نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

دغدغه‌های فزاینده نسبت به حفظ و ارتقای امکان همزیستی مسالمت‌آمیز و عادلانه در سطوح ملی و فراملی، اهمیت گفتگو را به‌طور بی‌سابقه‌ای مهم کرده است. به همین دلیل، عوامل و زمینه‌های مؤثر بر گفتگو موضوع پژوهش‌های گوناگون قرار گرفته است. از جملة این عوامل، شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند که عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
هدف نوشتار حاضر، مطالعة تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گفتگو میان فرهنگ‌ها در حوزة عمومی مجازی است. در این چارچوب، استدلال می‌شود که هر چند ارتقای امکان برقراری ارتباط و دادوستد اطلاعات امکان گفتگو را ارتقا می‌دهد، محدود و مخدوش‌کنندة آن هم است. محدودیت مورد نظر اساساً از توزیع نابرابر امکان‌های مرتبط با این‌گونه فناوری‌ها ناشی می‌شود و وضعیت خاص حوزة عمومی مجازی هم گفتگو میان فرهنگ‌ها را مخدوش می‌کند. در واقع شبکه‌های اجتماعی مجازی، به واسطة حوزة عمومی مجازی که پدید می‌آورند، گفتگو میان فرهنگ‌ها را محدود و مخدوش می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Sphere and Dialogue in Social Networks(The Study of the Effect of Virtual Social Networks on Cross-cultural Dialogues)

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 2

1

2

چکیده [English]

Growing concerns regarding preserving as well as promoting the possibility of a fair and peaceful coexistence, both at national and transnational levels, has unprecedentedly increased the importance of dialogue. Accordingly, factors affecting dialogue have presumably been the subject of a number of studies. Among the given factors, the virtual social networks have great effects on all areas of the lives. This study is to investigate the effects of social networks on cross-cultural dialogues within virtual public sphere. In this framework, it is argued that although the possibility of communication and exchange of information promotes the opportunity of dialogue, it is restrictive and confounding as well. This restriction essentially arises from the uneven distribution of facilities associated with these technologies; the special status of virtual public sphere confounds the cross-cultural dialogues, as well. Indeed, virtual social networks, due to the virtual public sphere they make, can confound dialogue and cross-cultural dialogues.