نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده

با ورود به عصر اطلاعات، کیفیت و شرایط جنگ‌ها از پیچیدگی مفهومی و روشی بسیار زیادی برخوردار شده و جنبه‌های نوینی از درگیری در فضای سایبر شکل گرفته است. جنگ سایبری مجموعه‌ای از فنون عملیاتی جدید و سبک نوینی از جنگ است که در مناقشه‌هایی در بالاترین سطح شدت به منظور هدف قرار دادن مخالفان به‌کار می‌رود. این جنگ شکل جدیدی از جنگ فرماندهی و کنترل است که کمتر به جغرافیا بستگی دارد بلکه بیشتر به ماهیت فضای شبکه‌های الکترونیک مربوط می‌شود. جنگ سایبر با هدف اختلال، آسیب‌زدن یا تغییر آنچه جمعیت هدف فکر می‌کنند با تمرکز بر روی افکارعمومی، نخبگان و یا هر دو به انجام می‌رسد. ایالات متحده امریکا با استفاده از قابلیت‌های فضای سایبر کوشیده است ابعاد نوینی از جنگ نرم بر ضد کشورمان را در این فضا شکل دهد. با توجه به اهمیت این جنبه نوین درگیری، متن حاضر به بررسی مشخصات اصلی جنگ سایبر به عنوان یک محیط استراتژیک پرداخته است و از طریق بررسی ماهیت، اهداف، ابزار و روش‌های حملات در فضای مجازی واکنش‌های دفاعی مناسب در برابر این حملات را نیز مورد تحلیل قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cyberspace and new forms of conflicts between United States of America and the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • 00 00

00

چکیده [English]

 The information age changes has changed the quality and conditions of wars between nations and has made them complex in concept and method, and then new aspects of the conflict has been shaped in cyberspace. Cyber war is a collection of new operation and new style of war and it is used in very harsh conflicts to knock down the enemies.
This kind of war is a new form of leading and controlling a battle beyond the geographic places, but through the electronic networks space   In the Cyber wars the main purpose is making parasite, destroying and changing the audiences thought and with focusing on public opinion and elites or both of them
By using the capabilities of cyber space, united stated ofAmericahas tried to change the shape of soft war against our country. In this paper the main characters of cyber war as one of the strategic setting have been considered, and the goals, tools and methods which are used in cyber war have been noticed alongside analyzing the best defensive reactions against those attacks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber space
  • cyber war
  • Cyber Espionage
  • Cyber Terrorism