نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی/ کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری علوم‌سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران در سه دهة اخیر به دلیل تعقیب آرمان‌های انقلابی، تضادهای ایدئولوژیک با شرق و غرب و نیز تفاوت‌های رفتاری در حوزة سیاست خارجی، همواره آماج بیشترین حمله‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی در افکارعمومی بین‌المللی بوده است (پروژه‌های اسلام‌هراسی، شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی)؛ اما متأسفانه نقشة راه مناسبی برای مقابله با این هجمه‌ها نداشته و این در حالی است که کم‌کاری در این زمینه و عدم‌انعکاس سیاست‌های داخلی و خارجی کشورمان به ملل جهان با استفاده از ابزارهای مناسب باعث شده زمینه برای سوء‌استفادة بسیاری از رسانه‌های توجیه‌شدة کشورها و سازمان‌های جهانی فراهم شود که به هر شکلی که مایل باشند در ساختن افکارعمومی جهان علیه ما وارد عمل گردند. از این رو در مقالة پیش‌رو که حاصل گفتگوهای عمقی با جمعی از کارشناسان رسانه و دیپلماسی است، سعی شد ساختار دیپلماسی رسانه‌ای ایران مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته، عملکرد آن آسیب‌شناسی شده و ظرفیت‌های مورد نیاز شناسایی شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian Media Diplomacy (Opportunities, Challenges, Pathology and Strategies)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soltanifar Leila Khanzadeh 1
  • 00 00 2

2 00

چکیده [English]

Islamic republic of Iran has been target of most media attacks and propaganda in international public opinion because of pursuing revolutionary ideals, ideological contradiction with West and East and differences behavior in foreign policy (islamophobia , shia- phobia and Iran-phobia); But it hasn't the suitable road map to deal with such attacks. However lack of enough work in this regard and no reflection of our domestic and foreign policy to international community with proper tools allow western media manipulate international opinion against us. Therefore in this article that includes deep interviews with a group of experts in media and diplomacy, we tried to make a precise scrutiny Iranian media diplomacy and its pathology  and  strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian media diplomacy
  • Foreign Policy
  • making capacity
  • Soft power
  • persuasion