نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

2 کارشناسی ارشد ارتباطات ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پدیده سبک زندگی از مشخصات جهان نوین و مدرنیته است و به تعبیر دیوید چنی(1378 :16) کسانی که در جوامع مدرن زندگی می‌کنند برای توصیف کنش‌های خود و دیگران از مفهوم سبک زندگی استفاده می‌کنند. افراد تحت تاثیر رسانه‌ها به سلیقه‌ها و ارزش‌های خود شکل می‌دهند و این سلیقه‌ها و ارزشهاست که منجر به بروز رفتار و در نهایت شکل‌گیری سبک زندگی آنها می‌شود. از سوی دیگر دو مفهوم سنت و مدرنیته و سیر تحولات و تغییر مناسبات و ارزش‌ها و رفتار مردم در قالب این دو مفهوم، در سال‌های اخیر به یکی از اساسی‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های مطالعه و پژوهش تبدیل شده است و به دلیل اهمیت موضوع است که در این پژوهش مولفه‌های سبک زندگی را تحت دو عنوان اصلی سبک زندگی سنتی و مدرن و الگوی رفتار را تحت دو عنوان الگوی رفتار مادی و الگوی رفتار فرهنگی بررسی خواهیم کرد. برای این بررسی از رسانه سینما استفاده کرده‌ایم. چرا که صنعت رسانه‌ایی سینما که در فیلم‌های پرفروش و پرمخاطب آن نمود پیدا می‌کند می‌تواند به یکی از اسناد معتبر برای بررسی مولفه‌های شیوه زندگی مخاطبان سینما و نیز دست اندرکاران فیلم‌ها تبدیل شود. چرا که فیلم‌های پرفروش و پرمخاطب می‌تواند بازنمایی از نگرش‌ها و ارزش‌های موجود در جامعه ایران باشد که به شکل رفتار مردم در جامعه، انتخاب‌هایشان و الگوی مصرف‌شان نمود پیدا کرده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که سبک زندگی سنتی بیشترین سبک مشاهده شده؛ الگوی رفتار فرهنگی بیشترین الگوی رفتار مشاهده شده در فیلم‌ها را شامل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the lifestyle and the behavior patterns in the best selling movies

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

This Article is the summary of a research which has studied the lifestyle and the behavior patterns in the best selling movies. He meaning of lifestyle is a very new and novelty concept and it is about half of a century which this concept is discussed. The lifestyle concept is a part of new world and modernity. As David Cheney said in modern society people use lifestyle concept to explain their reactions. People shape their tastes and values by using media. In the other hand values, relations and behavior of people have changed in the format of modernity and tradition, although these two issues have become very crucial and challengeable issues in this century. Therefore in this research we study categorize lifestyle in two main meaning: traditional lifestyle and modernity lifestyle, as well as we categorized behavior patterns in two categories: material and cultural behavior patterns. Cinema industry due to best selling movies and lots of viewers has become one of the most reliable evidence for studying the lifestyle of viewers and film makers. Best selling movies with many viewers can show the values and attitudes of society ofIranso it can indicate the behavior of people by looking at their choice as well as their pattern of consumption. By looking at the results of this research we can indicate that traditional lifestyle and cultural behavior pattern are seen more in the movies than the modernity lifestyle and material behavior pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • behavior patterns
  • Best selling movies