ها بیشتر به‌مثابه عامل فرهنگ­ساز عمل نموده و ارزش­هایی چون مصرف­گرایی و غرب­گرایی را بین زنان تبلیغ می­کرده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A virtual social network for Iranian Elites: Requirements of Design and Implementation

نویسندگان [English]

  • Shahram Yousefifar 1
  • Shahnaz Jangjoo 2

1 Professor of department of history, Institute of Humanities and Cultural Studies

2 PhD student of history, Institute of Humanities and Cultural Studies )Corresponding Author)

چکیده [English]

آگهی‌های تجاری، به‌مثابه عناصر فرهنگی، حامل پیام‌های اجتماعی و فرهنگی بوده و تاثیر انکارناپذیری در برداشت‌ها، ادراک‌ها و رفتارهای فرهنگی مصرف کنندگان برجای می‌گذارند. هدف مقالۀ حاضر،
The main purpose of this Article is to identify the needs, challenges and main factors which are effective on creating social network for Iranian Elites. In this study, we have tried to show what are the most important factors affecting the integration, development and sustainability of the Iranian elites’ virtual social Network. The research method of this research is descriptive-survey which the requirements of Iranian Elites are described and analyzed in order to provide a specialized social network. The data collection method was based on library studies, interviews with senior managers of elites’ national foundation and a questionnaire and among about 13,000 elites covered by elites’ national foundation a sample of 375 individuals were elected based on Morgan table and Stratified random sampling method. Friedman test was used to rank results The results show that “Interaction with other elites” and “Achieving a coherent knowledge base” are the main reasons to join this network. Cultural weakness in relation to dialogue, critique and analysis And weaknesses in the IT infrastructure are The most fundamental challenges in terms of designing and launching of the Iranian elite network from the viewpoint of audiences of this knowledge area .The most effective factors in stability of the network include “to provide and publish the latest and most reliable scientific resources such as articles, books, etc and announcement the need for Research and professional projects by institutions and industries.
. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • national foundation for elites
  • needs and challenges
  • analyze and design of requirements
ادگار، اندرو و سجویک، پیتر (1388). مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی. ترجمۀ ناصرالدین علی تقویان. تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماع و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اسدی، عباس و ندا عبدی (1391). نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران: تحلیل محتوای پیام­های بازرگانی شبکۀ سه سیما در مهر، آبان و آذر ماه سال 1391. پژوهش­نامه زنان، شماره 6: 1-20.
اسمیت، فیلیپ (1383). درآمدی بر نظریه فرهنگی. ترجمۀ حسن پویان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها.
اسناد تجاری ادوار اول تا پنجم شورای ملی (1388). به کوشش راضیه یوسفی­نیا. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
اسنادی از انجمن‌های بلدی، تجار و اصناف (1300-1320ش)(1380). به کوشش رضا مختاری اصفهانی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشار.
اطلاعات (روزنامه)، شماره­های مختلف سال‌های 1305-1320ش.
بارت، رولان (1375). اسطوره امروز. ترجمۀ شیرین دخت دقیقیان. نشر مرکز.
بارت، رولان (1370). عناصر نشانه­شناسی. ترجمۀ مجید محمدی. انتشارات بین­المهدی.
بارت، رولان (1389). پیام عکس. ترجمۀ راز گلستانی­فرد. نشر مرکز.
بارکر، کریس (1387). مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد. ترجمۀ مهدی فرجی و نفیسه حمیدی. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بشیر، حسن و نادر جعفری هفتخوانی (پاییز و زمستان 1386). درآمدی بر کاربرد نشانه­شناسی در تحلیل پیام­های تبلیغاتی، مطالعه موردی: آگهی­های مطبوعاتی. مجله اندیشه مدیریت، شماره 2 : 151-188.
بهزادی، علی (مرداد 1381). تاریخ شفاهی مطبوعات ایران: گفت‌وگو با دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه. سیده فریده قاسمی و علی دهباشی با همکاری طوبی ساطعی. مجلة بخارا، شماره 26: 265-322.
پاینده، حسین (1385). قرائتی نقادانه از آگهی­های تجاری در تلویزیون ایران. تهران: نشر روزگار.
تولند فریث، کاترین و دیوید وسون (بهار 1373). تبلیغات: آگهی­های بازرگانی و ارزش­های فرهنگی. ترجمه و تلخیص مهدخت بروجردی علوی، فصلنامه رسانه، شماره 1: 16-21.
حوادث مهم یکربع قرن در یک جلد: به مناسبت جشن بیست و پنجمین سال روزنامه اطلاعات (1329). موسسه اطلاعات.
دفلور، ملوین و اورت­ای دنیس (1387). شناخت ارتباطات جمعی. ترجمۀ سیروس مردای، تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما.
رحمانی تهرانی، لیلا (1385). بازنمایی زنان در تبلیغات مجلات. پایاننامه کارشناسی ارشد، رشتۀ علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی.
رفیع­پور، فرامرز (1378). وسائل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی. تهران: کتاب فرا.
سوسور، فردیناند دو (1378)، دورۀ زبان شناسی عمومی. ترجمۀ کورش صفوی. تهران: هرمس.
صدر هاشمی، محمد (بی­تا). تاریخ جراید و مجلات ایران، چاپِ چاپخانه.
 
عبداللهیان، حمید و حسین حسنی (بهار 1391). نحوه بازنمایی ارزش­های فرهنگی در تبلیغات تجاری: تحلیل نشانه‌شناختی آگهی­های تلویزیونی در ایران، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، شماره 1: 89-118.
فیسک، جان (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی. ترجمۀ مهدی غبرایی. دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
لالمی، شیده (زمستان 1386). بازنمایی زنان در تبلیغات. فصل­نامه پژوهش و سنجش، شماره 52: 115-136.
مختاری، مریم و محمدصادق رجائی (پاییز 1395). بازنمایی زنان در تبلیغات تجاری نشریات به­عنوان بستری برای شکل­گیری هویت آنان. فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره 35: 217-244.
مخبرالسلطنه هدایت، مهدیقلى (1385). خاطرات و خطرات. تهران:‏ زوار.
مشروح مذاکرات مجلس(1309). دوره 8، جلسه یازده.
معایب الرجال: در پاسخ به تادیب النسوان (1371)، ویراستار: افسانه نجم­آبادی، سلسله انتشارات نگرش و نگارش زن، شیکاگو.
موسوی­لر، اشرف­السادات و شبنم لیلیان (بهار و تابستان 1394). چگونگی بازنمایی زنان سنتی و مدرن در تبلیغات تلویزیونی ایران (مهر 1390-1391).  مجله جلوه هنر، شماره 13: 13-22.
میرزایی، محسن (1392). 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان. تهران: سیته.
میلنر، آندرو و جف براویت (1385). درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر. ترجمۀ جمال محمدی. تهران: ققنوس.
 جعفری مرتضی، صغری اسماعیل­زاده و معصومه فرشچی (1371). واقعه کشف حجاب: اسناد منتشر از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
Kammeyer, K.C.W (1989). Sociology. Boston and London: Allen and Bacon.