نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

در دیدگاه اسلامی چه با رویکردی فلسفی و چه با رویکردی عرفانی سفر و جهانگردی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نگرش سبب شده است تا مقوله سفر به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم مطرح در فرهنگ برخاسته از این نوع نگاه در میان مسلمانان به شمار آید و به دنبال آن به ادبیات و فرهنگ عامه نیز وارد شود. در کنار این تجلیات در جریان شکل‌گیری تمدنها و از جمله تمدن اسلامی و گسترش آن نیز با جایگاه بی‌بدیل سفر و جهانگردی روبرو می‌شویم.
از سویی دیگر می‌دانیم که همه این توجهات به مقوله سفر و ورود آن به فرهنگ اسلامی از رهگذر شیفتگی غیرقابل وصف مسلمانان به قرآن کریم و به تبع آن روایات معصومین سلام‌الله‌علیهم اجمعین بوده است. بر این اساس تلاش شده است تا در این مختصر ضمن ارائه یک واژه‌شناسی از واژه‌های مربوط به سفر در این کتاب مقدس، و همچنین دسته‌بندی آیات مربوط، اهداف و منافع سفر و گردش در جهان یا به تعبیر قرآنی «سیر فی الارض» از دیدگاه قرآن کریم تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism in Islamic Culture

نویسنده [English]

  • 0 0

0

چکیده [English]

In Islamic point of view whether philosophical approach or mythical, travel and tourism is of specific importance. This attitude makes Muslims consider travel as one of important concepts in culture, entering into common literature. Along with these reflections in trend of civilization development, including Islamic civilization, we face unique status of tourism in this civilization. On the other hand the reason for paying a lot of attention to the travel by Muslims stems from their attention to Quran and sayings of Imams (peace be upon them). Based on this fact the purpose of this essay is to provide a terminology for travel used in Quran and to classify the verses related to aims and benefits of the travel in the world as Quran says: move on the earth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Travel
  • movement
  • move
  • tourism
  • Travel for entertainment
  • Departure
  • individual
  • Emigration
  • Journey